Domowe przedszkole - na jakich działa zasadach?

Domowe przedszkole - na jakich działa zasadach?

Domowe przedszkole to prywatna, niewielka placówka, do której uczęszcza co najmniej trójka dzieci. Jest doskonałą alternatywą dla rodziców, którzy nie chcą bądź nie mogą zapisać dziecka do przedszkola publicznego, a prywatna placówka jest dla nich zbyt droga. Jakie są zalety i wady takiego rozwiązania? Jak założyć domowe przedszkole?

Co to jest domowe przedszkole?

Domowe przedszkole to prywatne miniprzedszkole prowadzone najczęściej w domu lub niewielkim lokalu w bloku. Działa w sposób oficjalny, jest kontrolowane i dotowane przez gminę.

Rozwiązanie jest idealną formą opieki nad dziećmi dla rodziców, których dziecko nie dostało się do przedszkola publicznego, a ich nie stać na opłacenie niani czy prywatnego przedszkola (przedszkola publiczne są oczywiście tańsze od prywatnych, ale też często o wiele trudniej jest się tam dostać).

To także alternatywa dla tych rodziców, którzy nie chcą, by ich dziecko uczęszczało do dużego przedszkola oraz mam, które planują zostać w domu ze swoim dzieckiem, a przy okazji zaopiekować się innymi maluchami.

Jak działa domowe przedszkole?

Przedszkole domowe z reguły jest małym przedszkolem prowadzonym w domu jednorodzinnym czy w mieszkaniu w bloku. Funkcjonuje w wybranych godzinach, choć musi być otwarte minimum przez 3 godziny dziennie. Uczęszcza do niego niewiele dzieci.

Mini-przedszkole prywatne można stworzyć już dla grupy trojga maluchów (od 2 roku życia), które nie muszą być rówieśnikami. Maksymalnie może w niej być 15 dzieci. Punkt przedszkolny powinien zabezpieczyć swoim podopiecznym odpowiednie warunki oraz stosowne pomoce dydaktyczne.

Domowe przedszkole niepubliczne może założyć osoba, która nie posiada wykształcenia kierunkowego. Wykazać się nim muszą opiekunowie. Jest to wymagane i sprawdzane, tak samo jak warunki sanitarno-lokalowe.

Zalety domowego przedszkola

Domowe przedszkole to placówka, która ma wiele zalet. Przede wszystkim dzięki temu, że uczęszcza do niego niewielka liczba dzieci, o miejsce dla dziecka jest łatwiej niż w przedszkolach publicznych. To przekłada się także na możliwość indywidualnego podejścia do każdego przedszkolaka. Ponadto program dydaktyczny może zostać przystosowany do niewielkiej grupy, a nawet pojedynczych dzieci.

Miniprzedszkola są prowadzone w domu. W jego definicję jest więc wpisana kameralna, domowa atmosfera, która daje poczucie bezpieczeństwa i pomaga się odnaleźć oraz otworzyć nawet nieśmiałym dzieciom.

Ponieważ jest kontrolowana przez gminę, która dofinansowuje pobyt i opiekę nad dziećmi, jest tańsze niż inne prywatne przedszkola czy opieka niani. Co istotne, zwykle właściciele domowych przedszkoli dostosowują godziny otwarcia do potrzeb rodziców.

Często domowe przedszkole oferuje wyżywienie dostosowane do zaleceń dietetycznych dzieci, ale i ograniczeń dzieci (na przykład unikając konkretnych grup produktów).

Wady przedszkola domowego

Domowe przedszkola nie są pozbawione wad. Jedną z nich jest to, że placówka zwykle nie oferuje zbyt wielu zajęć dodatkowych, nie organizuje się też zwykle uroczystości czy wycieczek wyjazdowych.

Dla niektórych rodziców niedogodnością może być fakt, że dzieci przebywają w grupach mieszanych wiekowo. Mogą się w niej znaleźć zarówno 3-latki, jak i 6-latki. To przekłada się na okoliczności wychowawcze i edukacyjne. Na przykład minimum programowe ustalanie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu może być realizowane tylko częściowo.

Ponieważ miniprzedszkole są prowadzone w domach jednorodzinnych, a nawet w mieszkaniach w bloku, nie posiadają najczęściej dużych sal czy placu zabaw.

Zwykle przedszkole domowe jest także otwarte krócej niż przedszkole publiczne czy prywatne.

Jak wybrać domowe przedszkole?

Przed wyborem domowego przedszkola trzeba zwrócić uwagę na warunki lokalowe, ale również kadrę, poziom nauczania i ofertę edukacyjną.

Dobrze, by praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona była w oparciu o:

 • podstawę programową wychowania przedszkolnego,
 • program wychowania przedszkolnego,
 • plany miesięczne grupy.

Idealne domowe przedszkole zapewnia:

 • kompetentną i wykwalifikowaną kadrę,
 • kameralną, przyjazną atmosferę,
 • dobre warunki lokalowe, estetycznie wyposażone sale,
 • interesujące zabawki, ciekawe pomoce naukowe,
 • realizowaną podstawę programową wychowania przedszkolnego,
 • atrakcyjne metody nauczania, uwzględniające indywidualne podejście do dziecka,
 • promocję zdrowego stylu życia (zdrowa żywność, wycieczki, spacery),
 • zajęcia dostosowane do możliwości, zainteresowań i potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców,
 • interesujące i różnorodne zajęcia edukacyjne i zabawy,
 • dobre i solidne przygotowanie dziecka do nauki w szkole,
 • smaczne domowe posiłki zgodne z zasadami zdrowego żywienia.

Jak założyć przedszkole domowe?

Obecnie dostęp do edukacji przedszkolnej w Polsce jest dość ograniczony, istnieje duży problem z liczbą miejsc w przedszkolach publicznych. To szansa, którą wykorzystują różne placówki niepubliczne.

Niemniej przed podjęciem decyzji o otwarciu domowego przedszkola trzeba zrobić rozeznanie rynku pod kątem zapotrzebowania na tego typu usługi. Warto też sprawdzić, jaka jest liczba przedszkoli w okolicy oraz liczba dzieci w wieku przedszkolnym.

Aby założyć domowe przedszkole, trzeba spełnić kilka warunków. Przede wszystkim należy opracować projekt działalności i statut punktu przedszkolnego. Warunkiem prowadzenia punktu przedszkolnego jest opieka przynajmniej nad 3 dzieci przez co najmniej przez 3 godziny dziennie. Co do zasady punkt przedszkolny ma obowiązek prowadzenia działalności edukacyjnej i sprawowania opieki nad maluchami.

W świetle prawa prowadzenie przedszkola nie jest działalnością gospodarczą, jednak wymaga uzyskania wpisu do ewidencji prowadzonej przez gminę właściwą dla miejsca, w którym jest zlokalizowane. Kolejny krok to zatem wpis do ewidencji gminy.

Każdy podmiot zakładający prywatne przedszkole (osoby fizyczne i osoby prawne) ma obowiązek zgłoszenia tego faktu odpowiednim władzom samorządowym (gmina lub powiat), w celu uzyskania stosownego zaświadczenia, które trafia do Kuratorium Oświaty. Przy zakładaniu placówki oświatowej przez osoby prawne konieczne jest zgłoszenie przedszkola do Krajowego Rejestru Sądowego.

Prowadzenie punktu przedszkolnego nie wymaga od właściciela zakładania działalności gospodarczej, a jedynie wpisu do ewidencji placówek niepublicznych we właściwej gminie.

Choć osoba zakładająca domowe przedszkole nie musi mieć wykształcenia pedagogicznego, stosowne do tego uprawnienia musi posiadać opiekun. Chodzi o ukończone studia pedagogiczne (co najmniej licencjat) o specjalnościach: pedagogika przedszkolna, wczesnoszkolna lub pedagogika nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego. Nauczycielem wychowania przedszkolnego może zostać także osoba, która ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

Prywatne przedszkole otworzyć mogą osoby fizyczne (każdy z nas jest osobą fizyczną) lub osoby prawne (spółki z o.o. i spółka akcyjna, przedsiębiorstwa, fundacje, stowarzyszenia). Szczegółowe informacje na temat wymagań dotyczących pracowników oświaty znaleźć można w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575).

Jakie warunki lokalowe trzeba spełnić?

Pomieszczenia przeznaczone na domowe przedszkole nie mogą być niższe niż 2,4 m. Ich wielkość zależy od liczby przyjmowanych maluchów. W przypadku opieki nad 3-5 dzieci minimum stanowi 16 metrów kwadratowych (każde dziecko powyżej piątki podnosi to minimum o kolejne 2 m2).

Ponadto domowe przedszkole musi:

 • znajdować się na parterze (może to być mieszkanie lub wolnostojący dom),
 • mieć wyjście ewakuacyjne,
 • posiadać osobną toaletę dostosowaną dla małych dzieci,
 • być zaopatrzone w kuchnię, a w jej wyposażeniu musi znaleźć się zmywarka z wyparzarką. Ewentualnie takie placówki mogą korzystać z zewnętrznego cateringu,
 • jeżeli w domowym przedszkolu dzieci przebywają dłużej niż 5 godzin, właściciel musi zapewnić także miejsce do leżakowania.

Przygotowane miejsce musi uzyskać pozytywną opinię Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz Komendanta Państwowej Straży Pożarnej.

Domowe przedszkole - dotacje

Ponieważ założenie domowego przedszkola wymaga zainwestowania czasu i pracy, ale również pieniędzy, można się starać o dotację od gminy. Osoba, która zajmuje się placówką przedszkolną może także starać się o comiesięczne dofinansowanie.

Ustawa o systemie oświaty gwarantuje dofinansowanie domowego przedszkola, które przyznawane jest na każde dziecko. Dotacja ta nie może być niższa niż 40 procent kosztów, jakie zostały ustalone w budżecie gminy na wydatki związane z każdym maluchem w przedszkolu publicznym.

Aby otrzymać dofinansowanie, konieczne jest złożenie do urzędu miasta lub gminy wniosku, który powinien zawierać nazwę punktu, numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, planowaną liczbę dzieci uczęszczającą do domowego przedszkola, a także imienny ich wykaz wraz z datą urodzenia i adresem zamieszkania.

Ponadto każdy, kto planuje założenie punktu przedszkolnego, może starać się o dofinansowanie przedsięwzięcia z funduszy Unii Europejskiej. By podjąć starania trzeba wypełnić wniosek ze strony Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ocena: z 5. Ocen:

Ten tekst nie ma jeszcze oceny. Dodaj swoją!

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją: