Czy mózg chłopca różni się od mózgu dziewczynki?

Czy mózg chłopca różni się od mózgu dziewczynki?

Czy mózg chłopca różni się od mózgu dziewczynki? Zdaniem naukowców tak, bo są ukształtowane według kobiecego i męskiego wzorca. To dlatego panowie i panie inaczej patrzą na świat, inaczej myślą, oceniają i interpretują te same zjawiska i sytuacje.

Nie ma typowych dziewczynek i typowych chłopców

W opozycji stoją np. psychologowie, którzy twierdzą, że nie ma przecież typowych chłopców i typowych dziewczynek. Jednocześnie podkreślają znaczenie wychowania i socjalizacji, które silnie osadzają nas w „płciowych” rolach.

Niemniej mózg chłopca różni się od mózgu dziewczynki

Naukowcy dowiedli, że mózgi chłopców i dziewczynek różnią się. Zarówno jeśli chodzi o budowę, rozwój, jak i funkcjonowanie. Odpowiedzialne mają za to być geny i hormony płciowe.

reklama

Genetyczna determinacja płci

Płeć mózgu kształtuje w 6/7. tygodniu od zapłodnienia. To wtedy mózg zaczyna się kształtować według wzorca płci. Decydują o tym geny. Ściślej mówiąc tzw. chromosomy płciowe, czyli ostatnia para z 46 chromosomów (44 decydują o cechach cielesnych).

Wpływ hormonów na mózg

Nie mniej ważny niż geny jest drugi czynnik – hormony płciowe. Mowa o testosteronie (występuje w znaczącej przewadze u chłopców) i estrogenie (przeważa u dziewczynek).

Na początku mózg pod względem anatomicznym jest mózgiem typu żeńskiego. Jeśli nie zadziałają na niego hormony męskie (w organizmie zarówno dziewczynki, jak i jej mamy, podczas ciąży nie ma hormonów męskich), pozostanie mózgiem „kobiecym”. Z kolei gdy zadziałają na niego hormony męskie (testosteron wytwarzany w jąadrach płodu), mózg stanie się „typem męskim”.

Wpływ hormonów na mózg jest dwustopniowy. Najpierw, podczas rozwoju mózgu podczas życia płodowego, hormony tkają sieć neuronów. Następnie, w okresie dojrzewania, uruchamiają ją.

reklama

Delikatny chłopiec i konkretna dziewczynka

Jak zatem wytłumaczyć, że niektórzy chłopcy są delikatni jak dziewczynki, a dziewczynki mają mózgi w typie męskim?

Gdy stężenie męskich hormonów nie jest wystarczające, by mózg ukształtował się według męskiego wzorca lub gdy przyszła mama w czasie ciąży przyjmuje hormony żeńskie (np. na podtrzymanie ciąży), może urodzić się delikatny, wrażliwy i opiekuńczy chłopiec. Gdy z kolei na płód żeński zadziałają hormony męskie, urodzi się dziewczynka z mózgiem ukształtowanym według wzorca męskiego.

Różnice między mózgiem dziewczynki i chłopca. Co z nich wynika?

Na czym polegają różnice między mózgami dziewczynek i chłopców?

  • Mózgi kobiet są nieco mniejsze niż mózgi mężczyzn, co wydaje się nie mieć znaczenia.
  • Mózgi chłopców rozwijają się wolniej, ponieważ testosteron hamuje rozwój mózgu, a estrogen go przyspiesza.
  • Mózg mężczyzn jest bardziej wyspecjalizowany (lewa półkula niemal wyłącznie odpowiada za funkcje językowe, a prawa za przestrzenne). To dlatego mężczyzna ma lepsze wyczucie perspektywy, ma wyobraźnię przestrzenną i zdradza skłonności do myślenia abstrakcyjnego. Łatwiej zapamiętuje informacje, które tworzą spójną formę lub mają jakieś konkretne znaczenie. Ma lepszą koordynację ręka-oko. Z kolei kobieta ma lepszą pamięć wzrokową i zapamiętuje więcej szczegółów oraz informacji przypadkowych. Woli nie teoretyzować, a rozwiązywać problemy. Jest wyczulona na bodźce zmysłowe, potrafi analizować związki między nimi. Jest bardziej dokładna, wnikliwa i cierpliwa.
  • U dziewczynek obie półkule lepiej ze sobą współpracują. Dzieje się tak dlatego, że u  kobiet tzw. ciało modzelowate, czyli włókna łączące obie półkule mózgowe, wpływające na przepływ informacji między nimi, jest grubsze, co umożliwia efektywniejsze przekazywanie impulsów między półkulami.
  • W lewej półkuli zachodzą procesy odpowiedzialne za sprawności werbalne - umiejętność mówienia, czytania, pisania także logicznego, uporządkowanego myślenia. Prawa zawiaduje informacjami wizualnymi, czyli odpowiada za odbiór podstawowych kształtów, kolorów oraz kontroluje myślenie abstrakcyjne. Co ciekawe u kobiet w czynnościach wizualnych i werbalnych biorą udział obie półkule.
  • Kolejna ważna różnica to odczuwanie emocji - rozpoznawanie ich, nazywanie i mówienie o nich. Odpowiadają za to różnice w obrębie ośrodków odpowiadających za emocje. U dziewczynek są one bardziej rozproszone i umieszczone w obu półkulach. U chłopców z kolei za emocje odpowiada prawa półkula, a lewa - za zdolność ich nazywania.Jeśli chodzi o emocje, kobiety są bardziej wrażliwe na sygnały niewerbalne (mimika twarzy), lepiej się znają na ludzkich charakterach i mają intuicję;  mężczyźni są bardziej skłonni do agresji.
  • Mózgi mężczyzn są bardziej asymetryczne niż kobiece tj. dwie półkule wykazują większą specjalizację funkcjonalną. Np. funkcje językowe są u mężczyzn silniej powiązane z lewą półkulą, zaś funkcje wzrokowo-przestrzenne z prawą. U kobiet zaś, funkcje te są w większym stopniu reprezentowane w obu półkulach. Specjaliści sądzą, że mózg kobiety charakteryzuje się znacznie mniejszą asymetrią, czyli mniejszą przewagą półkuli lewej nad prawą.
  • Przeprowadzono wiele badań, z których wynika, że kobiety i mężczyźni wykazują np. wyższość w wykonywaniu różnych zadań wymagających wyobraźni przestrzennej lub złożonych operacji matematycznych, kobiety zaś w niektórych zadaniach językowych oraz wymagających precyzji manualnej. Dziewczynki np. szybciej uczą się mówić i wykazują zdecydowanie mniej zaburzeń mowy, poza tym "męski" i "kobiecym" stylu wypowiedzi, gdzie męski jest zwięzły i bardziej konkretny, a kobiecy bardziej rozbudowany.

Wsparcie merytoryczne

Anne Moir i David Jessel, w książce „Płeć mózgu”, www.panorama.pan.pl ,www.nauki-spoleczne.info/plec-mozgu

 

Ocena: z 5. Ocen:

Ten tekst nie ma jeszcze oceny. Dodaj swoją!

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją: