Wynagrodzenie minimalne 2020

Wynagrodzenie minimalne 2020

Rok 2020 oznacza wzrost wynagrodzeń. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz.U. 2019 poz. 1778) najniższe wynagrodzenie brutto wyniesie od 1 stycznia 2600 złotych brutto, czyli o 350 zł więcej niż w roku 2019 r., a minimalna stawka godzinowa wynosi 17 złotych brutto.  

reklama

Czym jest płaca minimalna?

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podaje prostą definicję płacy minimalnej: „Jest to najniższe wynagrodzenie, jakie może otrzymać pracownik zatrudniony na umowę o pracę po przeliczeniu osób niepełnozatrudnionych na pełne etaty. Wysokość minimalnego wynagrodzenia określa corocznie Rozporządzenie Rady Ministrów”. Oznacza to, że na umowę o pracę nie można zarobić poniżej tego określonego  poziomu.

W przypadku umowy zlecenia i o świadczenie usług od 2017 r. wprowadzono minimalną stawkę godzinową. W tym przypadku płaca minimalna nie obowiązuje, ale obowiązuje tzw. minimalna stawka godzinowa, a pracodawca nie może zapłacić za godzinę pracy mniej niż wynosi kwota określona przez państwo.

Ważną zmianą wynikającą z ww. rozporządzenia jest to, że dodatek stażowy będzie wyłączony z podstawy wymiaru tego wynagrodzenia, a samo wynagrodzenie minimalne będzie wynosiło 2600 zł plus wysługa lat, o ile taka jest przewidziana przepisami prawa.

Aktualnie w świetle obowiązującego prawa do wysokości minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się:

  • dodatku za pracę w nadgodzinach;
  • nagrody jubileuszowej;
  • odprawy emerytalnej;
  • odprawy rentowej.

Od 2020 r. dodatek za staż zostanie włączony do tej listy.

Bibliografia

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz.U. 2019 poz. 1778)

Ocena: z 5. Ocen:

Ten tekst nie ma jeszcze oceny. Dodaj swoją!

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją: