Formalności po urodzeniu dziecka

Formalności po urodzeniu dziecka

Kiedy dziecko przychodzi na świat, wypełnia go rodzicom po horyzont. Nagle okazuje się, że żyją w innym rytmie. Zmieniają się priorytety, harmonogram – wszystko staje na głowie. To zrozumiałe, jednak na fali nowych wrażeń i uniesień nie wolno zapomnieć o kilku ważnych, urzędowych sprawach związanych z narodzinami dziecka.

Trzeba przyznać, że owych formalności jest całkiem sporo. Można się pogubić (zwłaszcza lawirując między przewijaniem, karmieniem a podziwianiem maluszka). Z pewnością przyda się więc mały przewodnik.

Formalności po urodzeniu dziecka - gdzie należy się udać, a co można załatwić przez Internet?

Jeśli chcesz zgłosić urodzenie dziecka przez Internet, potrzebujesz profilu zaufanego lub e-dowodu. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Jeśli chcesz zalogować się e-dowodem, potrzebna ci skrzynka ePUAP. Służy ona do komunikacji z urzędem.

Aby przyjąć twoje zgłoszenie, urząd musi otrzymać kartę urodzenia dziecka. Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 21 dni od wystawienia karty urodzenia. Kartę urodzenia wystawi upoważniona do tego osoba, która odebrała poród – na przykład lekarz lub położna. Przekaże ją do USC najpóźniej 3 dni od jej wystawienia.

Jeśli nie zgłosisz urodzenia dziecka do urzędu w ciągu 21 dni – kierownik USC sam wybierze imię dla twojego dziecka i zarejestruje jego urodzenie. Zrobi to na podstawie karty urodzenia.

Musisz przygotować jedną z poniższych rzeczy:

 • login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy,
 • podpis kwalifikowany,
 • e-dowód.

Kierownik USC sporządza akt urodzenia w następnym dniu roboczym po dniu zgłoszenia urodzenia – pod warunkiem, że otrzymał kartę urodzenia dziecka oraz na podstawie twojego zgłoszenia oraz dokumenty:

 • jeden bezpłatny odpis skrócony aktu urodzenia,
 • powiadomienie o nadaniu numeru PESEL (jeśli dziecko otrzymało numer PESEL),
 • zaświadczenie o zameldowaniu dziecka (jeśli dziecko zostało zameldowane).

Jeśli chcesz dokonać zgłoszenia do USC osobiście, to dokonujesz go według właściwego USC ze względu na miejsce urodzenia dziecka. Jeśli rodziłaś w szpitalu, zapewne jego pracownicy w ciągu 14 dni po narodzinach dziecka zawiadomią stosowny USC. Wówczas należy donieść tylko dowód osobisty. Istotne jest to, że w tym wypadku dokumenty otrzymasz od razu, w dniu zgłoszenia urodzenia. Możesz zgłosić wyłącznie dziecko urodzone w Polsce.

reklama

Ponadto narodzenie dziecka zgłaszasz:

 • do spółdzielni mieszkaniowej, jeśli mieszkasz w lokalu należącym do jej zasobów, by zgłosić fakt zamieszkania w nim twojego dziecka.
 • do urzędu gminy lub ośrodka pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, by uzyskać „becikowe”, czyli jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, która przysługuje rodzicom lub opiekunom, których dochód w przeliczeniu na osoby nie przekracza 1922 zł netto miesięcznie. Więcej na temat znajdziesz TU
 • do urzędu gminy lub ośrodka pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, by uzyskać zasiłek rodzinny. Więcej na ten temat przeczytasz TU.
 • do urzędu miasta, jeśli twoja miejscowość uchwaliła dodatkowe świadczenie, tak zwane „becikowe samorządowe”,
 • do przychodni, by poprzez wypełnienie karty, wybrać (dla dziecka) lekarza i umówić się na wizytę położnej,
 • do kadr firmy jednego z rodziców, by zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego. Masz na to 7 dni,
 • do firmy ubezpieczeniowej, jeśli posiadasz ubezpieczenie na życie, a w nim zapis o jednorazowym świadczeniu z tytułu urodzenia dziecka,
 • do ośrodka opieki społecznej, jeśli dochód waszej rodziny nie przekracza 504 zł miesięcznie (netto na członka). Wówczas przysługuje wam dodatek z tytułu urodzenia dziecka. W tym celu odwiedź urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej. Weź ze sobą: ksero dowodu osobistego, odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie o wysokości dochodów z Urzędu Skarbowego, zaświadczenie o opiece lekarskiej. Więcej TU.
Podstawa prawna/ źródło:
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2010 r. Nr 217 poz. 1427 z późn. zm.).
 • https://www.gov.pl/web/gov/zglos-urodzenie-dziecka

Ocena: z 5. Ocen:

Ten tekst nie ma jeszcze oceny. Dodaj swoją!

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją: