Czym jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju (WWR)? Jak skorzystać - opowiada mama dwuletniej Jaśminy

Czym jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju (WWR)? Jak skorzystać - opowiada mama dwuletniej Jaśminy

Chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć o moim doświadczeniu związanym z uczęszczaniem na zajęcia terapeutyczne w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR).

Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) to specjalistyczne zajęcia przeznaczone dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Ich celem jest poprawa sprawność dzieci oraz zapobieganie pojawianiu się kolejnych zaburzeń. Zasady dotyczące kwalifikacji, jak i organizacji zajęć, określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.

Z WWR korzystają dzieci niedowidzące, niedosłyszące, z opóźnieniem rozwoju mowy, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzeniem zajęć z WWR zajmuje się zespół specjalistów, zwykle jest to psycholog, logopeda oraz pedagog. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju są bezpłatne.

U nas impulsem do rozpoczęcia zajęć była wizyta u logopedy, na którą wybrałyśmy się z Jaśminą w sierpniu ubiegłego roku (miała wtedy 20 miesięcy). Powszechnie uważa się, że dziecko ma czas w kwestii rozwoju mowy, jednak mnie niepokoił fakt, że Jaśmina nie wypowiada żadnych słów ani sylab.

Aby dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju, musi posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, którą można uzyskać w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Na początek skierowałam swoje kroki do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Należy tam złożyć wniosek o udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie wczesnego wspomagania rozwoju. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie lekarskie stwierdzające zaburzenie występujące u dziecka - w naszym przypadku wystarczyła opinia lekarza rodzinnego.

Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie opinii lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do 60 dni.

Tak naprawdę ten czas oczekiwania był dla mnie najtrudniejszy. My, mamy, chciałybyśmy od razu działać i załatwiać, a tu niestety sprawy są zupełnie niezależne od nas. Na pierwszy telefon z poradni czekałam około trzech tygodni. Umówiono nas na spotkanie z psychologiem oraz logopedą. Każde z tych spotkań trwało około 60 minut i miało za zadanie ocenę rozwoju Jaśminy.

Spotkania rozpoczęły się od krótkiego wywiadu, podczas którego musiałam opowiedzieć o przebiegu ciąży, porodu, dotychczasowego rozwoju Jaśminy oraz o ewentualnie przebytych chorobach dziecka. Następnie - zarówno psycholog, jak i logopeda - przeprowadzali różne testy odpowiednie do wieku Jaśminy. Wszystko odbywało się w formie zabawy - budowaliśmy wspólnie wieże z klocków, bawiliśmy się lalkami, oglądaliśmy różne obrazki lub tańczyliśmy w rytm muzyki. Na podstawie tych zadań każdy ze specjalistów napisał notatkę opartą na swoich spostrzeżeniach. Po zebraniu obydwu opinii orzeczenie z poradni było jednoznaczne i stanowiło o potrzebie rozpoczęcia terapii wczesnego wspomagania rozwoju.

reklama

Kiedy już mamy opinię o potrzebie wsparcia w formie WWR należy się dowiedzieć, gdzie w okolicy odbywają się takie zajęcia.

My miałyśmy to szczęście, że bardzo szybko znalazło się dla Jaśminy miejsce w wybranym przez nas ośrodku. Ogólnie w ramach WWR zostaje przydzielanych od 4-8 godzin miesięcznie.Jaśmina uczęszcza na zajęcia dwa razy w tygodniu. Raz są to zajęcia z Panią Dominiką – neurologopedą, a kolejny raz z Panią Sylwią - logopedą.

Podczas zajęć Jaśmina cały czas przebywa w mojej obecności, a forma pracy jest dobrana do jej wieku i potrzeb. Wszystkie zajęcia odbywają się poprzez zabawę i muszę przyznać, że Jaśmina zazwyczaj chętnie bierze w nich udziałb- poza dniami, gdy nie ma nastroju na cokolwiek:).

Panie terapeutki podczas pierwszych zajęć świetnie rozgryzły, co ją najbardziej interesuje i teraz starają się jej proponować konkretne zadania. Począwszy od układania puzzli, zabaw plastycznych czy chociażby pracy nad aparatek mowy poprzez dmuchanie latających piórek, a kończąc na tańcach i zabaw w teatrzyk kukiełkowy. Te spotkania niesamowicie inspirują mnie do organizowania nowych zabaw w domu, bo pokazują w jaki sposób pobudzać Jaśminę i jak rozwijać konkretne umiejętności.

Nie ma ograniczeń co do tego, od kiedy dzieci mogą korzystać z wczesnego wspomagania rozwoju. Ogólnie dziecko może korzystać z tej formy terapii do momentu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Mimo że są to tylko dwie godziny (dokładnie dwa razy po 45 minut) w tygodniu to możliwość uczestnictwa w tej formie terapii bardzo dużo nam daję. Dla Jaśminy jest to ważne ze względów terapeutycznych, a dla mnie z uwagi na możliwość obcowania z innymi rodzicami dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz ogromne wsparcie ze strony terapeutów.

Poza tym samo wyjście z domu, obcowanie z ludźmi, poszerzanie swojej wiedzy oraz możliwość zdobycia umiejętności samodzielnego „pracowania” z dzieckiem w domu jest dla mnie ogromnym bodźcem, który napędza mnie do działania. W naszym wypadku zaburzony rozwój mowy okazał się pokłosiem poważniejszych chorób, jednak naprawdę warto szukać wsparcia, nie bać się pytać, rozwiewać wszelkie, nawet najmniejsze wątpliwości dotyczące rozwoju naszych Pociech.

Zależnie od potrzeb dziecka zajęcia mogą prowadzić różni specjaliści. My akurat korzystamy z zajęć z logopedą i neurologopedą, ale zazwyczaj w takich ośrodkach możemy spotkać specjalistów od komunikacji alternatywnej - gdy dziecko ma tak zaburzony rozwój mowy, że trzeba szukać innych sposobów komunikacji, chociażby poprzez pokazywanie obrazków, surdologopedów - gdy u dziecka został stwierdzony niedosłuch lub jest niesłyszące, tyflopedagogów - gdy dziecko ma problem ze wzrokiem, specjalistów do spraw wszystkich zaburzeń ze spektrum autyzmu - również zespołu Aspergera, terapeutów integracji sensorycznej, ale również psychologów i fizjoterapetów.

Na zakończenie podrzucam Wam cztery kroki, aby uzyskać możliwość korzystania z Wczesnego Wspomagania Rozwoju:

1. Zgłoś się do poradni psychologiczno- pedagogicznej.
2. Wypełnij wniosek o wydanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju.
3. Zgłoś się w ustalonym terminie w poradni z dzieckiem na badania.
4. Po otrzymaniu opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju zgłoś się do wybranej placówki prowadzącej takie wspomaganie.

Formę wsparcia w postaci WWR reguluje „Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 2017 r., poz. 1635)”.

Ocena: z 5. Ocen:

Ten tekst nie ma jeszcze oceny. Dodaj swoją!

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją: