Dziadkowie na urlopie macierzyńskim? Zaczynają obowiązywać zmiany w Kodeksie pracy 2019

Dziadkowie na urlopie macierzyńskim? Zaczynają obowiązywać zmiany w Kodeksie pracy 2019

Dziadkowie na urlopie macierzyńskim? To nie żart. Dnia 7 września 2019 zaczynają obowiązywać zmiany w Kodeksie pracy 2019. Na ich mocy lista osób uprawnionych do skorzystania z urlopu rodzicielskiego, ojcowskiego i tzw. tacierzyńskiego została poszerzona. Co to oznacza?

Dziadkowie na urlopie macierzyńskim? Zmiany w Kodeksie pracy 2019

3 czerwca 2019 r. Andrzej Duda podpisał prezydencki projekt ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Zakłada on między innymi wprowadzenie rozwiązań, które ułatwiają pracownikom realizację przysługujących im uprawnień pracowniczych oraz wzmacniający ich ochronę.

Oznacza to, że nowelizacja Kodeksu pracy zakłada zrównanie sytuacji pracownika-innego członka najbliższej rodziny (babcia, dziadek, brat, siostra) korzystającego z urlopu macierzyńskiego bądź urlopu rodzicielskiego, z sytuacją pracownika-ojca wychowującego dziecko. Zapis zmienia uprawnienia do urlopów rodzicielskiego, ojcowskiego i tzw. tacierzyńskiego, czyli urlopu na warunkach macierzyńskiego. Nie zmieniło się nic w kwestii urlopu macierzyńskiego. Ten przysługuje wyłącznie matce dziecka.

Do tej pory członek najbliższej rodziny - inny niż matka i ojciec - mógł wziąć taki urlop tylko wtedy, gdy matka:

  • miała orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • przebywała w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej opiekę nad dzieckiem 24 godziny na dobę,
  • zmarła lub porzuciła dziecko.

Zmianą jest, że po zakończeniu urlopu macierzyńskiego kobieta może złożyć wniosek o przekazanie urlopu rodzicielskiego, ojcowskiego lub na warunkach macierzyńskiego innej osobie z bliskiej rodzinny, ale niekoniecznie ojcu dziecka. Tym samym z urlopu będą mogli skorzystać dziadkowie, siostra lub brat.

Ważną informacją jest fakt, że za czas pozostawania bez pracy na rzecz urlopu będzie przysługiwało im wynagrodzenie. Co więcej członek najbliższej rodziny będzie miał prawo po skończonym urlopie rodzicielskim, ojcowskim lub na prawach macierzyńskiego wystąpić z wnioskiem o przyznanie urlopu wypoczynkowego i pracodawca będzie musiał zaakceptować urlop.

reklama

Zmiany w Kodeksie pracy 2019 - wypowiedzenie umowy o pracę

Zmiany w Kodeksie pracy w 2019 r. wprowadzają szczególną ochronę przed rozwiązaniem stosunku pracy innych członków najbliższej rodziny korzystających z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.

Tym samym zostająi objęci szczególną ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy tak samo jak pracownikcy-ojcowie wychowujący dziecko i korzystający z urlopu macierzyńskiego.

I tak pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego przez innego członka najbliższej rodziny, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy (tzw. dyscyplinarka). Konieczne jest, by reprezentująca pracownika zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego przez pracownika-członka najbliższej rodziny może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Gdyby pracodawca zwolni członka najbliższej rodziny przebywającego na urlopie rodzicielskim, ojcowskim lub tzw. tacierzyńskim, czyli wypowie umowę o pracę z nieuzasadnionej lub niezgodnej z prawem przyczyny lub rozwiąże umowę o pracę bez wypowiedzenia, pracownik może dochodzić swoich praw i wystąpić z wnioskiem o:

  • przywrócenie do pracy lub
  • uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne.


Wsparcie merytoryczne:
www.infor.pl

Ocena: z 5. Ocen:

Ten tekst nie ma jeszcze oceny. Dodaj swoją!

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją: