Dlaczego warto czytać dzieciom na głos

Dlaczego warto czytać dzieciom na głos

Czytanie dzieciom na głos odgrywa znaczącą rolę w ich rozwoju społecznym, intelektualnym i psychicznym, wpływa na późniejsze umiejętności edukacyjne dziecka. Kiedy czytamy książkę dziecku, ofiarujemy mu swoją wyłączną uwagę, wolny czas, zaangażowanie i entuzjazm do czynności czytania. Co więcej, maluch ma poczucie, że jest ważnye i kochany. Dzięki temu umacnia się więź między nim i jego rodzicami, dając przy tym dużo radości i niezapomniane wspomnienia.

Czytanie na głos jest więc dobrą inwestycją w przyszłość naszego dziecka. Dlaczego powinniśmy czytać dzieciom bajki? Poniżej przedstawiamy 15 najważniejszych powodów.

Dlaczego warto czytać dzieciom na głos?

Czytanie zwiększa samoświadomość i ułatwia poznanie siebie. Kształtuje też inteligencję emocjonalną, która nierzadko okazuje się być kluczem do sukcesu w dorosłym życiu. Dzięki bajkom małe dziecko poznaje pełną gamę emocji, uczy się je rozpoznawać, nazywać i wyrażać w konstruktywny sposób.

Dziecko zauważa, że inni też doświadczają podobnych uczuć i że nie jest w tym odosobnione. Uczy się rozpoznawać emocje u swoich rówieśników. Bajki wzbogacają więc wewnętrzny świat naszej pociechy. Płynie z nich również refleksja o życiu i o sobie. Dzięki nim dzieci nabywają umiejętności radzenia sobie z emocjami w trudnych sytuacjach i z różnorodnymi problemami.

reklama

Czytanie bajek wspiera więc psychiczny rozwój dziecka.

Czytanie książek kształtuje empatię. Dzięki temu dzieci nabywają umiejętności spoglądania na sytuację z czyjejś perspektywy i współodczuwania. Stają się też bardziej wrażliwe na emocje i potrzeby innych osób. Są to niezbędne kompetencje, przydatne podczas kontaktowania się z innymi ludźmi.

Czytanie bajek buduje poczucie bezpieczeństwa. Bajki terapeutyczne kreują rzeczywistość, która idealnie pasuje do sposobu myślenia dziecka, dzięki czemu pomagają mu zrozumieć otaczający świat. Zło jest bowiem zawsze ukarane, a dobro zwycięża. Szczęśliwe zakończenie daje nadzieję i pozwala optymistycznie patrzeć na życie. Rozwój wydarzeń jest więc dla dziecka przewidywalny, co kształtuje poczucie bezpieczeństwa.

Bajki pokazują także reguły rządzące światem, przez co staje się on dla dziecka bardziej zrozumiały.

Czytanie rozwija intelekt u dzieci i wzbogaca ich słownictwo. Dzięki książkom dzieci doskonalą znajomość zasad językowych i budowę zdań. Mają także możliwość wypowiadania się, formułowania własnych myśli, opinii, sądów, osiągając swobodę w myśleniu oraz wypowiadaniu się. Śledząc rozwój akcji w bajce zauważają i przewidują pewne konsekwencje, dostrzegają także przyczynowo -skutkowe zależności między zachowaniami bohaterów. Lektury wzbogacają więc zasoby intelektualne, a także duchowe naszych dzieci.

Czytanie książek rozwija inteligencję i wiedzę o świecie. W bajkach znajduje się wiele cennych informacji podanych w przyswajalny dla dziecka sposób. Czytanie książek zachęca dzieci do samodzielnego, logicznego i krytycznego myślenia oraz pozwala dostrzec związki przyczynowo-skutkowe.

Czytanie książek poprawia koncentrację uwagi i rozwija pamięć. Dzieci lubią i potrzebują powtarzalności. Z tego względu nierzadko oglądają kilka razy tę samą bajkę lub proszą o jej ponowne przeczytanie. W ten sposób zapamiętują określone treści, trenując zupełnie nieświadomie swoją pamięć.

Czytanie rozwija wyobraźnię i kreatywność dzieci. Cechy te są niezwykle ważne zarówno w szkole jak i w życiu dorosłym na rynku pracy.

Czytanie książek edukuje dzieci, pomaga im odróżnić dobro od zła. Stwarza tez możliwość rozmowy z dzieckiem o moralnych postawach. Dzieci zwykle utożsamiają się z pozytywnymi bohaterami bajek, konstruują swój system wartości i naśladują dobre wzorce. Książki uczą też szacunku do starszych. Dzięki nim dzieci poznają normy społeczne, dowiadują się, kiedy mówi się dzień dobry i do widzenia, w jakich sytuacjach należy przeprosić za swoje zachowanie itp. Kształtuje się w nich wrażliwość moralna.

Czytanie książek przyśpiesza rozwój mowy. Dzieci oswajając się z brzmieniem słów starają się je naśladować. Warto podkreślić, że aby tak było, książki muszą być dopasowane do wieku i rozwoju psychofizycznego dziecka.

Czytanie książek kształtuje i rozwija umiejętności komunikowania się. Bajki podpowiadają jak poradzić sobie podczas kłótni i nieporozumień oraz jak rozmawiać z rówieśnikami. Pomagają też odnaleźć się w roli brata, ucznia, kolegi itp.

Czytanie książek kształtuje i zacieśnia więź dziecka z rodzicami. Dzieci, którym rodzice codziennie czytają bajki, czują się kochane i ważne. Zaspokaja to ich emocjonalne potrzeby miłości, uwagi i stymulacji. Buduje też pozytywne poczucie własnej wartości, na którym opiera się wiara we własne siły.

Czytanie książek kształtuje pozytywne wzorce i przygotowuje dziecko do samodzielnego czytania oraz pisania. Dzieci bardzo lubią, gdy rodzice czytają im bajki. Jest to dla nich przyjemne i czują się ważne oraz cenione przez najbliższych. Pojawiają się więc pozytywne skojarzenia z czynnością czytania. Kształtują się pozytywne wzorce, które dzieci później będą  powielać, ponieważ czytanie kojarzy im się z przyjemnością.

Czytanie książek jest atrakcyjną formą spędzania czasu wspólnie z rodzicami, zapewnia rozrywkę i kształtuje poczucie humoru. Daje też dzieciom dużo przyjemności i radości. Pozwala uchronić się przed nudą, zapobiega uzależnieniom od internetu i telewizji, co w dzisiejszych czasach jest dużym problemem wśród dzieci i młodzieży.  

Czytanie ułatwia naukę w szkole, zwiększa prawdopodobieństwo odnoszenia szkolnych sukcesów. Dzięki temu, że wzbogaca się słownictwo i ogólna wiedza o świecie, dzieci mają ułatwiony start w szkole. Czytanie kształtuje też myślenie logiczne i analityczne, pozwala krytycznie spojrzeć na sytuację oraz umożliwia dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych.

reklama

Czytanie przyczynia się do ogólnego rozwoju intelektualnego dzieci, co z pewnością ułatwi im naukę w szkole.

Czytanie książek zapobiega przemocy, agresji i demoralizacji. Poprzez przekazywanie pozytywnych wzorców dzieci uczą się konstruktywnych sposobów rozwiązywania konfliktów i problemów oraz rozładowywania emocji. Bajki uczą też umiejętności komunikowania się z innymi i wyrażania siebie. Pokazują, że przemoc jest zła i wskazują na pozytywne sposoby radzenia sobie w przypadku kłótni i nieporozumień z rówieśnikami. Jest więc profilaktyką aspołecznych zachowań.

Na miarę naszych możliwości czasowych postarajmy się czytać swoim dzieciom regularnie przez minimum 20 minut dziennie.

Wybierając lekturę dobierzmy ją do wieku i rozwoju psychofizycznego dziecka oraz do jego wrażliwości - tak, aby była ona dla niego zrozumiała. Warto uwzględnić także zainteresowania pociechy, aby książki były dla niej ciekawe i aby płynęła z nich mądra, życiowa refleksja na przyszłość.

Ocena: z 5. Ocen:

Ten tekst nie ma jeszcze oceny. Dodaj swoją!

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją: