Jakie przedszkole niepubliczne wybrać dla dziecka

Jakie przedszkole niepubliczne wybrać dla dziecka

Wybór przedszkola nie zawsze jest zadaniem łatwym, a to za sprawą bogactwa ofert, jakimi kuszą instytucje wczesnej edukacji.

Choć najbardziej powszechne są przedszkola miejskie - jest ich najwięcej, zazwyczaj są najmniej kosztowne, a swoim poziomem i ofertą nie odstają od przedszkoli prywatnych - to na rynku dużą popularnością cieszą się przedszkola niepubliczne. Przedszkola niepubliczne są zazwyczaj droższe. Często są też profilowane: artystyczne, językowe, sportowe, ekologiczne, Steinerowskie, Montessori, wyznaniowe czy narodowe.

Przedszkola integracyjne

na ogół przedszkola publiczne realizujące programy autorskie. Grupy w nim są nieliczne - 15-20 osobowe, a w każdej z nich jest kilkoro niepełnosprawnych dzieciaków. Taką grupą dodatkowo opiekuje się pedagog specjalny, zatrudnieni są też specjaliści: rehabilitanci, logopedzi, psychologowie, fizykoterapeuci czy oligofrenopedagodzy. Zajęcia, w których uczestniczą wszystkie dzieci – zdrowe i niepełnosprawne – uczą  tolerancji, szacunku i akceptacji dla inności. Dzieci niepełnosprawne (np. poruszające się samodzielnie dzieci z porażeniem mózgowym czy w lekkim stopniu upośledzone umysłowo), poprzez kontakty ze zdrowymi kolegami mają szansę na rozwój – stymulowany jest ich rozwój fizyczny i intelektualny, a one same mobilizują do poprawnej wymowy i uczą zachowań społecznych

Przedszkola waldorfskie

inaczej steinerowskie. Nazwa pochodzi od niemieckiej miejscowości, gdzie pierwszą tego typu szkołę założył Rudolf Steiner, twórca filozofii zwanej antropozofią (mądrością człowieka). W jego pedagogice uważa się, że w pierwszych siedmiu latach życia dziecko przede wszystkim rozwija się fizycznie, uczy się naśladując i powtarzając to, co funkcjonuje w świecie. System stawia na twórcze myślenie, miejsce zabawek zajmują patyczki, kasztany, drewienka – sporo tu zabawy, malowania i zajęć artystycznych. Kładzie się nacisk na kontakt z przyrodą i zabawy oparte na grze wyobraźni. Nie ma zajęć typu nauka angielskiego – jako, że przeciąża to dziecko w sferze intelektualnej,  zaburzając rozwój fizyczny i emocjonalny. Dzieci nie są podzielone na grupy wiekowe, są chronione przed wpływem zdobyczy cywilizacji takimi jak telewizja, komputer czy zabawka typu Barbie czy Spiderman.

reklama

Przedszkole Montessori 

przedszkola montessoriańskie stworzyła na początku XX wieku Maria Montessori, opierając swe placówki na spójnym systemie pedagogicznym i filozoficznym (przedszkole wychowuje w duchu chrześcijańskim). W przedszkolach kładzie się nacisk na indywidualizm dziecka – pracuje ono we własnym tempie, samo wybiera czas i formę pracy, a nauczyciel ma za zadanie jedynie stwarzać mu warunki do samodzielnych zadań.

Wykorzystuje się wrodzoną ciekawość dziecka i naturalny sposób przyswajania wiedzy – nauczając poprzez doświadczenie i działanie. Dużą wagę przywiązuje się do umiejętnego korzystania z wolności, przestrzegania zasad życia społecznego - dzieci przez kilka godzin dziennie bawią się samodzielnie specjalne opracowanymi zestawami przedmiotów do zabawy jak ramki do zapinania guzików, specjalne sznurówki, kolorowe wody w dzbanuszkach do przelewania. W ten sposób poprzez zabawę uczą się – nie tylko codziennych czynności. Grupy są wiekowo mieszane – młodsze dzieci poprzez naśladują zachowania starszych (przez co szybciej się rozwijają), starszaki z kolei uczą się odpowiedzialności. Zwraca się tu uwagę na naukę czytania, pisania, są wprowadzane podstawy matematyki

Przedszkola artystyczne

mają za zadanie rozbudzanie w dzieciach piękna i estetyki oraz odkrywanie młodych talentów. Przedszkolaki uczą się wrażliwości na sztukę, poznają różne twórcze techniki oraz -  na swoim poziomie - dziedzictwo kulturowe. Zajęcia plastyczne, taneczne czy teatralne rozwijają talenty i  w ciekawy sposób wypełniają czas, uczą wyrażania własnych uczuć językiem sztuki i … oswajają z publicznością.

Przedszkola ekologiczne

poprzez kontakt dziecka z naturą (imprezy plenerowe, wycieczki), zdrową dietę, wpajanie nawyków zdrowego trybu życia - przedszkola skupiają się na rozwoju wrażliwości ekologicznej dzieci i poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego na Ziemi. Dzieci zgłębiają, jakie znaczenie mają dla ludzi lasy i dzikie zwierzęta, uczą się jak i po co segregować odpady, w jaki sposób oszczędzać wodę i energię oraz dlaczego trzeba dbać o przyrodę. Obchodzą święto lasu, święto ziemi i sprzątają świat - opiekują się przedszkolnymi zwierzakami, pielęgnują roślinki oraz uprawiają ogródki.

reklama

Przedszkola językowe

francuskie, angielskie czy niemieckie wykorzystują dziecięcą otwartość na naukę języków obcych i naturalną chłonność umysłu. Dzieci mają codzienny kontakt z językiem obcym- grupą zajmują się dwie osoby (z których jedna mówi wyłącznie w obcym języku), przez co szybko i bez wysiłku, w zwyczajnych sytuacjach uczą się rozumienia obcego języka. Nauczyciel-lektor prowadzi różne zajęcia i zabawy, dzięki czemu dzieci bezwiednie zapamiętują nowe słowa i przyjmują zasłyszane konstrukcje. Program nauczania języka obcego jest spójny z programem nauczania po polsku - dzieci poznają te same zagadnienia w obu językach jednocześnie. Pod opieką specjalistów maluch poznaje obcą mowę nie jako sztuczny twór, lecz coś żywego i naturalnego. Do przedszkoli językowych zapisywane są dzieci obcojęzyczne, których obecność uczy tolerancji dla innych ras i kultur.

Przedszkola dla dzieci z problemami zdrowotnymi

1) Dzieci z wadami wzroku - placówki te są wyposażone w specjalistyczny sprzęt do rehabilitacji wzroku. Mały pacjent na co dzień jest pod opieką specjalistów - okulisty, neurologa, psychologa czy ortopedy. I jeśli musi, to ćwiczy wzrok w przedszkolu.

2) Przedszkola dla dzieci na specjalnej diecie – dla smyków z celiakią, alergią, cukrzycą lub wegetarian - powstały placówki, w których uwzględnia się jego potrzeby dietetyczne.

Przedszkola wyznaniowe

w Polsce najczęściej katolickie, prowadzone przez siostry zakonne lub stowarzyszenia katolickie. Zwraca się w nich uwagę na pogłębianie wiary maluchów i edukację religijną - dzieci są wychowywane w duchu wiary i poszanowania tradycji. Modlą się przed posiłkiem, regularnie mają lekcje religii. W święta spotykają się w kościele lub kaplicy na mszy dla przedszkolaków i ich rodzin. W Polsce są także przedszkola innych wyznań, m.in.: ewangelicko-augsburskie, prawosławne, wyznania mojżeszowego.

reklama

Przedszkola sportowe

ich program jest wyrazem nie tylko troski o rozwój ogólny przedszkolaków - prowadzone są tu zajęcia stymulujące naturalną aktywność fizyczną dzieci. Placówki takie kładą nacisk na zabawy i gry ruchowe, maluchy chodzą często na wycieczki oraz uczą się np. jeździć konno, pływać czy grać w tenisa. Dzięki ćwiczeniom fizycznym dzieci prawidłowo się rozwijają, miło spędzają czas i uczą się zdrowej rywalizacji oraz systematycznego dążenia do celu.

Przedszkola mniejszościowe i narodowe

w przedszkolach tych przedszkolaki poznają kulturę i język swych przodków. Tam, gdzie mieszka wielu przedstawicieli mniejszości narodowych, istnieją przedszkola dwujęzyczne: w Białymstoku – białoruskie, w Puńsku – litewskie, w Przemyślu – ukraińskie.

 

 

Wychowanie dziecka - przeczytaj pozostałe nasze artykuły.

Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym - kliknij tutaj.

Masz dziecko w przedszkolu ? - zajrzyj tutaj

Kliknij też w zerówkę  i szkołę.

Ocena: z 5. Ocen:

Ten tekst nie ma jeszcze oceny. Dodaj swoją!

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją: