reklama
Forum BabyBoom

Dzień dobry...

Starasz się o maleństwo, wiesz, że zostaniecie rodzicami a może masz już dziecko? Poszukujesz informacji, chcesz się podzielić swoim doświadczeniem? Dołącz do naszej społeczności. Rejestracja jest bezpieczna, darmowa i szybka. A wsparcie i wdzięczność, które otrzymasz - nieocenione. Podoba Ci się? Wskakuj na pokład! Zamiast być gościem korzystaj z wszystkich możliwości. A jeśli masz pytania - pisz śmiało.

Ania Ślusarczyk (aniaslu)

 • Czy pomożesz Iwonie nadal być mamą? Zrób, co możesz! Tu nie ma czasu, tu trzeba działać. Zobacz
reklama

Słuch

mamoośka

Fanka BB :)
Dołączył(a)
5 Październik 2007
Postów
6 506
http://www.borgis.pl/czytelnia/nm_au04.php

Wartość Oceny Ryzyka czynników w przesiewowym badaniu słuchu u noworodków

Izabela Pospiech1, Katarzyna Kuczkowska-Jeske2 Artur Fuławka3
1 z Kliniki Foniatrii i Audiologii Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. Med. dr h.c. Antoni Pruszewicz
2 z Oddziału Laryngologicznego Wojewódskiego Szpitala Zespolonego w Lesznie
Kierownik Oddziału: dr med.. Andrzej Kuczkowski
2 z Wojewódzkiej Poradni w Audiologicznej Legnicy
Kierownik Poradni: lek. Med. Artur Fuławka

Płód ludzki ma zdolność do odczuwania, reagowania nawet zapamiętywania Informacji słuchowych już od 26 tygodnia życia. Zatem od tego momentu kształtuje się ważny, nawet niektorých zdaniem najważniejszy, element skomplikowanego procesu komunikatywnego, będącego podstawa Rozwoju funkcji poznawczych (1). W okresie prenatalnym dziecko odbiera głos matki i różnicuje go z innymi dźwiękami otoczenia, rodząc się, noworodek dysponuje już OK. 3-miesięcznym akustycznym doświadczeniem. JeĹĽeli dziecko urodzi się z wada Lub słuchu nabędzie ją w okresie Lub niemowlęcym we wczesnym dzieciństwie, Możemy być pewni, Że do wpłynie negatywnie nie tylko na Rozwój mowy i języka u dziecka, ale Również na Rozwój intelektualny i emocjonalny. Największe Znaczenie Mają pierwsze dwa, trzy lata życia i każdy miesiąc opóźnienia w wykryciu wady słuchu, Nieprawidłowe protezowanie i rehabilitacja powodują ogromne straty w każdej z wymienionych sfer. Bogate piśmiennictwo jednoznacznie potwierdza, Że im wcześniej zaburzenie słuchu Będzie wykryte, im wcześniej dziecko Będzie zaprotezowane i rozpocznie się Jego rehabilitacja, tym stopień zaburzeń Będzie mniejszy Rozwój dziecka przebiegać Może w normalnie Miarę (1,11,14). Powstaje jednak pytanie jakiej grupy dzieci dotyczyć mogę nasze obawy o stan słuchu i tutaj warto sięgnąć do danych epidemiologicznych i Statystycznych.

Statystyka i Epidemiologia

Liczba dzieci z zaburzeniami słuchu w populacji polskiej w wieku od 1 do 7 roku życia wynosi od OK. 0,5% do 2% (14). I tak u niemowląt od 8 do 12 miesiąca życia zaburzenia słuchu notuje się u ok. 0,5%, u dzieci 3-5-letnich ok u. 1%, u dzieci 6-7-letnich ok u. 2% populacji Miejskiej. Według badań Iwankiewicza współpracowników i (7) głęboki ubytek słuchu (próg słuchu większy niĹĽ 80 dB), taki zatem, Który istotny w uniemożliwia Sposób Prawidłowy Rozwój mowy u dziecka, występuje u ok. 0,3% niemowląt, u 0,1% dzieci przedszkolnych jm OK. 0,5% dzieci w wieku szkolnym. Z nowszych badań Góralówny (5) wynika, Że co tysięczne dziecko w Polsce dotknięte głuchotą jest (brak reakcji na bodziec dźwiękowy natężeniu o 100 dB), co setne posiada głęboki Niedosłuch, wymagający postępowania specjalistycznego. W liczbach bezwzględnych, dla populacji wiekowej do 17-19 roku życia, wartości te wynoszą od 30 do 50 tysięcy dzieci z zaburzeniami słuchu nasileniu różnym o, ktore wymagają noszenia aparatów słuchowych i rehabilitacji.
 
reklama
BADANIA PRZESIEWOWE słuchu

Skoro już wiemy jakiej skali jest do problemu, powstaje pytanie, jak sobie z nim poradzić. Możemy sięgnąć po gotowe rozwiązania, funkcjonujące Innych w krajach EUROPEJSKICH czy Stanach Zjednoczonych Lub zaproponować własny, oryginalny model badań przesiewowych. Najpierw jednak sięgnijmy do definicji Światowej Organizacji Zdrowia określającej, co to jest badanie przesiewowe (screening). Jest na badanie, celem jest wyodrębnienie Którego z danej populacji osobników Tych, U KTÓRYCH zachodzi duże prawdopodobieństwo występowania badanego Schorzenia. Nie jest to specjalistyczne zatem, co się wiąże z Tym drogie badanie diagnostyczne, ale proste i nie obciążone wysokimi kosztami badanie podstawowe. Badania przesiewowe mogę być Powszechne Tzn. dotyczyć calej populacji Lub też mogę obejmować tylko Pewne grupy osób, wybrane Na podstawie Ryzyka czynników występowania. Pod pojęciem Ryzyka czynników rozumiemy te wszystkie zagrożenia, Schorzenia Lub odchylenia, ktoré pojawiając sie na kazdym etapie Rozwoju Dziecka, jak i przed urodzeniem jego, z prawdopodobieństwem Dużym mogę być przyczyna Uszkodzenia słuchu. Wymienione wyżej obydwie koncepcje badań przesiewowych w odniesieniu do wczesnego wykrycia niedosłuchu Mają SWOICH zwolenników. I tak w Stanach Zjednoczonych Narodowy Instytut Zdrowia na konferencji poświęconej wczesnemu wykrywaniu w niedosłuchu 1993 roku zarekomendował aby "przed wypisaniem ze szpitala wszystkie noworodki poddane Były badaniu przesiewowemu słuchu" (17). To pełne rozmachu, nawet jak na warunki amerykańskie Zalecenie, wzbudziło szereg Wątpliwości co do Technicznych Możliwości Jego zrealizowania. W Czasie Tym samym, Gdy obradowała Konferencja Narodowego Instytutu Zdrowia nad wdrożeniem powszechnego badania przesiewowego słuchu, połączony Komitet do Spraw słuchu u dzieci (Wspólny Komitet ds. Infant Hearing) zalecił, aby badanie przesiewowe słuchu noworodków ograniczyć do Tych, U KTÓRYCH zidentyfikowano jeden z czynników dziesięciu Ryzyka, wymienianych przez dziesięć komitet, i wykonać, aby badanie Poprzez rejestracje wywołanych potencjałów słuchowych z pnia mózgu (ABR) (10). Jakkolwiek badania naukowe wykazały, ŻE Wielu u dzieci, u KTÓRYCH wykryto Niedosłuch nie Występują zadne czynniki Ryzyka, które z drugiej strony wskazują jedno, Że występowanie niedosłuchu jest istotnie częstsze w niemal 10% populacji, czynniki KTÓRYCH w te zostały zidentyfikowane (17).
 
CZYNNIKI Ryzyka - Stale AKTUALNY PRZEDMIOT Badań Naukowych

Problem niedosłuchów wczesnego wykrywania u dzieci, poszukiwania i Ryzyka czynników identyfikowania oraz art Monitorowania stanu słuchu przedmiotem byl Wielu badań KLINICZNYCH i epidemiologicznych (8, 11). Istnieja różne podziały czynników Ryzyka Uszkodzenia słuchu. Jednym z ostatnio proponowanych jest podział na czynniki występujące przed porodem (prenatalne), okołoporodowym w okresie (perinatalne) poporodowe oraz (postnatalne). Choc jest na bardzo ogólny, To jednak usystematyzować pozwala szereg danych, jakimi dysponuje audiolog po zebraniu wywiadu i zbadaniu chorego. I tak w Grupie przyczyn prenatalnych MOŻNA wyodrębnić czynniki występujące w ciąży Czasie oraz art Związane czynniki z rodziną, w Tym Przede wszystkim głuchota uwarunkowana genetycznie, występująca jako schorzenie izolowane w Lub zespole wad Wielu. W okresie ciąży, szczególna uwage nalezy zwrócić na okres pierwszego trymestru. Zakażenie toksoplazmozą, wirusem różyczki, cytomegalowirusem, opryszczki wirusem (TORCH) lub innymi czynnikami chorobotwórczymi (np. krętkiem Kily) ma ototoksyczny skutek powszechnie znany (9). Przebieg ciąży, krwawienia Zwłaszcza występowanie w okresie Tym, Zapobieganie przedwczesnemu porodowi (farmakologiczne chirurgiczne Lub), wielopłodowość ciąży przedwczesne Lub jej rozwiązanie na stany, sugerujące zagrożenie dla prawidłowego Rozwoju płodu. Należą do nich Również takie choroby matki, jak Schorzenia sercowo-naczyniowe, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, przewlekłe choroby nerek, płuc czy też Schorzenia neurologiczne. Nie MOŻNA zapomnieć o czynnikach socjodemograficznych i Środowiskowych, mających Wpływ na Rozwój wewnątrzmaciczny. Należą do nich: miejsce zamieszkania, wiek matki, standard życia, wykształcenie, status małżeński, Stosowanie używek i inne.
Okres okołoporodowy na czas najintensywniejszego oddziaływnia potencjalnie niekorzystnych w czynników stosunkowo Czasie krótkim. Sposób rozwiązania ciąży, masa urodzeniowa dziecka, w Jego ocena stanu 1 i 5 minucie życia wg Apgar, aby zespół czynników prognostycznych, odnoszących się do dalszego Rozwoju noworodka.
W 1997 roku ukázala się praca Borga (2), w ktorej autor dokonuje Przeglądu piśmiennictwa z ostatnich 15-20 lat, czynnikom perinatalnym poświęconego Ryzyka Uszkodzenia słuchu. Zdaniem autora, nie MOŻNA jednoznacznie określić etiologii niedosłuchu, ze względu na dużą liczbę Jednocześnie występujących, potencjalnych słuch uszkadzających czynników. Do dnia dzisiejszego nie wiemy, ktore z nich Są Najważniejsze i jakie Między nimi zachodzą związki.
W większości prac, niedotlenienie wewnątrzmaciczne nie wiązane jest z niedosłuchu Wystąpienia Ryzykiem, Natomiast przedłużona sztuczna wentylacja, wystąpienie ciężkiej niedokrwienno-niedotlenieniowej encefalopatii Lub nadciśnienia płucnego jest obarczone Ryzykiem takim. Choc mózg jest Bardziej wrażliwy na niedotlenienie niĹĽ receptory słuchowe, na receptory mogę ulec trwałemu uszkodzeniu na skutek przewlekłego niedotlenienia i niedokrwienia w okresie przed-i poporodowym. Niedotlenienie okołoporodowe czesciej odpowiada za przemijające podwyższenie progu słuchowego, przy czym wcześniaki Są Bardziej na nie podatne, niĹĽ dzieci urodzone o Czasie. Najlepszymi wskaźnikami prognostycznymi Odnośnie stanu słuchu są: czas przebywania na oddziale Intensywnej Terapii oraz art CZAS TRWANIA sztucznej wentylacji ponieważ jeden odzwierciedlają wszystkie pozostałe, współistniejące czynniki Ryzyka (2, 16).
Wielu autorów wskazuje na zbieżność niedosłuchu występowania oraz art schorzeń neurologicznych takich gości, jak mózgowe porażenie dziecięce padaczka Lub. Kuchnia Współpracownicy i (11) przeprowadzili kohortowe badania 169 dzieci o bardzo małej urodzeniowej Masie (tj. mniejszej niĹĽ 1500 g), obserwując je prospektywnie do Osiągnięcia 8 roku życia. Stwierdzili, Że po osiągnięciu tego wieku 3,7% badanych dzieci miało głęboki ubytek słuchu, 2,4% badanych cierpiało na mózgowe porażenie dziecięce u badanych Natomiast 3,7% padaczkę rozpoznano.
Zagadnienie noworodka ekspozycji na hałas w Czasie pobytu na oddziale Intensywnej Terapii było przedmiotem pracy Jacobsona i Menchera (
icon_cool.gif
. Badając Wpływ hałasu na wyniki badań przesiewowych słuchu, oraz art przeprowadzonych zaraz po urodzeniu dziecka po wypisaniu z oddziału Intensywnej Terapii Autorzy nie stwierdzili negatywnego wpływu hałasu na wyniki badań przesiewowych słuchu. Z nowszych badań wynika, Że dziecko przebywając w inkubatorze na oddziale Intensywnej Opieki Może być narażone na dwojakiego hałas Rodzaju. Pierwszy to tzw. tło akustyczne, emitowane z działającego oraz art inkubatora z Jego otoczenia, ktore wynosi ok. 74-80 dB i jest zbliżone do hałasu środowiska. Drugim rodzajem jest tzw. hałas impulsowy, o natężeniu przekraczającym 80 dB, Którego źródłem zamierzone Są Lub przypadkowe Działania w poblizu inkubatora (np. Lub zamykanie pokrywy otwieranie). Wpływ Jakkolwiek inkubatora hałasu na stan słuchu u noworodków urodzonych przedwcześnie nie zostałeś wyjaśniony jednoznacznie, aby Wielu autorów wskazuje na potrzebę szkolenia personelu odziałów Intensywnej Terapii w ceļu unikania silnych takich, impulsowych źródeł hałasu.
Heinemann (6) Na podstawie Analizy 1849 kartotek zaburzeń Kliniki Komunikatywnych w Moguncji do perinatalnych czynników zaliczył niedotlenienie z Punktacja wg Apgar mniejsza niĹĽ 3, przedwczesny poród o Masie urodzeniowej mniejszej niĹĽ 1500 g oraz art hiperbilirubinemię o POZIOMIE bilirubiny przekraczającym 20 mg%.
WŁASNYCH W badaniach, w Grupie 110 dzieci badanych w wieku od 8 miesięcy do 11 lat, o Masie urodzeniowej od 800 do 1500 g, przeanalizowano występowanie spotykanych najczęściej w badanej prenatalnych Grupie, perinatalnych i postnatalnych czynników Ryzyka i zbadano ktoré niosą największe Ryzyko głębokiego Uszkodzenia słuchu oraz art czy kumulacja się ich w grupach poszczególnych wiąże ze stopniem ubytku słuchu. Odpowiedź na te pytania Może stanowić Przyczynek do rozważań nad sposobem Wdrożenia badań przesiewowych słuchu. Do grupy (prenatalnych czynników) zaliczono: czas trwania ciąży krótszy niĹĽ 37 tygodni, wielopłodowość ciąży, krwawienia z dróg rodnych Lub / i Zapobieganie przedwczesnemu porodowi (farmakologiczne chirurgiczne Lub), przebyte choroby matki w Czasie w ciąży. Grupa B (perinatalnych czynników) obejmowała mase urodzeniową noworodka mniejsza niĹĽ 1500 g, rozwiązanie ciąży cesarskim cięciem, ocena stanu noworodka wg Apgar od 0 do 3 Punktów, wystąpienie niedotlenienia wewnątrzmacicznego i / Lub zespołu zaburzeń oddychania po urodzeniu. W Grupie C (czynniki postnatalne) znalazły się następujące: pobyt dziecka w inkubatorze, zastosowanie oddechu wspomaganego, zastosowanie ototoksycznych Leków, wystąpienie hiperbilirubinemii I / Lub niedokrwistości wymagającej terapii. Stwierdzono, Że przy kumulacji Więcej niż Dwóch czynników Ryzyka w Grupie B i C dochodzi do występowania niedosłuchu częstszego głębokiego (p = 0,05). W Grupie przyczyn prenatalnych nie stwierdzono podobnej zależności. Ponadto odsetek występowania niedosłuchu w głębokiego dzieci Grupie z hiperbilirubinemią I / Lub niedokrwistością byl wyższy, niĹĽ u dzieci nie obarczonych czynnikiem tym. Wydaje się, Że największe Ryzyko nabytego we wczesnym dzieciństwie, głębokiego ubytku słuchu jest Związane z okołoporodowym okresem i pobytem dziecka na oddziale Intensywnej terapii neonatologicznej, iu Tych dzieci badanie przesiewowe słuchu Powinno być przeprowadzane jeszcze przed wypisaniem do domu.

Nowa Medycyna - Adiologia I zeszyt 99 (3 / 2000)
 
Wczesne wykrywanie i rehabilitacja wad słuchu

Wczesne rozpoznanie i odpowiednie dalsze pokierowanie są kluczowe dla rozwoju umiejętności mowy i słuchania u dzieci niesłyszących i niedosłyszących. Szczególnie pierwsze sześć miesięcy życia to okres krytyczny, mający wpływ na długoterminowy rozwój dziecka. Dzieci, u których uszkodzenie słuchu jest rozpoznane przed ukończeniem szóstego miesiąca życia, i które zostały odpowiednio pokierowane i włączone do odpowiednich programów interwencyjnych - mają szansę na znacznie lepszy rozwój mowy niż dzieci zdiagnozowane później. Odnoszą one większe sukcesy edukacyjne i łatwiej funkcjonują w społeczeństwie. Wiele z nich, zwłaszcza te, w których wychowaniu kładzie się nacisk na słuchanie i mówienie, są w stanie prowadzić samodzielne życie, bez pomocy tłumacza, i są w stanie poradzić sobie w szkole lub na uniwersytecie, które wybiorą.
Wielu rodziców i specjalistów ze zdziwieniem odkrywa, że nawet dzieci z głębokim niedosłuchem są w stanie nauczyć się słuchać i mówić. W rzeczywistości wiele dzieci niesłyszących i niedosłyszących może nauczyć się słuchać i mówić dzięki edukacji oralnej, jednej z opcji edukacyjnych, która oferuje im wiele korzyści w świecie słyszących.
 
Przyczyny utraty słuchu
Co powoduje utratę słuchu?

U około 50% noworodków z uszkodzonym słuchem przyczyna jest nieznana lub niemożliwa do ustalenia. U 25% przyczyną utraty słuchu mogą być czynniki genetyczne. W ostatnim czasie genetycy dokonali kilku istotnych odkryć, między innymi genu koneksyna 26 w chromosomie 13., który jest obecnie uważany za główną przyczynę bezobjawowej, autosomalnej, recesywnej utraty słuchu. Wielu ekspertów twierdzi obecnie, że duża część przypadków, w których przyczyny uznano za nieznane, jest w rzeczywistości spowodowana wadami genetycznymi - związanymi z koneksyną 26 lub innymi genami. Należy jednak pamiętać, że genetycznie uwarunkowane uszkodzenie słuchu jest w większości przypadków recesywne i że 90% dzieci urodzonych z wadą słuchu ma słyszących rodziców. U pozostałych 25% noworodków utrata słuchu może być związana z takimi znanymi czynnikami ryzyka jak:
 • zakażenie wewnątrzmaciczne, na przykład wirusem cytomegalii,
 • inne nieprawidłowości, takie jak nieprawidłowości budowy twarzoczaszki,
 • masa urodzeniowa poniżej 1500 g,
 • wentylacja mechaniczna dłuższa niż 5 dni,
 • hiperbilirubinemia (żółtaczka),
 • leki ototoksyczne,
 • bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
 • niska punktacja Apgar (0-4 w pierwszej minucie, 0-6 w piątej).
Jeżeli występuje którykolwiek z wymienionych czynników ryzyka, słuch dziecka powinien zostać natychmiast zbadany, a jeśli występuje kilka czynników, badanie powinno być powtarzane co sześć miesięcy do ukończenia przez dziecko trzech lat. Dzieci, u których badanie przesiewowe wykaże nieprawidłowości, powinny zostać natychmiast skierowane do audiologa dziecięcego w celu dalszej oceny. Nawet w przypadku braku czynników ryzyka badanie przesiewowe noworodków jest zawsze zalecane ze względu na korzyści płynące z wczesnego rozpoznania i rehabilitacji.

Chociaż powszechne badania przesiewowe noworodków są najskuteczniejszą strategią wczesnego rozpoznania utraty słuchu, znajomość czynników ryzyka jest również istotna. Do czynników ryzyka utraty słuchu po okresie noworodkowym należą:
 • niepokój rodziców/opiekunów dotyczący słuchu dziecka, mowy, języka i/lub opóźnienia rozwoju,
 • bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i inne infekcje łączące się z ryzykiem zaburzeń neurosensorycznych,
 • uraz głowy połączony z utratą przytomności lub pęknięciem czaszki,
 • cechy zespołów wad wrodzonych skojarzonych z niedosłuchem,
 • leki ototoksyczne,
 • nawracające stany zapalne ucha środkowego z wysiękiem przez okres minimum 6 miesięcy,
 • uszkodzenia słuchu w wywiadzie rodzinnym.
Lekarze pracujący z małymi dziećmi powinni rozważyć skierowanie dziecka do audiologa dziecięcego, jeśli występuje którykolwiek z wymienionych czynników, szczególnie niepokój rodziców. Rodzice dzieci z uszkodzonym słuchem często wspominają, że ich niepokój dotyczący słuchu dziecka nie był traktowany poważnie. Jeśli przyjdą do Ciebie rodzice zaniepokojeni o słuch swojego dziecka, zareaguj proszę skierowaniem do audiologa dziecięcego
 
Do góry