Czy moje dziecko ma problemy z nauka i uwagą?

Czy moje dziecko ma problemy z nauka i uwagą?

Nowy rok szkolny to dla Twojego dziecka nowe wyzwania. Z nadzieją, ale i niepokojem obserwujesz jego pierwsze sukcesy i porażki. Nie zawsze jednak masz dość wiedzy i doświadczenia, aby ocenić, czy trudności, jakie dziecko napotyka w szkole, związane są ze specyficznymi problemami z koncentracją uwagi i umiejętnością uczenia się, czy też są typowymi przeszkodami z jakimi musi się zmierzyć każde dziecko w trakcie swojej edukacji. Jak zatem stwierdzić czy dziecko ma problemy z nauką i uwagą oraz gdzie szukać pomocy?

Dowiedz się więcej o rozwoju dziecka

Mając tylko jedno czy nawet dwoje dzieci, trudno stwierdzić, czy w danym wieku powinno już mieć opanowaną pewne umiejętności, czy też normalne jest, że jeszcze sobie z nimi nie radzi. Dlatego też warto szukać dodatkowych informacji na temat etapów rozwoju dziecka. Dzięki temu łatwiej dostrzec, gdzie dziecko potrzebuje wsparcia, a na rozwój jakich umiejętności trzeba jeszcze cierpliwie poczekać.

Obserwuj i notuj

Kiedy dziecko uśmiecha się po raz pierwszy czy stawia pierwsze kroki – doskonale pamiętasz te daty, ale… jak długo? Po jakimś czasie zaciera się w pamięci informacja o tym, kiedy dziecko pierwszy raz usiadło czy zaczęło samodzielnie jeździć na rowerze. Tymczasem informacje te są ważne i specjaliście pomagają stwierdzić, czy dziecko rozwija się prawidłowo i harmonijnie (często dzieci o przyspieszonym rozwoju intelektualnym mają nieco opóźniony rozwój umiejętności motorycznych i na odwrót). Kiedy jakieś zachowanie dziecka budzi Twój niepokój, notuj informacje o tym, co i kiedy się wydarzyło. Pomoże to także znaleźć pewne wzorce w zachowaniu dziecka i odkryć, kiedy łatwiej mu się skupić, co sprzyja nauce, jakie warunki ułatwiają mu czytanie, a jakie liczenie, kiedy ma największe trudności w uczeniu się.

reklama

Dbaj o dobry kontakt z nauczycielem

Nie wahaj się stawiać pytań i rozmawiać. Nauczyciel, nawet jeśli ma sporą grupę dzieci, dysponuje też dużym doświadczeniem i zdolnością obserwacji – potrafi powiedzieć o Twoim dziecku rzeczy, których Ty (obserwując je w oderwaniu od grupy) nie wiesz: jak radzi sobie z presją rówieśników, czy łatwo się rozprasza pod wpływem innym, czy trudności go motywują do wysiłku, czy pisanie, czytanie oraz liczenie są dla niego wyzwaniem, jak nawiązuje interakcje z innymi dziećmi. Pytaj nie tylko przy okazji wywiadówek (wtedy zwykle nauczyciel mówi ogólnie o klasie i załatwia sprawy organizacyjne).

Nauczyciele są dostępni także po skończonych zajęciach czy w innych, wyznaczonych godzinach. Pytania można też zadać za pośrednictwem dziennika elektronicznego (coraz powszechniejszego w naszych szkołach), czy droga mailową. Twoje zainteresowanie to dla nauczyciela także sygnał, że jesteście gotowi do współpracy nad słabszymi stronami dziecka.

Porozmawiaj z lekarzem dziecka

Pediatra, który zna dziecko od urodzenia i opiekuje się nim przez lata, potrafi też dostrzec, jakie zachowania dziecka odbiegają od normy. Przed taką rozmową trzeba jednak dobrze się przygotować i sporządzić sobie listę tego, co Cię niepokoi oraz jakich informacji o trudnościach w nauce dziecka udzielił Ci jego wychowawca. Lekarz może też wypisać skierowanie na badania lub do specjalisty: neurologa, okulisty, audiologa (lub laryngologa).

reklama

Odwiedźcie poradnię psychologiczno-pedagogiczną

Najważniejszym zadaniem tej placówki jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno–pedagogicznej, a rodzicom wsparcia w zakresie wychowania i kształcenia dzieci. W poradniach rejonowych pomoc ta jest bezpłatna, ale można też skorzystać z odpłatnej oferty placówki niepublicznej. Jeżeli masz obawy dotyczące nauki dziecka i tego, jak funkcjonuje, koniecznie udaj się do takiej poradni. W przypadku małych dzieci, możliwe jest skorzystanie z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (postawienie diagnozy i prowadzenie wielospecjalistycznej terapii nastawionej na potrzeby dziecka). U dzieci starszych poradnia diagnozuje poziom rozwoju, pomaga określić potrzeby i możliwości, ale też prowadzi zajęcia terapeutyczne czy warsztaty. Poradnia przygotowuje również pisemną opinię wraz ze wskazówkami do pracy z dzieckiem, która zobowiązuje nauczycieli do dostosowania metod oraz wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia.

Skontaktuj się z innymi rodzicami

Gdy wiadomo już, jaki problem ma dziecko, możesz liczyć na wsparcie szkoły i poradni, warto jednak stale poszerzać swoją wiedzę na ten temat. Najlepszym jej źródłem są rodzice, którzy chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami, opowiadają swoje historie, ale mają też sprawdzone książki, podręczniki, metody pracy z dzieckiem o konkretnych trudnościach. Dzielenie się takimi wskazówkami pomaga w pracy z dzieckiem.

Określenie "zagadnienia dotyczące uczenia się i uwagi" obejmuje bardzo szeroki zakres wyzwań, z którymi dzieci spotkają się w szkole, w domu i w społeczeństwie. Jeżeli mózg dziecka ma trudności  w takim funkcjonowaniu, jakiego dziś powszechnie się wymaga, może to oznaczać kłopoty w czytaniu, pisaniu, matematyce, organizacji pracy, koncertowaniu się na zadaniu, słuchaniu, ale też szeroko pojętych umiejętnościach społecznych i motorycznych. Trudności te nie znikną wraz z zakończeniem edukacji szkolnej, lecz towarzyszyć będą dziecku przez całe życie. Dlatego tak ważne jest, aby dziecko jak najwcześniej uczyło się radzenia sobie z tym i znało metody oraz sposoby, które w jak największym stopniu pracują dla niego.

Ocena: z 5. Ocen:

Ten tekst nie ma jeszcze oceny. Dodaj swoją!

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją: