Co to znaczy być ojcem?

Co to znaczy być ojcem?

Kiedy ludzie decydują się na dziecko, czasami nie myślą o tym, jak będzie wyglądało ich przyszłe życie. Koncentrują się na tym, by dziecko urodziło się zdrowe, a życie toczyło się spokojnie. Chcą być rodzicami.

Mówi się, że mężczyzna w swym życiu ma do spełnienia trzy ważne zadania: "wybudować dom, zasadzić drzewo i spłodzić syna". Potoczne stwierdzenie i uogólnienie roli mężczyzny w życiu rodziny sprowadzono do trzech konkretów - symboli. Wydaje się, że ich znaczenie jest oczywiste i wymowne, ale... Właśnie nasuwa mi się jedno "ale" - stwierdzenie "spłodzić syna".  Spłyca się rolę mężczyzny tylko do przedłużenia linii rodu. Nie jest to jednak priorytetowe zadanie przyszłych ojców, bo czyż można mieć gwarancję na to, że urodzi się na pewno syn, a czy rola ojca kończy się tylko na przedłużeniu rodu?

Każdy ma w swoim życiu sprawy, które musi wykonać, zadania, które musi spełnić. Jednym z takich zadań społecznych jest wprowadzenie na świat nowych pokoleń. To zadanie rodziców. Jaką rolę w tym wprowadzaniu pełni ojciec?

Jaką rolę w rodzinie pełni ojciec

W układzie rodzice dzieci matka dziecko rodzi, karmi, chroni, wychowuje a ojciec? Czy on w tym układzie przeszkadza, czy jego rola to tylko "danie życia" i potem "dawania na życie"? Rola ojca czasami wydaje się niepewna lub spłycona.

Tymczasem rola ojca jest wyjątkowa i niezastąpiona. Dzięki obecności ojca w życiu rodziny dziecko wchodzi w grupę społeczną, w której jest w relacjach i uczy się ich a w konsekwencji i uczy się ról społecznych. To czy rodzice kochają się i współdziałają ze sobą, żyją wspólnie rozwiązując problemy i są wobec siebie uczciwi, itd., chociaż pozornie odbywa się obok dziecka to odgrywa ogromną rolę i ma wpływ na tego małego człowieka.

Tata jest ważny

Obecność ojca sprawia, że kontakt dziecka ze światem jest bogatszy w doznania emocjonalne i kształtuje swoje, bo przecież nie tylko jest kochane przez matkę, ale i przez ojca a jednocześnie jest świadkiem uczuć pomiędzy rodzicami. Uczy się relacji w grupie, bo dzięki ojcu rodzina jest grupą społeczną i to, co się w niej dzieje dla dziecka jest pierwszą szkołą życia społecznego, w którym każdy członek tej grupy jest ważny, pełni jakąś rolę i trzeba się z nim liczyć.

reklama

Dla dziecka ważne jest to, że ojciec jest mężczyzną.

Może ktoś zapytać: A jakie to ma znaczenie? Jednak, kiedy się przyjrzymy mężczyźnie i kobiecie to widzimy, że inaczej okazują czułość, inaczej stanowczość, itd. Dziecko obserwując kobietę i mężczyznę dokonuje określenia, identyfikacji swojej płci. Dokonuje się to przez naśladownictwo czy też odróżnianie. Tak, więc być ojcem to umożliwić dziecku określenie swojej płci i roli w życiu, co decyduje później o możliwości stworzenia własnej rodziny bądź podjęcia życia samotnego, ale w zgodzie w własną osobą w poczuciu samoakceptacji. Wszystko to dzieje się w dzieciństwie tak wczesnym, że niewiele osób jest w stanie sięgnąć do tego pamięcią.

Ojciec tak samo jak matka stawia dziecku wymagania, uczy go samodzielności, ale on jednocześnie ustala "poprzeczkę" samookreślenia się i liczenia się z grupą.. Stała bliskość i życzliwość ojca daje dziecku siłę do realizacji zadań, jakie stają przed dzieckiem, daje odwagę do podejmowania coraz trudniejszych prób.

Zdarza się, że mężczyźni nie zdają sobie sprawy ze swojej roli, jaką pełnią w życiu swego dziecka, myślą, że zacznie się ona dopiero jak dziecko będzie duże. Oczywiście, że wtedy nadal ojciec jest bardzo potrzebny, ale na pewno jest on równie ważny dla malutkiego dziecka.

Pamiętajcie tatusiowie waszą rolą jest wprowadzanie dzieci do życia w grupie społecznej, uczenie ról społecznych, jakie kiedyś dzieci przejmą, pokazanie prawidłowych relacji w grupie, pomoc w identyfikacji i usamodzielnianiu się. Być ojcem to nie tylko dać życie dziecku i być żywicielem rodziny, ale również jest to współuczestniczenie w rozwoju dziecka.

Bycie ojcem to nie krzyk i tylko wydawanie poleceń, ale poprzez własną dojrzałość i poczucie własnej wartości bycie dla dziecka autorytetem. Będzie to wzmacniać więź między wami i bliskość a to da dziecku poczucie bezpieczeństwa, które wzmocni je i będzie podłożem do usamodzielniania się, rozwoju i kształtowania własnej osobowości.

Tak, więc jak widać "być ojcem" to bardzo odpowiedzialne zadanie a jednocześnie rola, której nikt tak nie wypełni jak ojciec. Owszem są sytuacje, w których ojca zabraknie w rodzinie i wtedy rolę tą przejmują inne osoby np. dziadkowie. Nie oznacza to, że jest to coś złego dla dziecka, ale pamiętajmy o tym, że każdy człowiek ma w życiu do spełnienia swoją rolę.

Autor: mgr Monika Semczuk-Sołek

Bibliografia
M. Braun-Gałkowska Psychologia domowa; Olsztyn 1990

Ocena: 2.89 z 5. Ocen: 27

Kliknij, żeby dodać swój głos

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją: