Jakie prawa przysługują ci po poronieniu

Jakie prawa przysługują ci po poronieniu

Poronienie czy urodzenie dziecka martwego to wielka trauma dla każdej kobiety. Spowodowany utratą dziecka wstrząs psychiczny na pewno nie sprzyja także myśleniu o formalnościach, których niedopełnienie może skutkować m.in. brakiem należnego zasiłku. Na wszelki wypadek warto więc wiedzieć, do czego masz prawo.

reklama

Jako pacjentka masz prawo:

  • do intymności, dyskrecji i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,
  • do dodatkowej opieki sprawowanej przez osobę bliską,
  • do informacji o stanie zdrowia swoim i dziecka (także do wglądu do wyników badań i do historii choroby),
  • do opieki duszpasterskiej i psychologicznej.

Przede wszystkim masz prawo do otrzymania aktu urodzenia dziecka i to niezależnie od tego, w którym tygodniu ciąży doszło do poronienia czy urodzenia martwego dziecka.

Niestety nasze prawo jest w takich przypadkach niespójne, co często rodzi różnego rodzaju problemy. W praktyce przyjęto, że utrata ciąży przed zakończeniem 22. tygodnia ciąży to poronienie, później mówi się o urodzeniu dziecka martwego.

W obydwu przypadkach Urząd Stanu Cywilnego musi wystawić akt urodzenia z informacją o martwym urodzeniu (nie wystawia się osobno aktu zgonu), ale zrobi to tylko na podstawie zaświadczenia od lekarza. Jeżeli jednak poronienie nastąpiło w tak wczesnym okresie ciąży, że określenie płci dziecka nie jest możliwe, może być problem z uzyskaniem takiego zaświadczenia. W takiej sytuacji pozostaje tylko albo droga sądowa albo badania genetyczne (na własny koszt) – wyjście niestety długotrwałe i kosztowne.

Mając akt urodzenia dziecka z adnotacją o martwym urodzeniu (niezależnie od czasu rwania ciąży) masz prawo do:

  • urlopu macierzyńskiego w wymiarze 8 tygodni;
  • zasiłku macierzyńskiego (w wysokości 100% wynagrodzenia) przez cały okres urlopu macierzyńskiego. Zasiłek ten przysługuje ci także, gdy przebywasz na urlopie wychowawczym;
  • pochowania dziecka na cmentarzu;
  • zasiłku pogrzebowego bez względu na czas zakończenia ciąży. W ZUS należy przedstawić dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń oraz akt zgonu. W sytuacji, gdy akt zgonu nie został sporządzony (dziecko urodziło się martwo) przedstawia się akt urodzenia z adnotacją o martwych narodzinach.

Jeżeli jesteś dodatkowo ubezpieczona, sprawdź czy w ramach polisy nie przysługuje ci także prawo do wypłaty odszkodowania z tytułu śmierci dziecka. Tego typu zdarzenia losowe występują z reguły w większości polis na życie, również w ramach ubezpieczenia grupowego w zakładzie pracy.

Jeżeli nie pracujesz i nie masz prawa do ubezpieczenia społecznego, zasiłku macierzyńskiego niestety nie dostaniesz. Nadal jednak możesz pochować dziecko, a ktoś ubezpieczony z bliskiej rodziny (np. dziadkowie, także pobierający rentę lub emeryturę) mogą wystąpić o zasiłek pogrzebowy na pokrycie kosztów pogrzebu.

Po stracie dziecka szpital ma obowiązek wydać Kartę Martwego Urodzenia, jednak aby to było możliwe, płeć dziecka musi być określona. Na podstawie tego dokumentu możecie zarejestrować dziecko w Urzędzie Stanu Cywilnego, który wyda Wam akt urodzenia dziecka z adnotacją, że urodziło się ono martwe. Prawo do rejestracji dziecka dotyczy także tych dzieci, które zostały poronione poza szpitalem.

Rejestracja dziecka umożliwi skorzystanie z urlopu macierzyńskiego i zasiłku pogrzebowego.
Jeżeli do straty doszło na wczesnym etapie ciąży, lekarz może nie mieć możliwości określenia płci dziecka na podstawie badań organoleptycznych. Aby w takim przypadku otrzymać Kartę Martwego Urodzenia i skorzystać z należnych praw, można zdecydować się na badania genetyczne płci na własny koszt.

Ocena: z 5. Ocen:

Ten tekst nie ma jeszcze oceny. Dodaj swoją!

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją: