reklama

Poronienie czy urodzenie dziecka martwego to wielka trauma dla każdej kobiety. Spowodowany utratą dziecka wstrząs psychiczny na pewno nie sprzyja także myśleniu o formalnościach, których niedopełnienie może skutkować m.in. brakiem należnego zasiłku. Na wszelki wypadek warto więc wiedzieć, do czego masz prawo.

Jako pacjentka masz prawo:

  • do intymności, dyskrecji i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,
  • do dodatkowej opieki sprawowanej przez osobę bliską,
  • do informacji o stanie zdrowia swoim i dziecka (także do wglądu do wyników badań i do historii choroby),
  • do opieki duszpasterskiej i psychologicznej.

Przede wszystkim masz prawo do otrzymania aktu urodzenia dziecka i to niezależnie od tego, w którym tygodniu ciąży doszło do poronienia czy urodzenia martwego dziecka. Niestety nasze prawo jest w takich przypadkach niespójne, co często rodzi różnego rodzaju problemy. W praktyce przyjęto, że utrata ciąży przed zakończeniem 22. tygodnia ciąży to poronienie, później mówi się o urodzeniu dziecka martwego. W obydwu przypadkach Urząd Stanu Cywilnego musi wystawić akt urodzenia z informacją o martwym urodzeniu (nie wystawia się osobno aktu zgonu), ale zrobi to tylko na podstawie zaświadczenia od lekarza. Jeżeli jednak poronienie nastąpiło w tak wczesnym okresie ciąży, że określenie płci dziecka nie jest możliwe, może być problem z uzyskaniem takiego zaświadczenia. W takiej sytuacji pozostaje tylko albo droga sądowa albo badania genetyczne (na własny koszt) – wyjście niestety długotrwałe i kosztowne.

Mając akt urodzenia dziecka z adnotacją o martwym urodzeniu (niezależnie od czasu rwania ciąży) masz prawo do:

  • urlopu macierzyńskiego w wymiarze 8 tygodni;
  • zasiłku macierzyńskiego (w wysokości 100% wynagrodzenia) przez cały okres urlopu macierzyńskiego. Zasiłek ten przysługuje ci także, gdy przebywasz na urlopie wychowawczym;
  • pochowania dziecka na cmentarzu;
  • zasiłku pogrzebowego bez względu na czas zakończenia ciąży. W ZUS należy przedstawić dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń oraz akt zgonu. W sytuacji, gdy akt zgonu nie został sporządzony (dziecko urodziło się martwo) przedstawia się akt urodzenia z adnotacją o martwych narodzinach.

Jeżeli jesteś dodatkowo ubezpieczona, sprawdź czy w ramach polisy nie przysługuje ci także prawo do wypłaty odszkodowania z tytułu śmierci dziecka. Tego typu zdarzenia losowe występują z reguły w większości polis na życie, również w ramach ubezpieczenia grupowego w zakładzie pracy.

Jeżeli nie pracujesz i nie masz prawa do ubezpieczenia społecznego, zasiłku macierzyńskiego niestety nie dostaniesz. Nadal jednak możesz pochować dziecko, a ktoś ubezpieczony z bliskiej rodziny (np. dziadkowie, także pobierający rentę lub emeryturę) mogą wystąpić o zasiłek pogrzebowy na pokrycie kosztów pogrzebu.

Marzanna Szulta

Ocena: z 5. Ocen:

Ten tekst nie ma jeszcze oceny. Dodaj swoją!

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją: