Problemy z mową

Wady wymowy

Wady wymowy

 25 czerwca 2019

Zaburzenia słuchu fonemowego Zaburzenia syntezy i analizy słuchowej, niedosłuch, głuchotaNie zwracanie uwagi na wymowę.…   Więcej

Etapy rozwoju mowy dziecka

Etapy rozwoju mowy dziecka

 27 czerwca 2019

Rozwój mowy możemy podzielić na cztery okresy I okres - melodii trwa od urodzenia do 1 roku życia. Pierwszy krzyk…   Więcej

Mój przedszkolak wciąż nie mówi!

Mój przedszkolak wciąż nie mówi!

 28 czerwca 2019

- Czy powinnam się martwić, jeśli mój trzylatek, prawie nie mówi? – pyta zaniepokojona mama.  - Synek sąsiadki zna już…   Więcej

reklama

Ratunku moje dziecko nie mówi! Czym jest mutyzm wybiórczy

 28 czerwca 2019

Komunikacja słowna wydaje nam się prosta i naturalna, jednak są dzieci, które mają z nią trudności. Różnego rodzaju zaburzenia mowy mogą dotknąć je w różnym wieku. Jednym z mało poznanych trudności w zakresie…   Więcej

Dziecięca apraksja mowy

 28 czerwca 2019

Dziecięca apraksja mowy to niezbyt  często występujące zaburzenie, w którym dziecko wykazuje znaczną trudność w inicjowaniu i wykonywaniu precyzyjnych ruchów, potrzebnych do artykulacji, mimo że nie ma u niego…   Więcej

Gimnastyka narządów mowy

 27 czerwca 2019

Sprawność aparatu artykulacyjnego jest bardzo ważna dla rozwoju mowy dziecka. Podczas wymawiania poszczególnych dźwięków poruszają się wargi, język, podniebienie miękkie i żuchwa. Ruchy te muszą być…   Więcej

Ćwiczenia słuchu fonematycznego

 25 czerwca 2019

Słuch fonemowy to zdolność rozróżniania fonemów, czyli dźwięków mowy ludzkiej. Dziecko z zaburzonym słuchem fonematycznym dobrze słyszy słowa, lecz nie potrafi różnicować pojedynczych dźwięków lub złożyć ich w…   Więcej

Co i jak wpływa na rozwój mowy?

 28 czerwca 2019

Atmosfera domu rodzinnego ma ogromne znaczenie dla rozwoju zdolności komunikowania się, a środowisko domowe może być niekorzystne dla normalnego rozwoju mowy dziecka. Kiedy rodzice kłócą się, w domu panuje…   Więcej

Mowa a śpiew

 28 czerwca 2019

Czy śpiew jest przedłużeniem mowy? Jeśli określenie mowa odniesiemy do mowy „świadomej”, odpowiedź brzmi tak. Niektórzy specjaliści traktują głos ludzki jako instrument muzyczny, na którym można grać różną…   Więcej

Moje dziecko nie potrafi wymówić K i G!

 28 czerwca 2019

Kot? Przecież to takie łatwe słowo, a mój maluch mówi zamiast niego "tot"! Dlaczego nie mówi k? Kappacyzm i gammmacyzm to wady wymowy polegające na nieprawidłowej realizacji głosek tylnojęzykowych, czyli na…   Więcej

Co powinien umieć mówić przedszkolak?

 28 czerwca 2019

Rozwój mowy cechuje się pewnym prawidłowościami. Dzieci w wieku około 3 lat wchodzą w okres zdania, a to znaczy, że posługują się prostymi zdaniami, także pytającymi i przeczącymi, posługują się wieloma…   Więcej

Gdy dziecko mówi z nosowym poszumem

 28 czerwca 2019

Mówienie przez nos, nosowanie (rynolalia) jest zaburzeniem mowy charakteryzującym się silną rezonacją nosową, o nieprzyjemnym w odbiorze brzmieniu. W czasie fonacji, na skutek dołączenia jamy nosa do…   Więcej

Gdy dziecko sepleni

 28 czerwca 2019

Jedną z najczęściej spotykanych wad wymowy (także w tych językach świata, w których występują głoski wymagające zbliżenia zębów) jest seplenienie międzyzębowe. Sygmatyzm (seplenienie, sigmatismus) czyli…   Więcej

Mowa bezdźwięczna u dzieci

 28 czerwca 2019

Mowa bezdźwięczna, to specyficzny rodzaj zaburzenia mowy, który polega na nieużywaniu przez dziecko głosek dźwięcznych i zastępowaniu ich głoskami bezdźwięcznymi. Oznacza to, że głoski dźwięczne w obrębie…   Więcej

Błędy wymowy to nie to samo co wady wymowy

 28 czerwca 2019

Prawidłowa wymowa jest „przezroczysta” , nie zauważamy jej, skupiamy się na treści wypowiedzi, a nie na jej postaci brzmieniowej. Nieprawidłowości artykulacyjne zwracają uwagę słuchacza, niekiedy denerwują…   Więcej

Dziecko z giełkotem i jego terapia

 28 czerwca 2019

Giełkot to inaczej mowa bezwładna, trzepotanie mowy, czyli wielopostaciowe zaburzenie podobne do rozwojowej niepłynności mówienia, jąkania i tachylalii (przyśpieszone tempo mówienia i myślenia), które …   Więcej

Wpływ rozwoju mowy na rozwijanie zdolności i inteligencję małego dziecka

 28 czerwca 2019

Uznaje się, że do uzyskania wysokiego poziomu osiągnięć konieczna jest interakcja między zdolnościami, warunkami środowiskowymi i odpowiednimi cechami osobowości. Korzystne współdziałanie zdolności ogólnych…   Więcej

Stymulowanie rozwoju mowy u dzieci z zespołem Downa

 27 czerwca 2019

Zespół Downa jest jednym z najczęściej notowanych zespołów klinicznych, związanych z zaburzeniami chromosomalnymi. Kształtowanie się mowy zarówno u dzieci zdrowych, jak i tych z zespołem, wyznaczają…   Więcej

Jąkanie

 25 czerwca 2019

Z reguły dzieci uczą się mówić spontanicznie i bez problemów, jednak istnieje taka grupa maluchów, w mowie których występują zawahania i przerwy. Dlaczego dziecko się jąka? Jąkanie często pojawia się we…   Więcej

Ćwiczenia głosowe dla dzieci

 27 czerwca 2019

Ćwiczenia głosowe, czyli fonacyjne, mają na celu nauczanie dzieci właściwego posługiwania się głosem, wykształcenie u nich odpowiedniej wysokości i umiejętności właściwego stosowania natężenia głosu w czasie…   Więcej

Ćwiczenia buzi i języka

 25 czerwca 2019

Ćwiczenia usprawniające narządy mowy a więc język, wargi i podniebienie przygotowują do prawidłowego mówienia. Można je prowadzić w formie zabawy już z 2 - 3 letnim dzieckiem. Dzieci mają naturalną skłonność…   Więcej

Zimowe zabawy logopedyczne

 27 czerwca 2019

O tym, jak wielkie znaczenie dla rozwoju dziecka ma prawidłowy rozwój mowy, nie trzeba nikogo przekonywać. Dzięki ćwiczeniom prowadzonym w formie zabawowej utrwalamy prawidłową wymowę, zapobiegamy wadom,…   Więcej

Kiedy do logopedy

 25 czerwca 2019

Zdania na temat tego, kiedy z dzieckiem powinno się iść do logopedy, są podzielone. Bywają rodzice, którzy czekają aż problem minie sam - co sprzyja utrwalaniu się wady i powoduje, że jej likwidacja będzie…   Więcej

Rola rodziców w terapii mowy dziecka

 27 czerwca 2019

Wady wymowy utrudniają naukę szkolną, nierzadko przejawiają się w trudnościach w pisaniu i czytaniu. Zdarza się, że nauczyciele i wychowawcy niesłusznie uważają takiego ucznia za opóźnionego w rozwoju…   Więcej