reklama

Pozytywne doświadczenia z dzieciństwa mogą poprawić zdrowie psychiczne i zmniejszyć depresję oraz lęk u nastolatków

Pozytywne doświadczenia z dzieciństwa mogą poprawić zdrowie psychiczne i zmniejszyć depresję oraz lęk u nastolatków, twierdzi Jeff Hodson z Uniwersytetu Simona Frasera.

Według badania prowadzonego przez Hasinę Samji, profesor na Wydziale Nauk o Zdrowiu, w którym badano rolę modyfikowalnych czynników na poziomie społeczności i społeczeństwa na zdrowie psychiczne i dobrostan młodzieży, istnieje pilna potrzeba "przywrócenia wioski" po pandemii, aby wesprzeć nastolatków i wzmocnić ich poczucie przynależności do społeczności.

Koncepcja wioski opiera się na założeniu, że różne osoby i instytucje społeczne mają znaczący wpływ na rozwój i wychowanie dziecka. Dziecko wychowywane jest nie tylko przez rodziców, ale również przez dziadków, krewnych, przyjaciół rodziny, sąsiadów i innych członków społeczności. Każda z tych osób może wnosić coś unikalnego do jego życia, jak na przykład różne umiejętności, wiedzę, wartości i doświadczenia. Istotną rolę w rozwoju dzieckaodgrywają również nauczyciele, trenerzy, wychowawcy. Są oni częścią „wioski”, która edukuje i pomaga kształtować umiejętności społeczne, emocjonalne i intelektualne dziecka

Badanie opierało się na analizie ankiet przeprowadzonych przez Samji w 2022 roku, w ramach Instrumentu Rozwoju Młodzieży, w których wzięło udział ponad 8800 uczniów klas 11. szkół w Kolumbii Brytyjskiej. Poproszono ich o zanotowanie liczby pozytywnych i negatywnych doświadczeń, stopnia, w jakim odczuwali objawy depresji i lęku oraz o ocenę swojego dobrostanu psychicznego i satysfakcji z życia. Dane zbierano od stycznia do marca 2022 roku, w okresie największej fali pandemii Covid-19.

Wyniki badania wykazały, że:

  • posiadanie większej liczby pozytywnych doświadczeń z dzieciństwa wiązało się z niższym poziomem depresji i lęku oraz lepszym zdrowiem psychicznym i zadowoleniem z życia,
  • osoby z większą liczbą negatywnych doświadczeń z dzieciństwa miały więcej objawów depresji i lęku oraz gorsze samopoczucie i zdrowie psychiczne.

Dorośli, którzy mieli co najmniej cztery negatywne doświadczenia z dzieciństwa, byli czterokrotnie bardziej narażeni na depresję, byli mniej zadowoleni z życia, trzy razy częściej doświadczali lęku i 30 razy częściej podejmowali próby samobójcze niż osoby, które nie miały żadnych negatywnych doświadczeń z dzieciństwa.

Pozytywne doświadczenia z dzieciństwa, takie jak wsparcie ze strony przyjaciół, rodziny i społeczności oraz poczucie bezpieczeństwa i ochrony ze strony dorosłych były związane z lepszym zdrowiem psychicznym i samopoczuciem nawet u tych młodych ludzi, którzy doświadczyli negatywnych sytuacji w dzieciństwie.

- Co ważne, pozytywne doświadczenia z dzieciństwa wiązały się z lepszym zdrowiem psychicznym i dobrostanem nawet w przypadku młodych ludzi, którzy doświadczyli niekorzystnych doświadczeń z dzieciństwa.

Negatywne doświadczenia z dzieciństwa obejmują przemoc werbalną, fizyczną i seksualną, zaniedbanie emocjonalne i fizyczne, przemoc domową, chorobę psychiczną opiekuna, pobyt w więzieniu, używanie substancji psychoaktywnych oraz rozwód rodziców. Dodatkowo, negatywne doświadczenia mogą występować na poziomie społecznym, społecznościowym i rodzinnym.

- Wiemy, że przeciwności losu prowadzą do wielu złych wyników w wielu dziedzinach, niezależnie od tego, czy są to choroby zakaźne, używanie substancji psychoaktywnych, otyłość czy choroby serca – powiedziała Samji.

Samji podkreśla, że istnieje potrzeba zmian systemowych, aby zapewnić dodatkowe wsparcie rodzinom ze strony instytucji, takich jak wymiar sprawiedliwości, służba zdrowia i szkoły, w celu zwiększenia pozytywnych doświadczeń z dzieciństwa i ograniczenia negatywnych.

Badanie to, oraz inne dotyczące społecznych i strukturalnych czynników wpływających na zdrowie psychiczne, podkreśla znaczenie promowania dobrostanu poprzez zajmowanie się społecznymi determinantami zdrowia psychicznego oraz wspieranie osób z problemami zdrowotnymi.

Ankieta przeprowadzona przez Samji Youth Development Instrument objęła w 2024 roku 32 okręgi szkolne, co stanowi ponad połowę okręgów szkolnych w Kolumbii Brytyjskiej z sześciu okręgów w 2021 roku.

 

źródło: medicalxpress. com

 

 

Ocena: z 5. Ocen:

Ten tekst nie ma jeszcze oceny. Dodaj swoją!

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją: