Elektroniczne zaświadczenia lekarskie czyli e-ZLA. Co powinnaś wiedzieć?

Elektroniczne zaświadczenia lekarskie czyli e-ZLA. Co powinnaś wiedzieć?

Od 1 stycznia 2016 r. lekarze mogą wystawiać zaświadczenia (zwolnienia) w formie dokumentu elektronicznego e-ZLA. Czemu mają służyć te zmiany? Jak wygląda nowa procedura? Zobacz, co powinnaś wiedzieć o elektronicznych zaświadczeniach lekarskich.

Od 1 grudnia 2018 r. lekarze wystawiają wyłącznie zwolnienia elektroniczne. Przez ten czas wystawianie zwolnień lekarskich mogło odbywać się może na dwa sposoby: drogą tradycyjną, czyli w formie papierowej oraz w wersji nowej, elektronicznej. Był to okres przejściowy.

Jak wygląda procedura wystawiania elektronicznego zaświadczenia lekarskiego?

Lekarz może wypisać zwolnienie w gabinecie, ale i na wizycie domowej, poprzez aplikację na telefonie. Jak wygląda taka procedura? Lekarz podpisuje zweryfikowane przez system dane przy użyciu kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP. Następnie przekazuje e-ZLA drogą elektroniczną do ZUS. ZUS z kolei udostępnia zwolnienie płatnikowi składek nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania zaświadczenia lekarskiego.

Wzór zaświadczenia lekarskiego wystawionego w formie e-dokumentu jest ustalony przez ZUS.

Zaświadczenie lekarskie będzie wystawiane w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP. Zakład pracy powinien poinformować pracowników, że posiada taki profil i będzie sam pobierał zaświadczenia lekarskie e-ZLA bez konieczności ich przedkładania.

Elektroniczne zaświadczenia lekarskie - ułatwienia

Elektroniczne zaświadczenia lekarskie to spore ułatwienia, zarówno dla pracowników i pracodawców, jak ZUS oraz lekarzy.

e-ZLA dla pracownika

Dzięki temu, że lekarze wystawiają elektroniczne zwolnienia lekarskie (L4), chory pracownik nie musi dostarczać go już do zakładu pracy w ciągu 7 dni od wystawienia (jak było dotychczas, w przypadku zwolnienia w wersji papierowej). Wprowadzenie zwolnień on-line to ułatwienie dla tych, których stan zdrowia nie pozwalał na dotarcie do firmy, a nie mieli oni innych możliwości, by wywiązać się z obowiązku przedstawienia dokumentu. Skróci się również okres oczekiwania na wypłatę świadczeń z ZUS.

e-ZLA dla ZUS

Z założenia zmiany wpłyną także na usprawnienie przepływu dokumentów między pracownikiem, pracodawcą oraz ZUS. Niemożliwe stanie się zagubienie lub zniszczenie dokumentu, co zdecydowanie może przydarzyć się tradycyjnemu, papierowemu L4.

Z pewnością zwiększa się również skuteczność prowadzonej przez ZUS kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich, szczególnie tych krótkotrwałych. Dotychczas przepisy dopuszczały dostarczenie L4 w ciągu 7 dni od wystawienia, co ograniczało możliwości kontroli chorego.
reklama

e-ZLA dla pracodawcy

Przełożony chorego pracownika otrzymuje informację o zwolnieniu nie później niż dzień po otrzymaniu elektronicznego zaświadczenia lekarskiego. Jest ona widoczna na profilu na PUE ZUS, gdzie pracodawca może również zobaczyć poprzednie zwolnienia lekarskie pracownika, jeśli pojawi się ono w systemie (czy pracownik tego chce czy nie).

Nie bez znaczenia jest fakt, że e-zwolnienie jest trudniejsze do sfałszowania, a i mniejsze będzie ryzyko nadużyć. Pracodawca niemal natychmiast, także drogą elektroniczną, będzie mógł wystąpić do ZUS z wnioskiem o kontrolę prawidłowości wystawienia tego zwolnienia.

e-ZLA dla lekarza

Wypisanie zwolnienia w formie elektronicznej trwa krócej i jest dla lekarza łatwiejsze, ponieważ otrzymuje on automatycznie dostęp do danych ubezpieczonego pacjenta i płatnika składek oraz członków rodziny pacjenta (gdy potrzebna jest opieka). Wystarczy wpisać PESEL pacjenta, by dane identyfikacyjne zostały uzupełnione automatycznie. Pozostałe, niezbędne informacje, lekarz wybierze z listy. System sam weryfikuje wprowadzane dane.

reklama

Lekarz nie musi już, jak w przypadku papierowej wersji zwolnień, przesyłać ich do ZUS oraz zachowywać kopii.

Zgodnie z założeniem projektu lekarze uzyskują bezpłatny dostęp do informacji zgromadzonych na kontach ubezpieczonych i płatników składek, w niezbędnym zakresie, w celu wystawienia zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do pracy z powodu choroby lub opieki nad członkiem rodziny.

Lekarz, na podstawie uzyskanych od ubezpieczonego danych identyfikacyjnych tj. po wpisaniu nr PESEL, będzie miał dostęp do:

  • danych ubezpieczonego
  • danych członków rodziny (w przypadku zasiłku opiekuńczego)
  • danych o płatnikach składek (czyli pracodawcy)
  • informacji o wcześniejszych zwolnieniach lekarskich ubezpieczonego.

Docelowo lekarz rodzinny, poprzez platformę, ma mieć informacje, u jakich specjalistów leczy się pacjent oraz jakie leki przepisane przez specjalistów przyjmuje.

Ostatnie zmiany: 28 czerwca 2019

Źródło: zus.pl/ezla

Ocena: z 5. Ocen:

Ten tekst nie ma jeszcze oceny. Dodaj swoją!

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją: