reklama
Komu i kiedy przysługuje urlop okolicznościowy

Komu i kiedy przysługuje urlop okolicznościowy

Zapewne słyszałaś o urlopie okolicznościowym. Tylko czy wiesz komu i w jakiej sytuacji przysługuje? I czy ty sama masz do niego prawo?         

Urlop okolicznościowy jest dodatkowym świadczeniem wynikającym z Kodeksu Pracy. Oznacza to, że przysługuje on tylko pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, a osoby zatrudnione na umowę – zlecenie czy też umowę o dzieło nie mają do niego prawa.

Jest to urlop płatny, całkowicie niezależny od urlopu wypoczynkowego i w żaden sposób nie wpływa na jego zmniejszenie. Udzielany jest on na wniosek pracownika, ale pracodawca nie może odmówić. Może za to zażądać dokumentu potwierdzającego, że zaszły okoliczności, które uprawniają do otrzymania urlopu okolicznościowego.

Urlop okolicznościowy w wymiarze 2 dni przysługuje w przypadku:

·    ślubu pracownika
·    urodzenia się dziecka pracownika
·    śmierci współmałżonka
·    śmierci dziecka pracownika
·    śmierci matki lub ojca

Jeden dzień urlopu okolicznościowego przysługuje w przypadku:

·    ślubu dziecka
·    śmierci siostry lub brata
·    śmierci teścia lub teściowej

Dokumenty potwierdzające prawo do urlopu

Dokumentem potwierdzającym prawo do urlopu jest w tych przypadkach odpowiedni akt (zawarcia małżeństwa, urodzenia lub zgonu) z Urzędu Stanu Cywilnego.     
Za niewykorzystany urlop okolicznościowy nie przysługuje rekompensata finansowa. Nie da się go również przesunąć na inny termin – musisz go wykorzystać w rozsądnym okresie od zajścia wydarzenia. Dwudniowy urlop okolicznościowy może jednak zostać przerwany tzn. nie muszą to być 2 kolejne dni robocze.

Opieka nad dzieckiem

Specyficznym rodzajem urlopu okolicznościowego jest także tzw. ”opieka nad dzieckiem”. Jego wymiar to 2 dni w roku kalendarzowym. Przysługuje rodzicom co najmniej jednego dziecka w wieku do lat 14. Wykorzystać go możesz albo sama, albo ojciec dziecka (dzieci) – z reguły pracodawcy żądają deklaracji na każdy rok kalendarzowy, które z rodziców będzie korzystać z tego uprawnienia. Tego urlopu również nie da się przełożyć, niewykorzystany w danym roku kalendarzowym – przepada. W tym przypadku jednak nie ma potrzeby przedstawiania żadnych zaświadczeń potwierdzających np. wizytę u lekarza itp. Uprawnienie wynika z samego faktu posiadania dziecka.

Marzanna Szulta

reklama