reklama

Nowe badanie mówi, że karmienie piersią ma pozytywny wpływ na funkcje poznawcze mam

Nowe badanie mówi, że karmienie piersią ma pozytywny wpływ na funkcje poznawcze mam
Badanie prowadzone przez naukowców z UCLA Health wykazało, że karmienie piersią może mieć pozytywny wpływ na zdolności poznawcze kobiet po menopauzie, a i nieść długoterminowe korzyści dla mózgu matki.

Zaobserwowano, że kobiety w wieku powyżej 50 lat, które karmiły piersią swoje dzieci, radziły sobie lepiej w testach poznawczych w porównaniu z kobietami, które nigdy nie karmiły piersią. Wnioski z badania zostały opublikowane w Evolution, Medicine and Public Health.

Wiele badań pokazuje, że różne etapy historii życia reprodukcyjnego kobiety, takie jak miesiączka, ciąża, karmienie piersią i menopauza, mogą być powiązane z wyższym lub niższym ryzykiem rozwoju różnych schorzeń, takich jak depresja lub rak piersi. Niewiele jednak badań dotyczy karmienia piersią i jego wpływu na długoterminowe zdolności poznawcze kobiet.

- Podczas gdy wiele badań wykazało, że karmienie piersią poprawia długoterminowe zdrowie i samopoczucie dziecka, nasze badanie jest jednym z nielicznych, które dotyczą długoterminowego wpływu na zdrowie kobiet karmiących piersią. Nasze odkrycia, które pokazują lepszą wydajność poznawczą wśród kobiet po 50. roku życia, które karmiły piersią sugerują, że mże być ono „neuroprotekcyjne” w późniejszym życiu.– powiedziała Molly Fox, doktor i główny autor badania, adiunkt w Katedrze Antropologii UCLA oraz Katedrze Psychiatrii i Nauk Biobehawioralnych.

Zdrowie poznawcze ma kluczowe znaczenie dla dobrego samopoczucia u starzejących się dorosłych. Jednak gdy funkcje poznawcze ulegają osłabieniu po 50. roku życia, może to być silnym predyktorem choroby Alzheimera (AD), wiodącej postaci demencji i przyczyny niepełnosprawności wśród osób starszych.

- Wiemy, że istnieje pozytywna korelacja między karmieniem piersią a niższym ryzykiem innych chorób, takich jak cukrzyca typu 2 i choroby serca oraz że te stany są silnie powiązane z wyższym ryzykiem choroby Alzheimera. – powiedziała Helen Lavretsky, MD, starszy autor badania i profesor na Wydziale Psychiatrii i Nauk Biobehawioralnych w Semel Institute for Neuroscience and Human Behaviour na UCLA.

Ponieważ stwierdzono, że karmienie piersią pomaga regulować stres, promować tworzenie więzi u niemowląt i zmniejszać ryzyko depresji poporodowej, co sugeruje ostre korzyści neuropoznawcze dla matki, naukowcy podejrzewali, że może być również związane z długoterminową lepszą wydajnością poznawczą dla również matka.

Aby się tego dowiedzieć, przeanalizowali dane zebrane od kobiet uczestniczących w dwóch przekrojowych, randomizowanych, kontrolowanych 12-tygodniowych badaniach klinicznych w UCLA Health: „Zmniejszanie ryzyka choroby Alzheimera u kobiet z grupy wysokiego ryzyka poprzez jogę lub trening pamięci”, które obejmowało osoby bez depresji z pewnymi subiektywnymi dolegliwościami związanymi z pamięcią i ryzykiem chorób serca.

W badaniu wzięło udział 115 kobiet, z czego 64 zidentyfikowano jako depresyjne, a 51 bez depresji. Wszyscy uczestnicy ukończyli kompleksowy zestaw testów psychologicznych mierzących:

  • uczenie się,
  • opóźnione przypominanie,
  • funkcjonowanie wykonawcze,
  • szybkość przetwarzania.

Odpowiedzieli również na pytania, które kwestionariusz dotyczący ich historii życia reprodukcyjnego (dotyczyły wieku, w którym zaczęły miesiączkować, liczby ciąż, czasu karmienia piersią dla każdego dziecka oraz wieku menopauzy).

Co ważne, u żadnego z uczestniczek nie zdiagnozowano demencji ani chorób psychiatrycznych, takich jak choroba afektywna dwubiegunowa, uzależnienie od alkoholu lub narkotyków, zaburzenia neurologiczne. Nikt nie miał niepełnosprawności uniemożliwiających uczestnictwo i nie przyjmował leków psychoaktywnych. Nie było również istotnej różnicy w wieku, rasie, wykształceniu lub innych parametrch poznawczych między uczestnikami z depresją i bez depresji.

Kluczowe wnioski z przeprowadzonej przez naukowców analizy danych zebranych z kwestionariuszy dotyczących historii reprodukcji kobiet wykazały, że około 65% kobiet bez depresji zgłosiło karmienie piersią, w porównaniu do 44% kobiet z depresją. Wszystkie uczestniczki bez depresji zgłosiły co najmniej jedną ukończoną ciążę w porównaniu z 57,8% uczestniczek z depresją.

Wyniki testów poznawczych ujawniły, że osoby, które karmiły piersią, niezależnie od tego, czy miały depresję, czy nie, radziły sobie lepiej we wszystkich czterech testach poznawczych mierzących uczenie się, opóźnione przypominanie, funkcje wykonawcze i przetwarzanie w porównaniu z kobietami, które nie karmiły piersią.

Oddzielne analizy danych dla grup z depresją i osób zdrowych wykazały również, że wszystkie cztery wyniki w dziedzinie poznawczej były istotnie związane z karmieniem piersią u kobiet, które nie miały depresji. Jednak u kobiet z depresją tylko dwie domeny poznawcze – funkcjonowanie wykonawcze i szybkość przetwarzania – były znacząco powiązane z karmieniem piersią.

Co ciekawe, naukowcy odkryli również, że dłuższy czas spędzony na karmieniu piersią wiązał się z lepszą wydajnością poznawczą. Kiedy zsumowano cały czas, jaki kobieta spędziła na karmieniu piersią w swoim życiu odkryli, że te, które nie karmiły piersią, miały znacznie niższe wyniki poznawcze w trzech z czterech domen w porównaniu z kobietami, które karmiły piersią przez 1-12 miesięcy i we wszystkich czterech domen w porównaniu z kobietami, które karmiły piersią dłużej niż 12 miesięcy. Kobiety, które najdłużej karmiły piersią, uzyskały najwyższe wyniki w testach poznawczych.

- Potrzeba zbadać związek między historią karmienia piersią przez kobiety a zdolnościami poznawczymi w większych, bardziej zróżnicowanych geograficznie grupach kobiet. Ważne jest, aby lepiej zrozumieć konsekwencje zdrowotne karmienia piersią dla kobiet, biorąc pod uwagę, że obecnie kobiety karmią piersią rzadziej i rzadziej. przez krótsze okresy czasu niż praktykowano historycznie – powiedziała dr Fox.

źródło

Ocena: z 5. Ocen:

Ten tekst nie ma jeszcze oceny. Dodaj swoją!

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją: