Zasiłek opiekuńczy dla taty

Zasiłek opiekuńczy dla taty

Tato pamiętaj, masz prawo do zasiłku opiekuńczego nad żoną będącą w domu po porodzie.

Okoliczności uprawniające do zasiłku opiekuńczego w w/w przypadku.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad innym chorym członkiem rodziny.

Za innego członka rodziny uważa się małżonka, rodziców, rodzica dziecka, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat – pod warunkiem, że pozostają oni z osobą sprawującą opiekę we wspólnym gospodarstwie domowym w okresie sprawowania opieki.

Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, bez okresu wyczekiwania.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje pod warunkiem, że nie ma innych członków rodziny mogących zapewnić opiekę.

reklama

Za członka rodziny mogącego zapewnić opiekę nie uważa się m.in.:

 • osoby całkowicie niezdolnej do pracy,
 • osoby chorej,
 • osoby, która jest niesprawna fizycznie lub psychicznie za względu na swój wiek,
 • osoby prowadzącej gospodarstwo rolne,
 • pracownika odpoczywającego po pracy na nocnej zmianie,
 • prowadzącej działalność pozarolniczą osoby, która nie może regulować czasu pracy w sposób dowolny (ma ustalone godziny pracy),
 • osoby niezobowiązanej do sprawowania opieki na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeśli odmawia ona sprawowania opieki.

W przypadku, gdy ubezpieczona matka dziecka, która pobiera zasiłek macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie, legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym i stan zdrowia uniemożliwia jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem  - ubezpieczonemu ojcu dziecka albo ubezpieczonemu – innemu członkowi najbliższej rodziny przysługuje zasiłek opiekuńczy w dodatkowym wymiarze, jeżeli przerwie zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu osobistego sprawowania opieki nad nowo urodzonym dzieckiem lub nad innym chorym członkiem rodziny tj. nad matka dziecka.

Okres wypłaty zasiłku opiekuńczego

Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez:

 • 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innym chorym członkiem rodziny.

reklama

Okres pobierania zasiłku opiekuńczego przez ubezpieczonego ojca dziecka albo ubezpieczonego – innego członka najbliższej rodziny w przypadku gdy ubezpieczona matka dziecka pobierająca zasiłek macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie:

 • przebywa w szpitalu lub innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem,
 • legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym i stan zdrowia uniemożliwia jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem,

nie jest wliczany do limitu 60 i 14 dni w roku kalendarzowym.

Ubezpieczony, który występuje o wypłatę zasiłku składa również, oprócz zaświadczenia od lekarza, wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku:

 • Z-15A – w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem lub
 • Z-15B – w przypadku sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny.

Zwolnienie lekarskie wystawione:

reklama

 • w formie dokumentu elektronicznego (e-ZLA),
 • na formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego,
 • w formie wydruku zaświadczenia wystawionego elektronicznie (wydruk e-ZLA)

Tato pamiętaj, że już w szpitalu masz prawo poprosić o zaświadczenie lekarskie o niezdolności matki do opieki nad dzieckiem. Zazwyczaj przy porodzie siłami natury lekarz wystawia zaświadczenie na okres 7 dni, zaś przy cesarskim cięciu na okres 14 dni. Jeśli stan zdrowia matki nie ulega poprawie, na pozostałą część zasiłku opiekuńczego zaświadczenie wystawia np. lekarz rodzinny.

 

Ocena: z 5. Ocen:

Ten tekst nie ma jeszcze oceny. Dodaj swoją!

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją: