Jakie jest stanowisko dotyczące leczenia niepłodności w czasie epidemii koronawirusa

Zobacz jakie są zalecenia specjalistów dotyczące leczenia niepłodności w czasie epidemii koronawirusa

Jakie jest stanowisko dotyczące leczenia niepłodności w czasie epidemii koronawirusa

Stanowisko dotyczące leczenia niepłodności w czasie epidemii koronawirusa przedstawili specjaliści z Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE), Sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP) oraz  Konsultanta Krajowego w dziedzinie Endokrynologii Ginekologicznej i Rozrodczości. Jakie są zalecenia?

Stanowisko dotyczące leczenia niepłodności w czasie epidemii koronawirusa

Specjaliści biorąc pod uwagę dotychczasowe badania i doniesienia na temat SARS-CoV-2 i choroby COVID-19 oraz stanowiska międzynarodowych towarzystw naukowych zajmujących się leczeniem niepłodności rekomendują:

1. Pacjentom w trakcie leczenia z zastosowaniem technik medycznie wspomaganej prokreacji (ART), jeśli są w grupie ryzyka, tzn. w każdym z poniższych przypadków:

  • którzy przebywali w miejscach o wysokim wskaźniku zachorowalności,
  • byli w kontakcie z osobami zakażonymi,
  • są podejrzewani o zakażenie COVID-19,
  • wykazują objawy zapalenia górnych dróg oddechowych
  • w zależności do etapu terapii – jej przerwanie lub odroczenie ciąży i zastosowanie procedury zamrożenia oocytów lub zamrożenia zarodków.

2. Pacjentom już leczonym, którzy nie są w grupie ryzyka i są zdrowi dokończenie rozpoczętych procedur leczenia niepłodności z ewentualnym rozważeniem odroczenia transferu.

Pacjentom już leczonym – zaprzestać terapii immunomodulacyjnych, jeśli z jakichkolwiek powodów są stosowane w uzupełnieniu leczenia niepłodności, gdyż w okresie zagrożenia epidemicznego może to być groźne dla zdrowia i życia.

3. Pacjentkom będącym w ciąży, pacjentom będącym w trakcie leczenia lub planującym leczenie: bezwzględne unikanie kontaktu z osobami zakażonymi i będącymi w trakcie kwarantanny oraz miejsc, w których ryzyko zakażenia jest zwiększone.

4. Wszystkim pacjentom starającym się o ciążę, zarówno planującym leczenie niepłodności jak i będącym w trakcie leczenia, nawet jeśli nie spełniają kryteriów diagnostycznych zakażenia COVID-19: szczególną ostrożność podczas starań i leczenia lub ew. odroczenie decyzji o ciąży (ograniczenie się do mrożenia komórek jajowych lub zarodków).

5. Ośrodkom wspomaganej prokreacji zaleca się śledzenie zaleceń Ministerstwa Zdrowiai Głównego Inspektora Sanitarnego i wprowadzanie właściwych zmiany organizacyjnych i zaleceń mających na celu ochronę pacjentów przed ryzykiem zakażenia.

Pacjenci pozostający pod opieką Ośrodków Medycznie Wspomaganej Prokreacji w Polsce powinni mieć zapewniony stały kontakt telefoniczny z Ośrodkiem, a także powinni ściśle przestrzegać zaleceń epidemiologicznych aktualizowanych na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

reklama

SARS-CoV-2 i choroby COVID-19 w czasie ciąży

Opisano dotychczas kilkanaście kobiet COVID-19 pozytywnych, które urodziły zdrowe dzieci niezależnie od różnego stanu ogólnego chorych ciężarnych. Nie potwierdzono żadnego przypadku zainfekowania wirusem potomstwa podczas ciąży.

Dotychczas nie opublikowano naukowych dowodów na negatywne skutki zakażenia. Z dotychczasowych badań wynika, że wirus ten prawdopodobnie nie przechodzi przez łożysko i do mleka matki, nie był wykrywany w płynie owodniowym oraz krwi pępowinowej.

Te uspokajające informacje oparte wciąż na niewielkiej liczbie dostępnych analizie danych pacjentów. Dotyczą one pacjentek zakażonych w drugim lub trzecim trymestrze ciąży. Nie są dostępne informacje na temat wpływu zakażenia COVID-19 w początkowych stadiach ciąży.
 

Źródło

Ocena: z 5. Ocen:

Ten tekst nie ma jeszcze oceny. Dodaj swoją!

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją: