Dysleksja - jakie ćwiczenia pomagają dziecku

Dysleksja - jakie ćwiczenia pomagają dziecku

Jeśli rodzic lub nauczyciel zauważy u dziecka trudności mogące wskazywać na dysleksję, powinien jak najszybciej skonsultować problem z pedagogiem lub fachowcem z poradni psychologiczno pedagogicznej. Dyslektyk potrzebuje właściwej terapii, gdyż bez niej - i ciężkiej pracy - problemów będzie przybywać. Najważniejsze jednak to dostrzec i zrozumieć problem, czyli wiedzieć, jakie są przyczyny oraz objawy dysleksji.

Jakie są przyczyny dysleksji?

Jako przyczyny dysleksji podaje się:

 • mikrouszkodzenia tkanki mózgowej w okresie porodu lub okołoporodowym, dzieci, które uzyskały niewiele punktów w skali Apgar są zaliczane do grupy ryzyka dysleksji,
 • uwarunkowania genetyczne,
 • niedojrzałość centralnego układu nerwowego,
 • zaburzenia hormonalne.

Jakie są objawy dysleksji?


Należy zdawać sobie sprawę, że ze względu na opóźnienia rozwoju funkcji percepcyjnych dziecko dyslektyczne może mieć trudności w wielu przedmiotach.

Jak się objawia dysleksja?

Dzieci te mają trudności z przypomnieniem sobie dat, nazw, słówek, nie potrafią orientować się szybko w przestrzeni czy czasie (mapa lub daty historyczne).

Dyslektycy wymagają dłuższego czasu na zapamiętanie tekstu wiersza czy tabliczki mnożenia. Prace pisemne uczniów z dysleksją powinny być oceniane opisowo poprzez wskazanie błędów.

Pamiętajmy jednak, że dyslektycy są ludźmi kreatywnymi, obdarzonymi myśleniem intuicyjnym, zdolnością do wielowymiarowego rozwiązywania problemów i praktycznego uczenia się, korzystając z metod skoncentrowanych na sztuce opanowania znaczeń słów i symboli. Dzięki temu można powiedzieć, że dysleksja jest swego rodzaju... "darem".

reklama

Jakie są pierwsze sygnały dysleksji?

Pierwszym sygnałem dysleksji może być:

 • opóźniony rozwój mowy,
 • potem niesamodzielność ruchowa,
 • niechęć do rysowania, wycinania,
 • niesprawność w zabawach.

Na co jeszcze należy zwrócić uwagę?

Należy także zwrócić uwagę na takie objawy jak:

 • trudności w zrozumieniu dłuższych poleceń słownych,
 • zniekształcanie nazw,
 • trudności z odtwarzaniem rytmu,
 • trudności w zapamiętywaniu (wiersza, piosenki, tabliczki mnożenia)
 • brzydkie pismo, mylenie liter o podobnym kształcie.

Kiedy rozpocząć pracę z dzieckiem dyslektycznym?

Pracę z dzieckiem dyslektycznym należy rozpocząć jak najwcześniej. Podczas ćwiczeń trzeba zwrócić szczególną uwagę na usprawnianie pamięci wzrokowej, słuchowej, oraz spostrzegawczości. Wszystko to należy ćwiczyć w formie zabawowej za pomocą gier, loteryjek itp.

Zajęcia terapeutyczne nie mogą być powtórką z lekcji, ale muszą być nastawione na ćwiczenie zaburzonych funkcji. Dziecko dyslektyczne wymaga stałej pomocy, potrzebuje poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, każdy wysiłek, powinien być zauważony i doceniony. Potrzebne mu jest ułożone i zorganizowane życie codzienne poprzez, które dziecko wdraża się do systematycznej pracy.

Jakie ćwiczenia mogą pomóc dziecku?

reklama

Ćwiczenia manualne

Rrysowanie szlaczków, jeśli dziecko ma kłopoty z odwzorowywaniem może rysować przez kalkę.Należy narysować początek szlaczku, a dziecko będzie kończyć. Po opanowaniu szlaczków można przystąpić do rysowania obrazków za pomocą kropek. Następnie do pisania zdań po śladzie.

Ćwiczenia słuchowe

Wyszukiwanie obrazków rozpoczynających się na daną głoskę lub sylabę, kolorowanie tych obrazków.

Lokalizacja głosek w wyrazie i wyrazu w zdaniu. W ćwiczeniach tych wypowiadamy słowo i prosimy dziecko by powiedziało jaką głoskę słyszy na początku, w środku lub na końcu wyrazu. W dalszym etapie tego ćwiczenia wypowiadamy proste 3 - 4 wyrazowe zdania i prosimy o powiedzenie pierwszego, trzeciego lub ostatniego wyrazu z tego zdania.

Dobieranie litery do obrazka. Pokazujemy dziecku serię obrazków oraz kartoniki z literami. Dziecko dobiera w pary obrazek i literę na którą wyraz się zaczyna.

Ćwiczenia wzrokowe

Wstawianie brakujących liter lub sylab w odpowiednie słowa.
Dajemy dzieciom kartoniki z obrazkami i prosimy, by nazwały to co jest na obrazku, a nazwę wpisały w wyznaczonym miejscu.

reklama

Ćwiczenia usprawniające czytanie i pisanie

Układanie wyrazów z rozsypanki sylabowej. Układanie zdań z rozsypanki zdaniowej.

Pokazujemy dziecku obrazek, prosimy, by wypisało jak najwięcej nazw rzeczy znajdujących się na obrazku. Następnie prosimy, by spróbowało ułożyć zapisane wyrazy w kolejności alfabetycznej. Dziecko wybiera sobie np. pięć wyrazów i układa z nimi zdania dotyczące danego obrazka.

Ćwiczenia orientacji przestrzennej

Zaczynamy od wykonywania poleceń słownych, na które dziecko musi reagować, używając w zdaniach pojęć: nad, pod, na, za, obok. Następnie pokazujemy serię odpowiednio dobranych rysunków, na których dziecko ma wskazać gdzie np. jest książka.

Ocena: z 5. Ocen:

Ten tekst nie ma jeszcze oceny. Dodaj swoją!

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją: