reklama

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników odnośnie wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Obok orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego zakazującego tzw. aborcji eugenicznej nikt nie przechodzi obojętnie. Protestują kobiety i mężczyźni – bez względu na wiek. Swoje stanowisko przedstawili również członkowie Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

Co sądzą na temat wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego zgodności z Konstytucją RP artykułu Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z art. 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?
Czytamy:

Apelujemy o wycofanie decyzji odbierającej kobietom prawo wyboru, odbierającej dostęp do najnowszej wiedzy medycznej, a nam medykom możliwość niesienia pomocy zgodnie z zasadami Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Wobec decyzji Trybunału Konstytucyjnego (TK) z dnia 22.10.2020 roku dotyczącej „Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży”, jako Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników (PTGiP), będące towarzystwem naukowym, zrzeszającym w swoich szeregach największe autorytety z dziedziny położnictwa, ginekologii i perinatologii w Polsce, wyrażamy swoją dezaprobatę i ubolewanie z powodu wydanego wyroku.

Postęp medycyny doprowadza do wyodrębniania z podstawowych dziedzin medycyny wąskich podspecjalizacji prowadzących badania i leczenie na najwyższym poziomie merytorycznym. Przykładem tego jest wyodrębnienie z położnictwa specjalistycznego zakresu diagnostyki i terapii w postaci perinatologii, czyli obszaru nauki ukierunkowanego szczególnie na badania stanu płodu, oceny jego rozwoju, możliwości leczenia wewnątrzmacicznego i ustalania konsekwencji prowadzenia ciąży ze stwierdzonymi nieprawidłowościami.

Dzięki posiadaniu najnowszych narzędzi badawczych jak ultrasonografia, badania genetyczne, a także wiedzy położniczej, możemy dzisiaj, w większości przypadków określić istnienie wady letalnej lub wady głęboko upośledzającej rozwój płodu, uniemożliwiającej jego późniejsze funkcjonowanie. Powyższe postępowanie daje możliwość przedstawienia kobiecie ciężarnej i jej rodzinie wiarygodnych i szczegółowych informacji o stanie płodu i możliwości jego rozwoju. Do tej pory ciężarna miała możliwość dokonania wyboru odnośnie dalszych losów tak rozwijającej się ciąży.

My lekarze, jako pierwsi jesteśmy przekazicielami tych bardzo przykrych wiadomości, niestety jesteśmy też tymi pierwszymi, którzy widzą ból i cierpienie kobiet otrzymujących powyższe informacje. Mając do czynienia z kobietami w ciąży rozwijającej się skrajnie nieprawidłowo jesteśmy świadkami rozpaczy i tragedii ciężarnych i ich rodzin.

Powyżej przedstawione dramatyczne sytuacje skłoniły nas do stworzenia możliwości odbywania porodów tzw. hospicyjnych, przebiegających w warunkach pełnego poszanowania i empatii do decyzji podjętych przez kobiety dotknięte nieszczęściem. Istniejący do tej pory konsensus prawny umożliwiał każdej kobiecie podjęcie odpowiedniej, najwłaściwszej dla niej decyzji. Decyzji podejmowanej przez nią samą. Wybory te zawsze były poprzedzone konsyliarnymi badaniami, wyjaśniającymi wszelkie wątpliwości, z możliwością konsultacji z organizacjami i osobami, w tym osobami duchownymi, wybranymi przez ciężarną, które mogły jej pomóc w ostatecznym ustaleniu dalszych losów ciąży.

Istniejące do tej pory prawo umożliwia nam lekarzom położnikom - perinatologom na wykonywanie specjalistycznych badań położniczych tzw. badań prenatalnych, zgodnie z zasadami Kodeksu Etyki Lekarskiej, nakazującemu posługiwanie się w leczeniu najnowszymi zdobyczami wiedzy medycznej.

Należy zauważyć, że służą one w głównej mierze uspokojeniu olbrzymiej większości matek, których ciąża rozwija się prawidłowo. Natomiast u tych, u których stwierdzamy wady rozwojowe płodu, badania prenatalne pozwalają kobiecie podjąć decyzję co do dalszych losów ciąży, w tym możliwości wdrożenia leczenia wewnątrzmacicznego lub poporodowego, dobór sposobu, czasu i miejsca rozwiązania oraz przygotowanie kobiety ciężarnej, jej rodziny oraz zespołu specjalistów do leczenia przyczynowego lub paliatywnego po urodzeniu.

Polskie  Towarzystwo Ginekologów i Położników jako reprezentant polskich ginekologów – położników współpracuje z licznymi światowymi towarzystwami naukowymi oraz wchodzi w skład Światowego Towarzystwa Ginekologów i Położników - FIGO. Organizowane kongresy naukowe o zasięgu  globalnym  poświęcone  są  często  badaniom  prenatalnym. Dowodzi to ich znaczenia w opiece okołoporodowej.

Konsekwencją decyzji TK, z którą musimy się liczyć, może być znaczne ograniczenie wykonywania i rozwoju badań prenatalnych w naszym kraju, co cofnie nas wszystkich, nie tylko lekarzy, ale całe społeczeństwo do czasów, kiedy mogliśmy tylko z tajnego obiegu zachodnich pism naukowych przeczytać co się dzieje w światowej medycynie. To dzięki przemianom ustrojowym ostatnich lat, wielkiemu wysiłkowi medyków jesteśmy  obecnie w świecie traktowani jako pełnoprawni i pełnowartościowi współtwórcy postępu światowej medycyny.  

Podpisano: Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników odnośnie wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącej zgodności z Konstytucją RP art. 4a ust. 1 pkt 2 oraz art. 4a ust. 2 Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciążyz art. 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Ocena: z 5. Ocen:

Ten tekst nie ma jeszcze oceny. Dodaj swoją!

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją: