reklama

Przedszkola i żłobki otwarte od 6 maja? Rodzice i samorządy właściwie jednomyślne

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że 6. maja br. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego zostają ponownie uruchomione, przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Decyzja rządu ma być odpowiedzią na oczekiwania rodziców, którzy chcą wrócić do pracy. Jednocześnie zarówno większość rodziców, jak i samorządy, na które spada odpowiedzialność za organizację przedsięwzięcia, są w powyższej sprawie właściwie jednomyślni. Pomysł uznają za co najmniej nierozsądny.

Spis treści:

1. Zalecenia dla przedszkoli
2. Wytyczne organizacyjne Ministerstwa Zdrowia, GIS i MEN
3. Stanowisko samorządów w sprawie uruchomienia placówek
4. Co na ten temat sądzą rodzice?
5. Jak i komu zgłosić chęć skorzystania dziecka z przedszkola?

Otwarcie żłobków i przedszkoli to krok ku przywróceniu funkcjonalności placówek oświatowych i element 2. etapu łagodzenia obostrzeń związanych z epidemią wywołaną koronawirusem. Ma być przeprowadzone zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Warto podkreślić, że decyzja w sprawie otwarcia placówek będzie uzależniona od organów założycielskich. Oznacza to, że ostateczną decyzję rząd pozostawił samorządom.

Zalecenia dla przedszkoli

Na stronie MEN czytamy:

Apelujemy do samorządów, by z placówek w pierwszej kolejności mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Warto, aby pierwszeństwo uzyskały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Kluczową kwestią jest zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków. Jakie są zalecenia?

Ze względu na sytuację epidemiczną, jeśli to możliwe, należy zmniejszyć liczebność grup. Zaleca się, aby jedna grupa przedszkolna przebywała w wyznaczonych i stałych salach. Każda grupa powinna obejmować dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

 • Z sal powinny zostać usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki.
 • Dzieci nie powinny zabierać do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 • Rodzice powinni zaopatrzyć dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust (maseczkę) podczas drogi do i z placówki.
 • Zgodnie z wytycznymi GIS rodzice nie powinni przyprowadzać dzieci z objawami chorobowymi. Do placówki nie można posłać także dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę.

Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą  z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się  przez obserwację dobrego przykładu.

 • Zasady bezpieczeństwa dotyczą również personelu. Podczas wykonywania swoich czynności na terenie placówki nie musi on zakrywać ust i nosa.
 • Każda placówka musi być wyposażona w podstawowe środki higieny, w tym płyn do dezynfekcji umieszczony w widocznym miejscu przy wejściu do budynku.
 • Zaleca się również, aby placówki posiadały pomieszczenia potrzebne do izolacji, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Wytyczne organizacyjne Ministerstwa Zdrowia, GIS i MEN

Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, GIS i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego obejmują również organy prowadzące placówki.

Oznacza to, że organ prowadzący przedszkole czy żłobek:

 • pomoże dyrektorowi w zapewnieniu opieki nad dziećmi i realizowaniu skierowanych do niego wytycznych,
 • zapewni środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania placówki,
 • zapewni dodatkowe pomieszczenia dla dzieci, a także wyposażenie tych pomieszczeń,
 • zaopatrzy pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem,
 • wesprze dyrektora placówki w organizacji żywienia, w tym w wyborze bezpiecznych dostawców i zdrowych produktów żywieniowych, także w sytuacji wyboru dostawcy zewnętrznego (tzw. cateringu),
 • ustali szybki sposób komunikacji z dyrektorem, np. do raportowania o liczbie dzieci lub w sytuacji podejrzenia zakażenia,
 • zabezpieczy możliwość szybkiego uzupełniania kadry pedagogicznej  w przypadku nieobecności nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny.

Otwarcie placówek oświatowych to duże wyzwanie organizacyjne. Samorządowcy mają zaledwie kilka dni, by wziąć na swoje barki „odmrażanie” żłobków i przedszkoli oraz przygotować się do wdrożenia zaleconych zmian. Nie będzie to proste, zwłaszcza że w większości przypadków działania te zostają podjęte bez przekonania.

Stanowisko samorządów w sprawie uruchomienia placówek

Do informacji przekazanych przez rząd odnieśli się przedstawiciele miast i samorządów. Prezydenci Warszawy, Poznania czy Gdańska uważają, że decyzje rządu są pochopne, przez co stanowią niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia obywateli. Placówki nie zostaną raczej otwarte w pierwszym terminie.

- Nie wyobrażam sobie, że 6. maja otworzymy żłobki i przedszkola, nie mając zabezpieczonego i pod kontrolą ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa. To, że premier taki komunikat wydaje, nie oznacza, że my dzisiaj wracamy do normalnej działalności żłobków i przedszkoli, bo to byłoby szaleństwem - powiedział Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Powiedział także, że chce wiedzieć, czy samorządy mogą liczyć na dodatkowe pieniądze na środki ochrony osobistej i czy Główny Inspektor Sanitarny wyda jakieś wytyczne dotyczące przedszkoli i żłobków.

- Z jednej strony maseczki w parkach, a z drugiej strony otwarte żłobki i przedszkola, ja premiera nie bardzo rozumiem. – dodał Jaśkowiak

Podobne stanowisko zajął wiceprezydent Poznania.

- Widać, że wytyczne dla przedszkoli i żłobków zostały przygotowane przez osoby niemające wiedzy o obecnych realiach. Zaskakujące jest, że nawet dla ekstraklasy piłkarskiej, która startuje dopiero za miesiąc (i to bez publiczności) są przygotowane bardziej precyzyjne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. To niepoważne traktowanie dzieci, rodziców i dyrektorów placówek. - poinformował Mariusz Wiśniewski, wiceprezydent Poznania.

Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski poinformował, że miasto nie otworzy przedszkoli i żłobków we wskazanym przez premiera terminie, bo nie ma takiej "fizycznej możliwości", a on nie będzie narażał zdrowia i życia dzieci oraz ich opiekunów.

- Rząd ogłosił dziś otwarcie przedszkoli i żłobków 6. maja. W szczycie epidemii, bez twardej rekomendacji ministra zdrowia. Robi to także bez konsultacji z samorządami – postanawiając przerzucić na nas całą odpowiedzialność. W najlepszym wypadku zrzucałbym to na brak wyobraźni. Obawiam się jednak, że to umyślne zagranie - oto dobry rząd, który panuje nad sytuacją, daje rodzicom możliwość, by dzieci choć przez część dnia mogły wyjść z domu i pozostawać pod profesjonalną opieką, a samorządy sobie z tym nie radzą. Skoro dzieci mogą bezpiecznie przebywać w żłobkach, rodzice mogą bezpiecznie iść na wybory - podsumował.

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz wystosowała do premiera list. Prosi w nim między innymi o określenie jednoznacznych kryteriów przyjęcia dzieci na zajęcia opiekuńcze, opisanie zasad bezpiecznej organizacji pracy i zapewnienie niezbędnych środków higienicznych. Apeluje także o wytyczne dotyczące zasad bezpieczeństwa, minimalnej i maksymalnej liczby dzieci w grupie i podstawy programowej.

- Bez szczegółowych wytycznych ze strony rządu, a zwłaszcza Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej, nie widzę możliwości bezpiecznej organizacji pracy podległych mi placówek. – podkreśliła Dulkiewicz.

Co na ten temat sądzą rodzice?

Co o pomyśle otwarcia żłobków i przedszkoli w obliczu wciąż panującej epidemii i obowiązujących zaleceń dotyczących izolacji społecznej, sądzą rodzice? Czy puszczą dzieci do przedszkola? Wielu nie ma wyboru i wyjścia. Pozostali zostawią dzieci w domach. Wszyscy jednak boją się o bezpieczeństwo dzieci.

Jolanta: jak mogę nie puścić, kto mi da zwolnienie z pracy? Albo kto się zajmie moimi dziećmi, bo ja do pracy muszę chodzić, skoro żłobek jest otwarty. Czy kogoś interesuje bezpieczeństwo mojego dziecka? Kogo interesują moje obawy? Rząd nie dał nam wyboru.

Monika: Oczywiście że nie, bo co? Bo nasz durny rząd sobie uznał, że ok, że już jest po wszystkim, a z dzieci robi mięso armatnie? Po wyborach i tak pewnie znów zamkną. Niestety, ale uważam, że jeszcze nie jest bezpiecznie, szczególnie dla dzieci żłobkowych. Ja swojej małej na pewno teraz jeszcze nie puszczę.

Damian: uważam to za zbyt pochopny pomysł. Numer replikacji (używany w epidemiologii) wirusa Covid-19 w Polsce nadal jest na szacowanym poziomie 1.2, czyli wirus jest aktywny w ogólnym społeczeństwie. A dzieci mają większą zdolność zarazić innych - wynika to z poziomu wiremii u dzieci oraz dłuższego okresu nosicielstwa wirusa niż u dorosłych. Dzieci w przedszkolach będą się zarażać nawzajem a później (jako bezobjawowi nosiciele) zarażać dorosłych. Moja prognoza? Będzie druga fala. I będzie to w drugiej połowie maja.

Magda: Serce mówi - puść, ale rozum mówi - zostaw w domu. Posłucham tego, co mówi rozum.

Aleksandra: Ja nie puszczę dziecka do przedszkola i moje obawy nie opierają się na tym, że dziecko się zarazi, bo podejrzewam, że styczniowo-lutowe zachorowania w Polsce wcale nie były tylko grypą, lecz już wymieszaną z zachorowaniami na Covid-19. (…) Bardziej obawiam się siedzenia 5-latka z alergią 8 godzin w maseczce na twarzy. Przy zwykłym spacerze dziecko po 15 minutach zaczyna mi się w masce dusić.

Jak i komu zgłosić chęć skorzystania dziecka z przedszkola?

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora placówki. Szczegółowe rozwiązania dotyczące trybu zgłaszania chęci uzyskania opieki nad dzieckiem, określi dyrektor danej placówki wspólnie z organem prowadzącym.

Warto wiedzieć, że do pracy stacjonarnej wracają poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Rozpoczyna się czas diagnozowania dzieci i uczniów w celu wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla przyszłości edukacyjnej dzieci. Nie ma możliwości, aby otrzymać je zdalnie.

Szczegółowe wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli dla dyrektorów, rodziców, nauczycieli i organów prowadzących można znaleźć na stronie MEN.

Ocena: z 5. Ocen:

Ten tekst nie ma jeszcze oceny. Dodaj swoją!

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją: