Badania prenatalne

Badania prenatalne

Jesteś w ciąży. Czujesz się znośnie, a lekarz zapewnia, że wszystko jest w porządku. Ty jednak mimo wszystko martwisz się, czy z maluszkiem jest wszystko dobrze.

Tyle słyszałaś o wadach wrodzonych, o zespole Downa i innych chorobach genetycznych, które można wykryć na długo przed porodem. Masz szansę na spokój - daje ci ją diagnostyka prenatalna.

Badania prenatalne - co to takiego?

Badania prenatalne pomagają w rozpoznawaniu wad i ciężkich chorób płodu we wczesnym okresie ciąży. Mogą one dostarczyć rodzicom informacji o wadzie bądź chorobie genetycznej dziecka oraz sposobie dziedziczenia i skutkach, jakie pociąga za sobą urodzenie dziecka z wadą wrodzoną. Wskazują również na możliwości leczenia i rehabilitacji jak i na prognozy związane z postępem medycyny.

Dzięki badaniom prenatalnym można wykryć takie choroby jak: mukowiscydoza, fenyloketonuria, hemofilia, dystrofia mięśniowa Duchenne'a, zespół Downa czy pląsawica Huntingtona - taniec świętego Wita, zespół Edwardsa, zespół Patau, trisomię 8, zespół 4p, cri du chat (miauczący dźwięk), zespół 13q, 18q, Turnera, ale również obojnactwo, przepuklinę pępowinową, przepuklinę oponową, wady serca, wady układu moczowego czy anemię.

Badania prenatalne - czy powinnam zrobić?

Badania dowodzą, że istnieją czynniki stwarzające podwyższone ryzyko wystąpienia wad genetycznych, stanowią tym wskazanie do przeprowadzenia badań prenatalnych.

Pierwszy z nich to wiek przyszłej matki - czynnikiem ryzyka jest wiek powyżej 35 roku życia. Następnym wskazaniem są choroby genetyczne w rodzinie, wcześniejsze urodzenie przez kobietę chorego dziecka oraz wystąpienie w poprzedniej ciąży wad genetycznych płodu. Wskazaniem do badań prenatalnych jest również niepokojący wynik USG czy pozostałych badań.

Wskazania do przeprowadzenia prenatalnej diagnostyki inwazyjnej:

 • dodatni wynik testu podwójnego/potrójnego,
 • wiek matki (powyżej 35 roku życia),
 • nieprawidłowy wynik USG genetycznego,
 • wada ośrodkowego układu nerwowego w obecnej ciąży,
 • urodzenie dziecka z chorobą metaboliczną,
 • translokacje, mozaicyzm chromosomowe u rodziców,
 • anomalie chromosomowe płodu, trisomia 21, aberracje chromosomów płciowych, wada ośrodkowego układu nerwowego w poprzedniej ciąży;

Badania prenatalne - rodzaje

Istnieją dwie grupy badań prenatalnych − inwazyjne i nieinwazyjne. Metody inwazyjne wymagają pobrania np. płynu owodniowego, natomiast metody nieinwazyjne opierają się o ultrasonografię lub testy krwi.

Do nieinwazyjnych badań prenatalnych zaliczamy:

 • standardowe badanie USG,
 • USG genetyczne,
 • USG 4D,
 • test NIFTY,
 • test PAPP-A,
 • test na poziom alfa-fetoproteiny (AFP) we krwi,
 • test potrójny,
 • test podwójny,
 • test zintegrowany,
 • badanie przepływu w przewodzie żylnym,
 • przepływ przez zastawkę trójdzielną.

Do inwazyjnych badań prenatalnych zaliczamy:

 • amniopunkcję,
 • biopsje trofoblastu,
 • kordocentezę,
 • fetoskopię,
 • biopsję tkanek płodu.

Badania prenatalne – jaki jest ich sens?

O diagnostyce prenatalnej słyszał niemal każdy, niestety wokół tematyki krąży więcej mitów niż rzetelnych informacji. Najczęściej hasło „badania prenatalne” przesycone jest emocjami i budzą wiele kontrowersji. Moralny niepokój budzi sens i celowość ich przeprowadzania. Dzieje się tak dlatego, że przekonanie o tym, że badania te pomagają chronić życie i zdrowie dziecka oraz jego matki współżyje z teorią, że są one niczym innym jak "wstępem do aborcji”.

Owszem, w wypadku ciężkiej wady płodu polskie prawo zezwala na przerwanie ciąży do 24 tygodnia (czyli do czasu, kiedy dziecko nie byłoby w stanie samodzielnie żyć poza łonem matki. Gdy wada nie daje dziecku żadnych szans na przeżycie poza organizmem matki jest to możliwe i później), jednak zaledwie 2-3% badań prenatalnych wykrywa na tyle poważne schorzenia płodu, by mogły w ogóle stać się podstawą do przerwania ciąży. Co istotne nawet jeśli matki dowiadują się o poważnym zaburzeniu płodu, to i tak wiele z nich decyduje się urodzić chore dziecko, a wczesna diagnoza pozwala im i ich bliskim lepiej przygotować się do trudów takiego macierzyństwa.

Istotnym faktem w diagnostyce prenatalnej jest fakt, że świadomość bycia rodzicem dziecka nie w pełni zdrowego, umożliwia otoczenie i jego, i jego matki specjalistyczną opieką zaraz po porodzie - dziecko może urodzić się tam, gdzie natychmiast uzyska niezbędną pomoc. Co ważne, w niektórych przypadkach można leczyć płód jeszcze w łonie matki. Badania prenatalne mają, oprócz powyższego, jeszcze jedną istotną zaletę - w większości przypadków dają matce spokój i poczucie bezpieczeństwa - tak bardzo potrzebne w tych pięknych, a zarazem trudnych miesiącach.

Badania prenatalne - kiedy bezpłatnie

W sytuacji, gdy kobieta ma więcej niż 35 lat bądź znajduje się w grupie ryzyka (w najbliższej rodzinie zdarzały się przypadki chorób genetycznych), badania są refundowane przez NFZ. Jeśli powyższe warunki nie są spełnione, przyszła mama musi za nie zapłacić.

 

luty 2015 r.

Ocena: Jeszcze nie ma ocen...

Kliknij, żeby dodać swój głos

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją:

Kalendarz ciąży