Świadczenie rodzicielskie, czyli „kosiniakowe”

Świadczenie rodzicielskie, czyli „kosiniakowe”

Kosiakowe w wysokości 1000 zł miesięcznie na dziecko przysługuje osobom, które nie mają prawa do pobierania zasiłku macierzyńskiego. W 2022 roku świadczenie jest przyznawane na tych samych zasadach co w roku 2018. Kto je otrzyma? Jakie to zasady?

Co to jest „kosiniakowe”?

To świadczenie dla rodziców, którzy nie mogą skorzystać z rocznych urlopów rodzicielskich (nie podlegają ubezpieczeniu chorobowemu). Pieniądze będą przysługiwały niezależnie od dochodu rodziny.
 

Kosiniakowe jest odpowiednikiem zasiłku macierzyńskiego. Otrzymają je osoby, które nie mają praw do zasiłku macierzyńskiego, czyli ci rodzice, którzy nie są ubezpieczeni.

Ile wynosi świadczenie rodzicielskie?

Świadczenie wynosi 1 tys. zł miesięcznie „na rękę”. Rodzice będą je otrzymywać przez rok lub dłużej w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka - maksymalnie 71 tygodni (gdy urodzi się pięcioro lub więcej dzieci). W przypadku urodzenia bliźniaków – 65 tygodni, trojaczków – 67 tygodni, czworaczków – 69 tygodni.

Kosiniakowe różni się tym od becikowego, że jest wypłacane co miesiąc przez rok, a nie jednorazowo.

reklama

Kto otrzyma świadczenie?

Otrzymają je osoby, które nie mają praw do zasiłku macierzyńskiego, czyli ci rodzice, którzy nie są ubezpieczeni. Są to osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych (umowy zlecenie bez opłacanej składki chorobowej, umowy o dzieło), osobom bezrobotnym (niezależnie od tego, czy są zarejestrowane w Urzędzie Pracy czy nie), studentom.

O przyznanie świadczenia będą mogły również ubiegać się osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeżeli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.

Również osoby opłacające składki na ZUS, których zasiłek macierzyński byłby niższy od „kosiniakowego”, otrzymają wyrównanie do 1 tys. zł. Dotyczy to zarówno zatrudnionych na część etatu, pracujących na umowach zlecenie, jak i przedsiębiorców.

Po świadczenie zgłaszać się należy w ciągu 3 miesięcy od porodu. Jeśli ten termin minie, pieniądze będą przysługiwały od momentu złożenia wniosku.

Jeżeli wniosek będzie złożony w ciągu 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka, to świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem tych 3 miesięcy od urodzenia. Jeżeli matka dziecka złoży wniosek po upływie 3 miesięcy, to wypłacane będzie świadczenie tylko od dni złożenia tego wniosku.

Kto się może ubiegać o „kosiniakowe”?

„Kosiniakowe” przysługuje matce lub ojcu, może o nie wystąpić także faktyczny opiekun dziecka (np. dalsza rodzina, która się nim zajmuje), rodzina zastępcza (nie zawodowa) i osoba, która przysposobiła dziecko (przed ukończeniem 7. roku życia).

reklama

Co zrobić, by otrzymać świadczenie rodzicielskie?

Wniosek rodzice mogą składać w swojej gminie oraz przez internet, od początku stycznia 2016 r. Wniosek powinien być dostępny w każdej placówce, można go także wydrukować ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Kto nie skorzysta ze świadczenia rodzicielskiego?
  • osoby otrzymujące zasiłek macierzyński
  • drugi rodzic, gdy jeden rodzic otrzymuje zasiłek macierzyński
  • osoby, które korzystają ze świadczeń z tytułu urodzeniu dziecka w innych systemach niż powszechny system ubezpieczeniowy (np. funkcjonariusze służb mundurowych).

„Kosiniakowe” przysługuje niezależnie od dochodu.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2220 z póź.zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1810 z póź.zm.)
  • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2092 z póź.zm.)
  • Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. poz. 1428 z póź.zm.)
  • https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenie-rodzicielskie

Ocena: z 5. Ocen:

Ten tekst nie ma jeszcze oceny. Dodaj swoją!

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją: