reklama

Jak surowa dyscyplina wpływa na zdrowie psychiczne dzieci?

Nowe badania dowodzą, że rodzice, którzy często stosują surową dyscyplinę wobec małych dzieci, narażają je na większe ryzyko wystąpienia trwałych problemów ze zdrowiem psychicznym.

W badaniu obejmującym ponad 7500 irlandzkich dzieci naukowcy z University of Cambridge i University College Dublin odkryli, że dzieci narażone na „wrogie” rodzicielstwo w wieku 3 lat były 1,5 raza bardziej narażone na objawy związane ze zdrowiem psychicznym niż ich rówieśnicy, które kwalifikowały się jako „wysokiego ryzyka” do 9 roku życia.

Badanie zostało przeprowadzone przez Ioannisa Katsantonisa, doktoranta na Wydziale Edukacji Uniwersytetu Cambridge oraz Jennifer Symonds, profesor nadzwyczajną w UCD School of Education. Opublikowano je w czasopiśmie Epidemiology and Psychiatric Sciences.

Rodziców sprofilowano na podstawie tego, jak bardzo skłaniali się ku każdemu z trzech stylów:

  • ciepłe rodzicielstwo (wspierające i uważne na potrzeby dziecka),
  • konsekwentny (określanie jasnych oczekiwań i zasad),
  • wrogie.

Wrogie rodzicielstwo wiąże się z częstym surowym traktowaniem i żelazną dyscypliną. Może mieć podłoże fizyczne lub psychiczne i na przykład obejmować regularne krzyczenie na dzieci, rutynowe kary fizyczne, izolowanie dzieci, gdy źle się zachowują, niszczenie ich poczucia własnej wartości lub karanie dzieci w sposób nieprzewidywalny, w zależności od nastroju rodziców.

- Ani przez chwilę nie sugerujemy, że rodzice nie powinni wyznaczać wyraźnych granic dla zachowania swoich dzieci, ale trudno jest uzasadnić częstą surową dyscyplinę, biorąc pod uwagę konsekwencje dla zdrowia psychicznego – powiedział Ioannisa Katsantonis.

Naukowcy opracowali wykresy objawów zdrowia psychicznego dzieci w wieku 3, 5 i 9 lat. Badali zarówno internalizujące objawy zdrowia psychicznego (takie jak lęk i wycofanie społeczne), jak i objawy eksternalizacyjne (takie jak impulsywne i agresywne zachowanie oraz nadpobudliwość).

Stwierdzono, że około 10% dzieci znajduje się w grupie wysokiego ryzyka złego stanu zdrowia psychicznego. Dzieci, które doświadczyły wrogiego rodzicielstwa, znacznie częściej trafiały do tej grupy.

Co ważne, badanie jasno pokazuje, że styl rodzicielski nie determinuje całkowicie wyników w zakresie zdrowia psychicznego. Zdrowie psychiczne dzieci jest kształtowane przez wiele czynników ryzyka, w tym płeć, zdrowie fizyczne i status społeczno-ekonomiczny.

Jednocześnie jednak, choć rodzicielstwo jest tylko jednym z czynników wpływających na zdrowie psychiczne, badanie zaleca, aby specjaliści i nauczyciele zajmujący się zdrowiem psychicznym byli wyczuleni na jego potencjalny wpływ rodzicielstwa na dziecko, które wykazuje oznaki złego stanu zdrowia psychicznego. Dodają, że dodatkowe wsparcie dla rodziców dzieci, które już są uważane za zagrożone, może pomóc w zapobieganiu rozwojowi tych problemów.

- Nasze odkrycia podkreślają, jak ważne jest zrobienie wszystkiego, co możliwe, aby zapewnić rodzicom wsparcie w zapewnieniu swoim dzieciom ciepłego i pozytywnego wychowania, zwłaszcza jeśli szersze okoliczności narażają te dzieci na ryzyko złych wyników w zakresie zdrowia psychicznego. Unikanie wrogiego klimatu emocjonalnego w dom niekoniecznie zapobiegnie występowaniu złych skutków w zakresie zdrowia psychicznego, ale prawdopodobnie pomoże - powiedział Symonds.

źródło: www.sciencedaily.com/releases/2023/03/230330210742.htm

 

Ocena: z 5. Ocen:

Ten tekst nie ma jeszcze oceny. Dodaj swoją!

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją: