Książeczka zdrowia dziecka - czym jest i co zawiera?

Książeczka zdrowia dziecka - czym jest i co zawiera?

Książeczka zdrowia dziecka jest dokumentem dla dzieci w wieku od 0-18 lat. Wydaje ją szpital po narodzinach dziecka. Książeczka zawiera informacje na temat stanu zdrowia dziecka, przebytych chorób i szczepień.

Do 2002 roku posiadanie książeczek zdrowia dziecka było obowiązkowe. Wydawano je na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 1959 roku. Później, gdy przestały być dokumentem, zastąpiły je nowe książeczki, najczęściej sponsorowane przez firmy farmaceutyczne. Wydawano je rodzicom na oddziałach noworodkowych, a książeczki różniły się między sobą nie tylko grafiką, ale i zawartością. Ich wypełnianie nie było obowiązkowe. Od 2016 roku książeczka zdrowia dziecka znów jest ujednoliconym, obowiązkowym dokumentem urzędowym.

Obowiązek prowadzenia książeczki zdrowia dziecka według nowego wzoru wszedł w życie 1 stycznia 2016 r. Wzór ten został określony w załączniku 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069).

reklama

Książeczka zdrowia dziecka - do czego jest potrzebna?

O to, by ksiażeczka zdrowia była dokumentem obowiazkowym, zabiegał Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Dlaczego?

Książeczka zdrowia pozwala na gromadzenie - w sposób rzetelny i jednorodny - informacji o stanie zdrowia dziecka, przebiegu jego leczenia, szczepieniach, badaniach bilansowych, przeprowadzonych zabiegach, ale także przypomina rodzicom, że w Polsce wszystkie dzieci mają prawo do bezpłatnej opieki medycznej.

Tym samy książeczka może pomóc monitorować losy dziecka, ułatwia komunikację między pacjentem a lekarzem, usprawnia leczenie, a w sytuacjach nagłych dane z książeczki zdrowia mogą być dla personelu medycznego cennym źródłem informacji o dziecku.

- Gdy rodzi się dziecko, powinno być ono zgłoszone do lekarza pierwszego kontaktu. Szpital powinien powiadamiać nie tylko urząd stanu cywilnego, ale również przychodnię - wskazaną przez rodzica lub najbliższą miejsca zamieszkania dziecka. Nie można czekać, aż zrobią to rodzice, to powinna być odpowiedzialność państwa. – mówi Rzecznik Praw Dziecka.

Książeczka zdrowia dziecka - co zawiera?

Książeczki zdrowia, wydawane od 1 stycznia 2016 roku zawierają takie dane jak:

 • Dane osobowe dziecka.
 • Dane o rodzinie.
 • Poród i ocena stanu zdrowia noworodka.
 • Przebieg okresu noworodkowego.
 • Rozwój psychomotoryczny w 1 roku życia.
 • Bilans zdrowia dziecka w wieku 2 lat.
 • Bilans zdrowia dziecka w wieku 4 lat.
 • Bilans zdrowia dziecka w wieku 6 lat.
 • Bilans zdrowia dziecka w wieku 10 lat.
 • Bilans zdrowia dziecka w wieku 14 lat.
 • Bilans zdrowia dziecka w wieku 18 lat.
 • Rozwój fizyczny 1.-18. roku życia.
 • Stwierdzone uczulenia.
 • Stan uodpornienia przeciw chorobom zakaźnym.
 • Przebyte choroby zakaźne.
 • Okresowe badania stomatologiczne.
 • Porady ambulatoryjne i domowe.
 • Pobyt w szpitalu, sanatorium i inne.
 • Zakład do którego dziecko uczęszcza.
 • Książeczka szczepień.

Wpisów w książeczce zdrowia dziecka dokonuje lekarz, pielęgniarka, położna lub inna osoba wykonująca zawód medyczny niezwłocznie po udzieleniu świadczenia zdrowotnego, a jeśli nie jest to możliwe, w trakcie następnej wizyty na podstawie dokumentacji wewnętrznej.

Ocena: z 5. Ocen:

Ten tekst nie ma jeszcze oceny. Dodaj swoją!

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją: