reklama

Egzamin ósmoklasisty i matura 2021 będą łatwiejsze

Uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i średnich z pewnością ucieszy wiadomość, że egzamin ósmoklasisty i matura 2021 będą łatwiejsze. Co się zmieni?

Egzamin ósmoklasisty i matura 2021

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że resort zmniejszy zakres wymagań na egzaminach. Oznacza to, że zarówno egzamin ósmoklasisty, jak i matura w 2021 roku nie obejmą części materiału, który znajduje się w podstawie programowej. W ten sposób resort dostosuje zakres wymagań na egzaminach do sytuacji wywołanej epidemią koronawirusa.

Czego nie będą musieli uczyć się uczniowie? Czarnek poinformował, że arkusze egzaminacyjne dla ósmoklasistów i maturzystów 2021 obejmą mniejszy niż zazwyczaj zakres materiału. Z jego oceny wynika, że to około 20 - 30 procent treści mniej niż na normalnych egzaminach.

- Uruchomiliśmy pracę zespołów eksperckich, które pochyliły się nad podstawami programowymi w zakresie przedmiotów egzaminacyjnych - powiedział minister edukacji. Mamy pełną świadomość tego, że wcześniej strajk nauczycielski wyłączył nauczanie całkiem, a później pandemia koronawirusa i nauczanie zdalne sprawiły, że uczniowie nie byli w stanie - i to nie ze swojej winy - opanować całego materiału.

W komunikacie podkreślono, że decyzję o tym, że egzaminy mają być przeprowadzone na podstawie zawężonego zakresu wymagań podstawy programowej, minister podjął po analizie wyników ubiegłorocznych egzaminów, biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną.

Jak się zmieni egzamin ósmoklasisty?

Ministerstwo edukacji proponuje, by w ósmych klasach na egzaminie z języka polskiego forma wypowiedzi pisemnej została ograniczona do rozprawki lub opowiadania oraz aby zadań było mniej. Mniejszą liczbę zadań resort przewiduje również na egzaminie z matematyki.

- Co ważne dla uczniów, będzie mniej zadań otwartych - zapowiedział wiceminister edukacji Maciej Kopeć. - Trudność zadań z języków obcych też będzie mniejsza. – dodał.

Najważniejsze zmiany w arkuszach egzaminacyjnych w przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego to:

  • zmniejszeniu zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczona będzie liczba lektur obowiązkowych,
  • formy wypowiedzi ograniczone zostaną do dwóch: rozprawka lub opowiadanie,
  • zmniejszeniu (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w pierwszej części arkusza egzaminacyjnego (czytanie ze zrozumieniem), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (120 minut),
  • możliwości odwołania się przez ucznia w wypracowaniu do wybranej lektury obowiązkowej, spełniającej warunki zadania (nie będzie wskazana lektura obowiązkowa, do której uczeń musiałby się odwołać).

Najważniejsze zmiany w arkuszach egzaminacyjnych w przypadku egzaminu ósmoklasisty z matematyki to:

  • zmniejszenie zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczono wymagania dotyczące m.in. własności figur geometrycznych na płaszczyźnie, geometrii przestrzennej, elementów statystyki opisowej,
  • zmniejszenie (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (100 minut),
  • zmniejszenie liczby zadań otwartych do rozwiązania (w porównaniu do arkuszy z lat 2019–2020).

Najważniejsze zmiany w arkuszach egzaminacyjnych w przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego to:

  • zmniejszenie zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. obniżony zostanie ogólny oczekiwany poziom biegłości językowej (poziom A2),
  • zmniejszenie (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (90 minut),
  • ograniczenie/dostosowanie zakresu struktur gramatycznych.

Resort podkreśla, że przypadku egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. uczniowie będą mieli więcej czasu na opanowanie i powtórzenie zredukowanego zakresu wymagań, ponieważ w 2021 r. egzamin ten odbędzie się w ostatnim tygodniu maja, a nie jak w roku 2019 – w kwietniu.

Wiceszef MEN poinformował również, że resort bierze pod uwagę, by dodatkowy egzamin ósmoklasisty, który miał być w prowadzony w roku 2022, przesunąć jednak na rok 2023. Ostatecznej decyzji jeszcze nie ma.

Jak się zmieni egzamin maturalny?

Ministerstwo Edukacji Narodowej chce, by zadań było mniej również na maturze. W tym roku nie będzie też obowiązku podchodzenia do jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym - to będzie wybór uczniów.

- W przypadku egzaminu ustnego w roku ubiegłym, ze względu na sytuację pandemiczną, zrezygnowaliśmy tej formy, a teraz będziemy patrzyli na rozwój wydarzeń. W tej chwili nie widzimy powodu, by z tej formy egzaminu zrezygnować. - mówił wiceminister Kopeć.

Najważniejsza zmiana w arkuszach egzaminacyjnych w przypadku egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym to zmniejszenie (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym (przede wszystkim w zakresie zadań otwartych), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (170 minut).

Najważniejsza zmiana w arkuszach egzaminacyjnych w przypadku egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów na poziomie rozszerzonym to zniesienie obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym jako warunku zdania egzaminu maturalnego.

I co dalej?

Zmiany opracowywane w resorcie będą incydentalne i dotkną tylko egzaminów zewnętrznych w 2021 roku. Lista zagadnień trafiła do prekonsultacji, na zgłaszanie uwag jest czas do 27 listopada.

Wymagania egzaminacyjne zostaną ostatecznie ogłoszone w grudniu, w formie rozporządzenia. Po opublikowaniu ostatecznej wersji wymagań egzaminacyjnych, opracowane zostaną arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego. Zostaną one udostępnione szkołom i zdającym w marcu 2021 roku, na około dwa miesiące przed egzaminami.

Również w grudniu rozpoczną się szkolenia dla doradców metodycznych i nauczycieli, organizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Dodatkowo dyrektor CKE opublikuje aneksy do informatorów, zawierające między innymi opisy zmian w formułach arkuszy, zmodyfikowane zakresy struktur gramatycznych dotyczące egzaminów z języków obcych nowożytnych oraz listy lektur do egzaminów z języków mniejszości narodowych, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Co na to nauczyciele?

Z takiego rozwiązania niekoniecznie cieszą się nauczyciele.

- Odchudzanie podstawy programowej teraz, na prędko, jest niepoważne. Należało zrobić to o wiele wcześniej - ocenia pomysł polonistka. - Jeśli chodzi o język polski nauczyciele realizują program w dowolnej kolejności, więc zmienianie go w trakcie roku szkolnego jest nierozsądne - mówi.

Podobnego zdania jest matematyczka.

- W grudniu usłyszę, że działy jakie na matematyce przerobiłam, nie będą na egzaminie, za to będą inne. Należało pomyśleć o tym wcześniej - twierdzi.

Konferencja prasowa ministra edukacji, na której zostały przedstawione zmiany dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w 2021 roku, odbyła się 19 listopada 2010 roku.

Możliwe zmiany organizacji roku szkolnego

Czarnek odniósł się również do możliwej zmiany organizacji roku szkolnego. Przyznał, że niczego nie jest w stanie wykluczyć, ponieważ nie wie, jaki będzie rozwój pandemii koronawirusa.

- Stan prawny jest dziś taki, że do 29 listopada mamy zaplanowaną naukę zdalną. Co będzie dalej, zobaczymy. Jeśli doradcy premiera z zakresu epidemiologii uznają, że sytuacja jest na tyle opanowana, że dzieci mogą wrócić do szkół bez uszczerbku dla życia i zdrowia mieszkańców Polski, to będziemy wracać do systemu stacjonarnego - mówił. - Na pewno w pierwszej kolejności będą wracać klasy 1-3 i ci uczniowie, którzy mają egzaminy - dodał.


Źródło: tvn24.pl, dziennikzachodni.pl, www.rp.pl

Ocena: z 5. Ocen:

Ten tekst nie ma jeszcze oceny. Dodaj swoją!

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją: