reklama

10 zaleceń od ekspertów: Jak pomóc nastolatkowi umiejętnie korzystać z mediów społecznościowych

Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne wydało zalecenia dotyczące korzystania z mediów społecznościowych przez młodzież.

Starając się zapewnić wskazówki nauczycielom, rodzicom, decydentom, lekarzom zajmującym się zdrowiem psychicznym i zdrowiem, firmom technologicznym i samej młodzieży, eksperci Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego opracowali poradnik zdrowotny dotyczący korzystania z mediów społecznościowych w okresie dojrzewania.

- Media społecznościowe nie są z natury ani szkodliwe, ani korzystne dla młodzieży — powiedziała prezes APA, dr Thema Bryant. — Ale ponieważ młodzi ludzie dojrzewają w różnym tempie, niektórzy są bardziej niż inni podatni na treści i funkcje na wielu platformach społecznościowych, które, jak wykazały badania naukowe, mogą wpływać na zdrowy rozwój. Tak jak wymagamy od młodych ludzi przeszkolenia w celu uzyskania prawa jazdy, tak młodzież potrzebuje instrukcji w zakresie bezpiecznego i zdrowego korzystania z mediów społecznościowych.

Badania o przeprowadzono z udziałem tysięcy nastolatków, którzy ukończyli wystandaryzowaną ocenę funkcjonowania społecznego, behawioralnego, psychologicznego i/lub neurologicznego oraz zgłosili (lub zostali zaobserwowani) angażowanie się w określone funkcje lub treści mediów społecznościowych.

Jakie są zalecenia ekspertów Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego? Jest ich 10. Wszystkie opierają się na naukach psychologicznych i badaniach z pokrewnych dyscyplin.

1. Młodzież korzystającą z mediów społecznościowych należy zachęcać do korzystania z funkcji, które stwarzają możliwości wsparcia społecznego, towarzystwa online i intymności emocjonalnej, które mogą promować zdrową socjalizację

2. Korzystanie z mediów społecznościowych, ich funkcjonalność oraz pozwolenia/zgody powinny być dostosowane do możliwości rozwojowych młodzieży. Projekty stworzone dla dorosłych mogą nie być odpowiednie dla dzieci.

3. We wczesnym okresie dojrzewania (tj. zwykle w wieku 10–14 lat) w przypadku większości młodych osób korzystających z mediów społecznościowych zaleca się monitorowanie aktywności przez dorosłych (tj. przeglądanie, dyskusję i coaching dotyczący treści w mediach społecznościowych).

Monitoring powinien uwzględniać potrzebami młodzieży w zakresie prywatności. Autonomia może stopniowo rosnąć wraz z wiekiem dzieci i zdobywaniem przez młodych ludzi umiejętności korzystania z technologii cyfrowych

4. Aby zmniejszyć ryzyko szkód psychicznych, narażenie nastolatków na treści w mediach społecznościowych, które przedstawiają zachowania niezgodne z prawem lub nieprzystosowane psychicznie, w tym treści, które instruują lub zachęcają młodzież do zachowań niebezpiecznych dla zdrowia, takich jak samookaleczenie czy samobójstwo, krzywdzenie innych lub zachęcanie do zachowań związanych z zaburzeniami odżywiania należy je minimalizować, zgłaszać i usuwać.

5. Aby zminimalizować szkody psychologiczne, narażenie nastolatków na „nienawiść w sieci”, w tym dyskryminację, uprzedzenia, nienawiść lub cybernękanie w Internecie, zwłaszcza skierowane do marginalizowanych grup - należy ją minimalizować.

6. Nastolatki powinny być rutynowo badane pod kątem oznak „problematycznego korzystania z mediów społecznościowych”, które mogą upośledzać ich zdolność do angażowania się w codzienne role i rutynowe czynności oraz mogą z czasem stwarzać ryzyko poważniejszych szkód psychicznych.

7. Należy ograniczyć korzystanie z mediów społecznościowych, aby nie zakłócały snu i aktywności fizycznej młodzieży.

8. Młodzież powinna ograniczyć korzystanie z mediów społecznościowych w zakresie porównań społecznych, zwłaszcza w przypadku treści związanych z urodą lub wyglądem.

9. Korzystanie przez młodzież z mediów społecznościowych powinno być poprzedzone szkoleniem w zakresie umiejętności korzystania z social mediów, aby upewnić się, że użytkownicy rozwinęli kompetencje i umiejętności oparte na wiedzy psychologicznej, które zmaksymalizują szanse na zrównoważone, bezpieczne i sensowne korzystanie z mediów społecznościowych.

10. Należy zapewnić znaczne środki na dalsze badania naukowe pozytywnego i negatywnego wpływu mediów społecznościowych na rozwój młodzieży.

Panelowi doradczemu współprzewodniczyli dr Mary Ann McCabe, profesor nadzwyczajny pediatrii w George Washington University School of Medicine i członek zarządu APA, oraz dr Mitch Prinstein, dyrektor ds. psychologii i neurologii na University of North Carolina w Chapel Hill.

Źródło:

Health advisory on social media use in adolescence, APA panel issues recommendations for adolescent social media use — www. apa.org

Ocena: z 5. Ocen:

Ten tekst nie ma jeszcze oceny. Dodaj swoją!

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją: