reklama

Sprawdź, jakie dodatki finansowe na ucznia przysługują w roku szkolnym 2024/25

 

Rodzice dzieci uczęszczających do szkół mogą liczyć na pomoc finansową państwa. W roku szkolnym 2024/2025 dostępne jest świadczenie „Dobry Start”, znane jako "300 plus" oraz dodatki dla rodzin pobierających zasiłek rodzinny.

Świadczenie „Dobry Start”

„Dobry Start” na wyprawkę szkolną to jednorazowe świadczenie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny aż do ukończenia przez nie 20. roku życia (na dziecko niepełnosprawne, do ukończenia przez nie 24. roku życia). Można je otrzymać bez względu na poziom dochodów (nie obowiązuje kryterium dochodowe).

Świadczenie wypłaca się na wniosek. Do jego złożenia uprawnieni są:

 

  • rodzice lub opiekunowie dziecka (prawny lub faktyczny),
  • rodzice zastępczy,
  • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,
  • dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski składa się drogą elektroniczną poprzez takie rozwiązania jak:

 

  • Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • portal Emp@tia.
  • bankowość elektroniczna,
  • aplikacja mZUS.

Wypłata „300 plus” jest dokonywana w formie bezgotówkowej (na wskazane konto). Obsługą świadczenia „Dobry Start” zajmuje się ZUS. Przyjmowanie wniosków na rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się 1 lipca 2024 r., a zakończy 30 listopada 2024 r.  

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego  

Rodziny, jeśli spełnią kryteria dochodowe, mogą ubiegać się o zasiłek rodzinny. Obecnie na dziecko, które nie ma jeszcze 5 lat można otrzymać 95 zł. W przypadku dziecka w wieku powyżej 5. roku życia, ale poniżej 18. roku życia kwota świadczenia wynosi 124 zł. Na pełnoletnie dziecko, które nadal się uczy, przysługuje rodzicom 135 zł (do momentu ukończenia przez dziecko 24. roku życia).

Osoby, które pobierają zasiłek rodzinny, mają prawo do otrzymania dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Wysokość dodatku wynosi 100 zł na każde dziecko, także rozpoczynające naukę w zerówce (inaczej niż w przypadku świadczenia „Dobry Start”).

Wniosek o jego przyznanie należy złożyć do 31 października tzn. do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo przygotowanie dziecka do szkoły w zerówce.  

Kolejnym dodatkiem do zasiłku rodzinnego, który ma związek z edukacją dzieci, jest tak zwany dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Wynosi on:

  • 113 zł miesięcznie dla uczniów, którzy mieszkają w miejscowości, w której się uczą np. mieszkają w internacie czy bursie,
  • 69 złotych miesięcznie dla uczniów, którzy dojeżdżają do szkoły w innej miejscowości.

Pieniądze wypłacane są regularnie przez 10 miesięcy roku szkolnego.

Ponadto rodzice, którzy wychowują dzieci samotnie, mogą liczyć na tzw. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka. To 193,00 zł miesięcznie na jedno dziecko (w przypadku dziecka z niepełnosprawnością 273 złote). Niezależnie od liczby dzieci ogólna kwota świadczenia nie może przekroczyć 386 zł.

Wniosek o przyznanie tych dodatków można złożyć w urzędzie gminy lub miasta. Formalności należy dopełnić do końca okresu zasiłkowego, w którym rozpoczął się rok szkolny, czyli do 31 października. Wnioski, które zostaną złożone po tym terminie, nie będą już rozpatrywane.

Ocena: z 5. Ocen:

Ten tekst nie ma jeszcze oceny. Dodaj swoją!

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją: