reklama

Dlaczego warto rozmawiać z małymi dziećmi podczas oglądania TV

Nowe badanie sugeruje, że im bardziej rodzice angażują się w rozmowy z przedszkolakami podczas wspólnego oglądania telewizji, tym bardziej ciekawe są dzieci, gdy trafią do przedszkola.

Według doniesień dzieci są narażone na średnio od jednej do czterech godzin telewizji dziennie, przy czym więcej czasu przed TV spędzają maluch z rodzin o niekorzystnej sytuacji ekonomicznej.

Podczas gdy wiele małych dzieci dorasta obecnie w kontakcie z mediami cyfrowymi za pośrednictwem urządzeń mobilnych, takich jak tablety i telefony, telewizory pozostają dominującą czynnością przed ekranem, stanowiąc 72% całego czasu spędzanego przed ekranem.

- Telewizory znajdują się w 98% domów, dzięki czemu ekspozycja telewizji jest istotnym kontekstem rozwojowym małych dzieci – powiedział Shah.

Wydłużony czas oglądania telewizji dla małych dzieci wiąże się z mniejszymi postępami w niektórych obszarach rozwoju. Jednym z możliwych sposobów przeciwdziałania tym negatywnym skutkom jest rozmowa z rodzicami.

- Nasze odkrycia podkreślają znaczenie rozmowy z rodzicami w promowaniu rozwoju we wczesnym dzieciństwie i ciekawości, szczególnie w przypadku dzieci z rodzin niedofinansowanych – powiedział główny autor Prachi Shah, MDMS, pediatra rozwojowy i behawioralny w Szpitalu Dziecięcym CS Mott University of Michigan Health.

Gdy dziecko siedzi samo przed telewizorem lub gdy rodzice rozmawiają przez telefon w tle, nie jest korzystne. Ale oglądanie programu, filmu lub innych treści z rodzicami podczas wspólnej rozmowy może wiązać się z podsycaniem ciekawości przedszkolaków - powiedział Shah. - Rozmowa z rodzicem ułatwia dzieciom myślenie, uczenie się i eksplorację (to behawioralne wskaźniki ciekawości).

Badacze ocenili godziny codziennego oglądania telewizji i częstotliwość rozmów rodziców przed ekranem wśród 1500 dzieci w wieku przedszkolnym, a następnie zmierzyli ciekawość we wczesnym dzieciństwie w przedszkolu. Odkrycia pojawiają się w PLOS ONE.

Badanie skoncentrowało się w szczególności na poziomach ciekawości, które - jak wykazały wcześniejsze badania Shaha - wiążą się z lepszym uczeniem się i wyższymi osiągnięciami w nauce w czytaniu i matematyce w przedszkolu oraz korzyściami behawioralno-rozwojowymi, zwłaszcza dla dzieci z rodzin o niższym statusie społeczno-ekonomicznym.

- Ciekawość jest ważnym fundamentem innowacji naukowych, radości z uczenia się i wielu pozytywnych wyników w dzieciństwie – powiedział Shah. - Chcemy lepiej zrozumieć, co sprzyja rozwojowi ciekawości we wczesnym dzieciństwie, co może potencjalnie pomóc w złagodzeniu luki w osiągnięciach związanej z ubóstwem.

Na potrzeby badania ciekawość mierzono za pomocą kwestionariuszy dla rodziców, w których pytano o cechy ciekawości, takie jak chęć uczenia się nowych rzeczy, dążenie do nowości, otwartość na nowe doświadczenia, wyobraźnia i zdolność przystosowania się do nowych sytuacji wśród innych zachowań.

Nadmierna ekspozycja w mediach, w tym w telewizji, może wypierać czynności odkrywcze, takie jak zabawa i interakcje rodzic-dziecko, które uważa się za klucz do rozwijania ciekawości u dzieci.
Najnowsze odkrycia pokazują, jak ważne jest, by rodzice znajdowali czas na rozmowę z małymi dziećmi podczas wykonywania codziennych czynności, także podczas oglądania telewizji.

źródło

Ocena: z 5. Ocen:

Ten tekst nie ma jeszcze oceny. Dodaj swoją!

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją: