reklama

Czy rzeczywiście pozwalasz dziecku na niezależność? Badania

Pomimo tego, że większość rodziców zgadza się z tym, iż dzieci czerpią korzyści z możliwości bycia niezależnymi i tak angażują się w „rodzicielstwo helikopterowe” - częściej niż im się wydaje. Dowodzą tego najnowsze badania.

Ogólnokrajowa ankieta na temat zdrowia dzieci przeprowadzona przez University of Michigan Health CS Mott Children's Hospital, która opierała się na odpowiedziach udzielonych przez 1044 rodziców dzieci w wieku 5–11 lat, wskazuje na rozbieżność pomiędzy tym, co mówią rodzice na temat wspierania niezależności dzieci, a zadaniami, które faktycznie pozwalają młodym ludziom realizować samodzielnie.

- Istnieje znaczna rozbieżność między podejściem rodziców do promowania niezależności dzieci a tym, na co faktycznie pozwalają swoim dzieciom lub do czego zachęcają swoje dzieci bez nadzoru - powiedziała Sarah Clark, współdyrektorka Mott Poll. - To sugeruje, że niektórzy rodzice (…) w sposób niezamierzony utrudniają dzieciom rozwój niezależności i umiejętności rozwiązywania problemów.

Jak odpowiadali ankietowani rodzice?

Czterech na pięciu rodziców dzieci w wieku 9–11 lat zgadza się, że dobrze jest, aby dzieci spędzały czas wolny bez nadzoru osoby dorosłej. Jednak z sondażu wynika, że mniej osób twierdzi, że ich dziecko rzeczywiście robi pewne rzeczy bez ich obecności.

Około trzech na pięciu rodziców pozwala swojemu nastolatkowi pozostać w domu przez 30–60 minut, a połowa twierdzi, że dziecko oddaliło się od nich, aby znaleźć jakiś przedmiot w innym przejściu w sklepie. Mniej niż przyznała, że ich dziecko poszło lub pojechało rowerem do domu przyjaciela, bawiło się z przyjacielem w parkuczy czekało w samochodzie, podczas gdy rodzic załatwiał szybko swoje sprawy,

Dlaczego rodzice nie pozwalają na niezależność dzieci?

Głównym powodem ostrożności rodziców i niezachęcaniem do samodzielności i niezależnych działań dzieci jest bezpieczeństwo. Jednocześnie chociaż nieco ponad połowa rodziców obawia się, że ktoś może przestraszyć ich dziecko lub iść za nim, zaledwie 17% rodziców twierdzi, że ich sąsiedztwo nie jest bezpieczne na tyle, by dzieci mogły przebywać same.

Rodzice twierdzą też, że powstrzymują dzieci przed samodzielnym podejmowaniem się różnych zadań, ponieważ nie wierzą, że młodzi ludzie są na to gotowi. Jeszcze inni uważają, że przepisy prawa nie pozwalają dzieciom przebywać bez opieki i że ktoś może wezwać policję. Nieco więcej niż jeden na 10 rodziców uważa również, że inni uznają ich za złych rodziców, jeśli ich dziecko będzie oglądane bez nadzoru.

- Na rodziców może wpływać „kultura obwiniania” – oczekiwanie, że zostaną skrytykowani, jeśli coś stanie się ich dziecku – stwierdziła Clark.

Ponad połowa rodziców twierdzi, że dzieci pozostawione bez nadzoru powodują problemy, jedna czwarta krytykuje innego rodzica, a 13% zostało skrytykowanych za brak odpowiedniego nadzoru nad dzieckiem.

Duże znaczenie miało także przekonanie rodziców, że ich dziecko nie chce robić rzeczy samodzielnie, wykonanie jakiejś czynności zajmie zbyt dużo czasu lub że nie zostanie wykonane w preferowany przez rodzica sposób.

- W pewnym stopniu martwienie się o dziecko jest naturalne. Jednak niektórzy rodzice ograniczają niezależną aktywność swojego dziecka ze względu na szeroko nagłośnione doniesienia medialne, nawet jeśli wystąpienie takich skutków jest bardzo mało prawdopodobne lub nie można im zapobiec – stwierdziła Clark.

Co robić, by wspierać niezależność dziecka? Co radzą specjaliści?

- Rodzice mogą ułatwić sobie to małymi krokami, na przykład pozwalając dziecku spędzać czas z przyjacielem w znanym miejscu publicznym. Rozmowy przed i po nim mogą pomóc rodzicom ocenić, czy ich dzieci rozumieją znaczenie przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Dlaczego pozwalanie dzieciom na niezależność jest ważne?

Clark zauważa, że lata szkoły podstawowej to ważny etap rozwijania niezależności pod okiem rodziców.

- Uzyskiwanie niezależności to stopniowy proces zapewniania dzieciom coraz większej wolności, a rodzice uczą je umiejętności i pomagają dziecku zrozumieć konsekwencje swoich wyborów – stwierdziła Clark.

W miarę jak dzieci zdobywają większe doświadczenie i czują się komfortowo w wykonywaniu zadań, mogą przejąć odpowiedzialność za ich regularną realizację. Badania pokazują, że zachęcanie do niezależności zwiększa pewność siebie, odporność, zdolność rozwiązywania problemów i zdrowie psychiczne dziecka.

 

źródło: www.sciencedaily.com

Ocena: z 5. Ocen:

Ten tekst nie ma jeszcze oceny. Dodaj swoją!

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją: