reklama

Zawieszenie zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej, w reakcji na najnowsze doniesienia na temat koronawirusa, od 12 do 25 marca br. zostaje czasowo ograniczone funkcjonowanie jednostek systemu oświaty. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe - zarówno publiczne, jak i niepubliczne - nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Decyzja o zamknięciu szkół i przedszkoli podyktowana jest koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Lekarze, specjaliści, eksperci WHO są zdania, że wprowadzenie takich działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. To konieczne, ponieważ sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli.

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Rodzicom dzieci w wieku do lat 8 będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły czy klubu dziecięcego z powodu COVID-19.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. pracownikom, zleceniobiorcom, przedsiębiorcom). Szczegółowe informacje oraz wzór stosownego oświadczenia można znaleźć na stronie internetowej ZUS.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:

  • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
  • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
  • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
  • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
  • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
  • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Warto śledzić na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Źródło

Ocena: z 5. Ocen:

Ten tekst nie ma jeszcze oceny. Dodaj swoją!

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją: