Czy istnieje szkoła, która podchodzi holistycznie do ucznia?

Czy istnieje szkoła, która podchodzi holistycznie do ucznia?

Polska szkoła i rodzimy system edukacji nie cieszą się dobrą opinią i zaufaniem rodziców. Może właśnie dlatego tak wielu poszukuje przyjaznej alternatywy – szkoły, która nie tylko wkłada dziecku do głowy wiedzę, ale budzi ciekawość świata, pomaga rozwijać pasje i umiejętności, także społeczne. Takiej, która podchodziłaby do ucznia holistycznie. Na szczęście takie szkoły istnieją.

To od nas dorosłych zależy, czy uczniowie będą w szkole aktywnymi twórcami, czy biernymi odtwórcami, czy nauka będzie dla nich nudnym i żmudnym reprodukowaniem podanej przez innych wiedzy, czy samodzielnym, fascynującym odkrywaniem świata - M. Żylińska

Jedną z alternatyw dla szkół systemowych jest Joy Primary School, w której to dzieci nadają kształt nauce, a nauczyciele jedynie wskazują kierunek i podpowiadają rozwiązania. To szkoła, która realizuje polską podstawę programową, czerpiąc metody z najlepszych, fińskich wzorców. Fiński system edukacji jest wyjątkowy, ponieważ na pierwszym miejscu stawia radość i zadowolenie dzieci, a dopiero później wyniki i pozycje w rankingach.

Zależy nam na tym, aby uczniowie czuli, że przynależą i są ważni. Metody, które stosujemy, są twarde dla problemu i miękkie dla osoby. Bierzemy pod uwagę, co uczeń myśli, czuje, czego się uczy i jakie podejmuje decyzje.

Uczniowie  uczą się ważnych umiejętności życiowych, szacunku, dbania o innych, rozwiązywania problemów i współpracy. Odkrywają swoje zdolności i kompetencje, korzystając pozytywnie z osobistej siły i autonomii.

Podstawa programowa

W Joy Primary School realizujemy podstawę programową nauczania w szkole podstawowej i postępujemy zgodnie z założeniem, że pierwsze lata nauki są najważniejsze, przypadają bowiem na najbardziej intensywny okres rozwoju umysłu i ciała dziecka.

Do najistotniejszych umiejętności rozwijanych w szkole należy mówienie, słuchanie i czytanie, czyli ogólnie kształcenie umiejętności komunikacyjnych. Inną, intensywnie wspieraną cechą jest kreatywność. Nauczyciele wskazują uczniom drogi, jak samodzielnie analizować i podejmować decyzje czy rozwiązywać problemy. Uczą świadomych wyborów i twórczego myślenia.

Dwujęzyczność

Dzieci powinny mieć możliwość poznania kilku języków, a co za tym idzie, kultur. Taki model nauczania rozwija zdolności poznawcze, poszerza perspektywę i daje większe możliwości w dorosłym życiu.

Edukacja dwujęzyczna od wczesnego wieku przypomina dorastanie w rodzinie międzynarodowej. Język obcy nie jest celem samym w sobie, ale narzędziem do poznawania świata i wiedzy z różnych dziedzin. Nauka oparta jest to na metodzie Content and Language Integrated Learning (CLIL), która polega na łączeniu nauki języka z nauką przedmiotów. Zdobytą wiedzę ćwiczy się w praktyce podczas warsztatów. Najważniejsza jest swobodną, naturalna komunikacja.

reklama

Projekty

Szkoła powinna integrować dzieci praz wspierać ich twórczy rozwój przez wspomaganie zainteresowań. Pomaga w tym metoda projektów, która rozwija kompetencje komunikacyjne, samodzielność i kreatywność. Sprawia, że dzieci chętnie się uczą i rozwijają naturalną ciekawość świata. Podobne metody, już kilkadziesiąt lat temu, stosowali w nauczaniu już Janusz Korczak czy Maria Montessori.

Visible learning – widoczne uczenie się

Według międzynarodowych badań Trends in International Mathematics and Science Study z 2015 roku polskie dzieci nie lubią szkoły i nie wierzą we własne możliwości. Wyniki pokazują też, że polskie szkolnictwo jest „przeencyklopedyzowane” oraz nie uczy myślenia problemowego. Szkoły powinny przekierować swą uwagę z wyników standaryzowanych testów na sam proces uczenia się oraz na relacje. Z pomocą przychodzi visible learning, czyli widoczne uczenie się. Opisał je profesor John Hattie na podstawie wielu badań naukowych.

Stawiamy na najwyższe standardy w edukacji oraz szukamy innowacyjnych, a zarazem sprawdzonych strategii, metod i koncepcji pedagogicznych. Dlatego wdrażamy przykazania profesora Hattie’ego.

reklama

Ocenianie kształtujące – atmosfera sprzyjająca uczeniu się

Ten, kto dokonuje dzieła wielkiego i zwycięskiego, nigdy nie działa, myśląc o nagrodzie i karze. Maria Montessori  

Przyznawanie stopni w szkole wywołuje stres i niepokój, demotywuje i zabija radość oraz kreatywność. Zrywamy z tym szkodliwym systemem. Zależy nam, aby ocenianie nie tylko podsumowywało zdobytą wiedzę, ale wspomagało proces nauczania i podnosiło poziom osiągnięć uczniów. Wierzymy, że taki efekt osiągniemy, stosując przede wszystkim podejście kształtujące, które nie służy ocenianiu czy podkreślaniu tego, czego uczeń nie potrafi, nie osiągnął czy jakie ma braki.

W procesie oceniania kształtującego nauczyciel otrzymuje informację, jak przebiega proces uczenia się, dzięki czemu może modyfikować i dostosowywać dalsze nauczanie do potrzeb ucznia.

Edukacja muzyczna

O tym, że muzyka kształtuje emocjonalność i osobowość dziecka nie trzeba chyba dziś nikogo przekonywać. Muzyka wyostrza wrażliwość, rozwija wyobraźnię, uczy samodzielności myślenia oraz zaspokaja potrzebę ekspresji. Uczestnictwo dziecka w zajęciach muzycznych już we wczesnych latach życia jest jedną z najlepszych inwestycji w jego dalszy rozwój.

To dlatego edukujemy muzycznie dzieci od samego początku poprzez zajęcia muzyczne, rytmiczne, wokal oraz grę na instrumentach. Współpracujemy ze Szkołą Muzyczną Yamaha Wawer/Wilanów.

reklama

Rola ruchu i aktywności fizycznej

Zwracamy szczególną uwagę również na ruch, na aktywność ruchową, ćwiczenia fizyczne. Mówimy o sobie, że jesteśmy Szkołą w Ruchu. Aby wzmocnić, zrelaksować lub „wywietrzyć” umysły na lekcjach odpowiednio często robimy przerwy ruchowe. Na przerwach wychodzimy pobiegać, pograć w zabawy i gry zespołowe - ruchowe. Aby dzieci pokochały sport codziennie organizujemy 60-minutowe zajęcia sportowe, które są bardzo zróżnicowane.

Aktywność fizyczna i ruch pomagają w zachowaniu zdrowia, ale mają pozytywny wpływ na naukę, rozwój kompetencji społecznych i samorozwój.

Odwiedź Joy Primary School online na www.joyprimaryschool.pl lub podczas Dni Otwartych (Warszawa, ul. Syta 131 A).

Ocena: z 5. Ocen:

Ten tekst nie ma jeszcze oceny. Dodaj swoją!

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją: