reklama

Dobre przedszkole - czyli jakie?

Mija kilka miesięcy pobytu Twojego dziecka w przedszkolu. Może maluch chodzi tam już kolejny rok. A być może dopiero poślesz go tam od następnego września. Tak czy inaczej warto się zastanowić, czy to naprawdę dobre miejsce dla Twojego dziecka
i Ciebie.

Co to znaczy dobre przedszkole?
Dobre przedszkole to po prostu miejsce, do którego bardzo lubi się przychodzić. Jeżeli Twój maluch martwi się, że podczas choroby będzie musiał siedzieć w domu, jeżeli często i ra­dośnie opowiada o swojej grupie, wychowawczyni,  jeżeli wi­dzisz, że przedszkole wpływa na niego po­zytywnie - masz do czynienia z dobrym przedszkolem.

Przedszkole jest dla kilkulatka miejscem o niezwykłym znaczeniu. Można nawet powiedzieć, że to taka „zastęp­cza mama”, której powierzamy maleństwo. Właśnie w przedszko­lu stawia swoje pierwsze kroki na drodze społecznego rozwoju, swoje pierwsze kroki w coraz to bardziej dojrzalsze życie. Zastanów się na spokojnie, w jakim stopniu poniższe podane stwierdzenia pasują do miejsca, w którym Twoje dziecko spędza lub ma spędzać po­nad połowę dnia. Możesz obok każdego z tych zdań sta­wiać plusy i minusy. Jeżeli w jakiejś dzie­dzinie przeważają plusy - nie ma powodu do niepokoju, jeżeli jednak dominują mi­nusy, warto się zastanowić, czy nie poroz­mawiać z wychowawcami czy z  dyrekto­rem lub innymi rodzicami na temat zauważonych przez ciebie niedociągnięć.  Pamiętaj też, ze najlepszym źródłem informacji jest dziecko. Jeśli dopiero zamierzasz posłać dziecko do placówki, zapytaj o wszystko dyrektora, a przede wszystkim rodziców, którzy posyłają już tam swoje pociechy.

Czy przedszkole zapewnia Twojemu dziecku dobrą opiekę?
­

 • Jest tu bezpiecznie.
 • To  miejsce również dla dzieci niepełnosprawnych.
 • Dzieci mogą odpoczywać w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb (np. te, które lubią spać, mogą się przespać, inne leżą spokojnie podczas czytania bajki).
 • Codziennie  (jeśli tylko pozwalają na to warunki pogodowe) dzieci spędzają czas na świeżym powietrzu.
 • Na placu zabaw są zabawki (huśtawki, drabinki, piaskownice), które posiadają atest, są często konserwowane.
 • Jedzenie jest smaczne i ładnie podane, a także dostosowane  do ewentualnych specjalnych wymogów żywieniowych ( dieta bezmleczna, bezglutenowa, itp.).

­­­­­Jaki kontakt mają nauczyciele ze swoimi podopiecznymi?
­

 • Widać, ze nauczyciele lubią pracować z dziećmi.
 • Wychowawcy potrafią pomagać dzieciom w przezwyciężaniu ich kłopotów emocjonalnych – wiedzą co robić, kiedy dziecko płacze, a co kiedy się złości, czy nie chce uczestniczyć w zajęciach z grupą.
 • Nauczyciele są dobrymi obserwatorami, dobrze znają dzieci.
 • Wychowawcy i dyrekcja mają ze sobą dobry kontakt, często omawiają sprawy dotyczące dzieci.

­­­ Jaką rolę odgrywają w przedszkolu rodzice?

 • Chętnie biorą udział w przedszkolnych uroczystościach, mają dużo pomysłów, służą pomocą.
 • Pomiędzy rodzicami a wychowawcami jest dobra wymiana informacji: rodzice wiedzą, co się z ich dzieckiem dzieje w przedszkolu, a nauczyciele znają sytuację rodzinną dziecka.
 • W przedszkolu działa rada rodziców (komitet rodzicielski).
 • Wychowawcy potrafią rozmawiać z rodzicami nawet  o sprawach trudnych.
 • ­Rodzice są na bieżąco informowani o postępach w rozwoju dzieci,  w każdej chwili mogą umówić się na dodatkowe konsultacje.

­­­Czy nauczyciele są przygotowani do pracy ze wszystkim dziećmi (uzdolnionymi, niepełnosprawnymi)?
­

 • Wychowawcy wiedzą, jak pomóc dziecku z problemami emocjonalnymi
 • Jeśli jest to przedszkole integracyjne, obok pedagogów pracują specjaliści (pedagodzy specjalni, terapeuci)

­Czy przedszkole zapewnia wystarczającą ilość zabaw i rozrywek? Czy sprzyja rozwojowi twórczemu i poznawczemu?
­

 • Zajęcia przedszkolne są różnorodne, ciekawe i dostosowane do zainteresowań dzieci.
 • Dzieci często mogą same decydować, w co będą się bawić.
 • Dzieci uczestniczą w zajęciach z radością i zaangażowaniem, są aktywne, często same inicjują zabawę.
 • Dużą wagę przywiązuje się do tradycji (topienie Marzanny, malowanie pisanek, Wigilia, Dzień Matki, itp.)
 • Przedszkole ma swoje święta, kultywuje własną tradycję.
 • Wychowawcy zapoznają dzieci z różną kulturą  różnych regionów Polski
 • i świata.

­­­­­Czy przedszkole sprzyja rozwojowi emocjonalnemu i moralnemu?
­

 • Spontaniczność dzieci nie jest tłumiona, dzieci mogą wyrażać wprost swoje uczucia i opinie (o ile nie krzywdzi to kogoś innego).
 • Dzieci nie ukrywają swoich emocji, nie boją się ich ujawniać.
 • Wychowawcy potrafią budować w dzieciach wiarę we własne możliwości.
 • Dzieci nigdy nie są odrzucane z powodu swojego zachowania, swojej inności czy problemów, które mają.
 • Dzieci są zachęcane do podejmowania prób radzenia sobie z trudnościami.
 • Zasady postępowania są jasne i precyzyjnie określone. Dzieci rozumieją system kar i nagród.
 • Wychowawcy  w sposób systematyczny dążą do wzmacniania dobrych i wygaszania niepożądanych zachowań dzieci.

­­­­­­Czy przedszkole sprzyja rozwojowi społecznemu?
­

 • Wychowawcy często stwarzają dzieciom sytuacje, w których dzieci mają wolność wyboru, aby same podejmowały decyzje.
 • Nauczyciele uczą dzieci, w jaki sposób rozwiązywać konflikty w sposób nieagresywny.
 • Wychowawcy wdrażają dzieci do pracy w zespole, współpracy w zabawie.
 • Dzieci mają pewne obowiązki i wykonują prace na rzecz własnej grupy.

­­­I przede wszystkim:

DZIECI LUBIĄ SWOJE PRZEDSZKOLE I CZUJĄ SIĘ JEGO WAŻNĄ CZĘŚCIĄ

 Anna Ciechowicz

 1. ­ M. Woźniak „Mangament w przedszkolu”,   wydawnictwo  Josef Rabbe i Spółka, Warszawa 1997;
 2. ­ Anna Klim-Klimaszewska „Pedagogika przedszkolna”, Polski Instytut Wydawniczy, 2005.Wychowanie dziecka - przeczytaj pozostałe nasze artykuły.

Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym - kliknij tutaj.

Masz dziecko w przedszkolu ? - zajrzyj tutaj

Kliknij też w zerówkę  i szkołę.

 

Ocena: z 5. Ocen:

Ten tekst nie ma jeszcze oceny. Dodaj swoją!

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją: