Kalendarz badań w ciąży

Jakie badania robi się w ciąży i kiedy? Które z nich są zalecane, a które uzupełniające?

Kalendarz badań w ciąży

Jakie badania powinnaś zrobić w ciąży?

Poniżej krótka tabelka. Jeżeli masz problem z odczytaniem danych, pod nią zapisaliśmy badania dla kolejnych tygodni ciąży. Poniżej znajdziesz również krótki opis najważniejszych badań.

Badania / Tydzień ciążyDo 10.11-
14
15
-20
21
-26
27
-31
33
-35
36
-37
38
-39
Po 40.
Grupa krwi i Rh+        
Przeciwciała Rh+  x     
Badania cytologiczne+        
Morfologia krwi+ + ++++ 
Badanie moczu++++++++ 
Poziom cukru
we krwi na czczo
+  +     
Poziom cukru
(po glukozie)
   +     
VDRL+    x   
Przeciwciała
różyczki
o        
Przeciwciała
toksoplazmozy
o  x  x  
Przeciwciała anty-HIV+oooooooo
HBs+    +   
Pomiar ciśnienia+++++++++
Badanie ogólne+++++++++
Badanie piersi+    +   
Wzrost+        
Waga ciała+++++++++
Cytologia+oooooooo
Badanie USG + ++   +
Ruchy płodu     ++++
Tętno płodu     ++++
Badanie czystości pochwy+ +  ++  
HCV+    x   
Posiew z przedsionka pochwy i okolic odbytu w kierunku paciorkowców B-hemolizujących     +   

+ badania zalecane
x badania uzupełniające
o jeśli nie zrobiłaś przed ciążą

na. podst.materiałów z Instytutu Matki i Dziecka

Opis badań

Badania krwi (morfologia) - to jedno z podstawowych i najczęściej (co miesiąc) wykonywanych badań laboratoryjnych, które wykonuje mama w ciąży. Jest ono ważne, ponieważ wyniki dostarczają nie tylko wielu cennych informacji o stanie zdrowia, ale mogą też wskazywać na przyczyny chorób, niedoborów czy niepokojących stanów (np. anemii, infekcji, ospałości). Dzięki wykonywanym regularnie badaniom lekarz jest w stanie kontrolować zarówno stan zdrowia mamy, jak i dziecka, a i wcześnie interweniować w przypadku, gdy dzieje się coś niepokojącego. Trzeba pamiętać, że wyniki badania krwi kobiet w ciąży mogą nieco odbiegać od normy – dlatego najlepiej, by interpretował je lekarz.

Badanie moczu - to proste, ale niezwykle ważne badanie, które daje obraz funkcjonowania układu moczowego; pozwala kontrolować, czy nie doszło do zakażenia układu moczowego w ciąży (zwłaszcza, ze wiele infekcji przebiega bezobjawowo), ale i pozwala na szybką diagnozę w przypadku wielu chorób, np. gestozy (białko w moczu), cukrzycy (cukier w moczu). W ciąży należy wykonywać je regularnie. Badanie moczu jest ważne, choćby z tego względu, że nieleczona infekcja może prowadzić do przedwczesnego porodu (w przypadku podejrzenia infekcji lekarz zleca posiew bądź przepisuje odpowiedni leki).

Badanie poziomu glukozy – u ciężarnych wykonuje się na początku ciąży. Jeśli wynik jest prawidłowy, pomiędzy 24. a 28. tygodniem ciąży przeprowadza się test tolerancji glukozy. Celem badania jest wykluczenie cukrzycy ciężarnych.

USG – to jedno z najczęściej wykonywanych badań diagnostycznych. Badania USG w ciąży wykonuje się je zazwyczaj trzy razy. Dodatkowe badania zleca się, gdy istnieją konkretne wskazania kliniczne. Dzięki badaniu lekarz jest w stanie wykryć nieprawidłowości u rozwijającego się w łonie matki dziecka i skierować mamę na konsultacje, w celu dalszej diagnostyki.

Przeciwciała odpornościowe antyRh - odczyn Coombsa. Badanie, które ma na celu ustalenie, czy w krwi matki występują przeciwciała przeciwko antygenom krwinek czerwonych (ocena ryzyka wystąpienia konfliktu serologicznego między matką a dzieckiem). Badanie wykonuje się na początku ciąży. Jeśli nie stwierdza się wówczas obecności przeciwciał anty-Rh, należy je powtórzyć pomiędzy 28. a 30. tygodniem ciąży. Jeśli pierwsze badanie wykazało obecność przeciwciał anty-Rh, trzeba określić ich rodzaj i poziom.

WR (odczyn Wassermanna) - badanie w kierunku kiły, choroby przenoszonej drogą płciowa, która może prowadzić do poważnych powikłań ciąży, a nawet śmierci dziecka. Badanie przeprowadza się w 1. I 3. trymestrze ciąży.

HBs – badanie w kierunku WZW typu B.

Badanie HCV – badanie w kierunku WZW typu C.

Test PAPP-A i potrójny HCG - w kierunku wykrycia zespołu Downa, zespołu Edwardsa i zespołu Patau u płodu (zalecane kobietom po 35. roku życia)

Badanie tętna płodu – jeśli tętno utrzymuje się w normie, świadczy o prawidłowym rozwoju płodu, natomiast odchylenia mogą oznaczać zaburzenia i powinno być diagnozowane.

KTG (kardiotokografia) - to monitorowanie akcji serca płodu i zapis czynności skurczowej mięśnia macicy, Badanie wykonuje się w 3. trymestrze ciąży, pozwala wcześnie wykryć sytuacje zagrożenia życia płodu.

Badania w kolejnych tygodniach ciąży

Badania do 10. tygodnia ciąży

Badania zalecane:

 • Grupa krwi i Rh
 • Przeciwciała Rh
 • Badania cytologiczne
 • Morfologia krwi
 • Badanie moczu
 • P. cukru we krwi na czczo
 • VDRL
 • Przeciwciała anty-HIV
 • Pomiar ciśnienia
 • HBs
 • Badanie ogólne
 • Badanie piersi
 • Wzrost 
 • Waga ciała
 • Cytologia 
 • Badanie czystości pochwy
 • HCV

a jeśli nie robiłaś wcześniej, również:

 • Przeciwciała różyczki
 • Przeciwciała toksoplazmozy

Między  11. a 14. tygodniem

Badania zalecane

 • Badanie USG
 • Badanie moczu
 • Pomiar ciśnienia
 • Badanie ogólne
 • Waga ciała

oraz jeśli nie robiłaś wcześniej:

 • Cytologia
 • Przeciwciała anty-HIV

Między  15. a 20. tygodniem

Badania zalecane: 

 • Morfologia krwi
 • Badanie moczu
 • Pomiar ciśnienia
 • Badanie ogólne
 • Waga ciała
 • Badanie czystości pochwy

oraz jeśli nie robiłaś wcześniej:

 • Cytologia
 • Przeciwciała anty-HIV

Między 21. a 26. tygodniem

Badania zalecane:

 • Badanie USG
 • Badanie moczu
 • Poziom cukru we krwi na czczo
 • Poziom cukru (po glukozie)
 • Pomiar ciśnienia
 • Badanie ogólne
 • Waga ciała

Badania uzupełniające:

 • Przeciwciała Rh
 • Przeciwciała toksoplazmozy

oraz jeśli nie robiłaś wcześniej:

 • Cytologia
 • Przeciwciała anty-HIV

Między 27. a 31. tygodniem

Badania zalecane: 

 • Badanie USG
 • Morfologia krwi
 • Badanie moczu
 • Pomiar ciśnienia
 • Badanie ogólne
 • Waga ciała

oraz jeśli nie robiłaś wcześniej:

 • Cytologia
 • Przeciwciała anty-HIV

Między 32. a 35. tygodniem

Badania zalecane: 

 • Ruchy płodu
 • Tętno płodu
 • Morfologia krwi
 • Badanie moczu
 • HBs
 • Pomiar ciśnienia
 • Badanie ogólne
 • Badanie piersi
 • Waga ciała
 • Badanie czystości pochwy
 • Posiew z przedsionka pochwy i okolic odbytu w kierunku paciorkowców B-hemolizujących. 

Badania uzupełniające:

 • VDRL
 • HCV

oraz jeśli nie robiłaś wcześniej:

 • Cytologia
 • Przeciwciała anty-HIV

36. lub 37. tydzień

Badania zalecane: 

 • Ruchy płodu
 • Tętno płodu
 • Morfologia krwi
 • Badanie moczu
 • Pomiar ciśnienia
 • Badanie ogólne
 • Waga ciała
 • Badanie czystości pochwy

Badania uzupełniające:

 • Przeciwciała toksoplazmozy

oraz jeśli nie robiłaś wcześniej:

 • Cytologia
 • Przeciwciała anty-HIV

38. lub 39. tydzień

Badania zalecane: 

 • Ruchy płodu
 • Tętno płodu
 • Morfologia krwi
 • Badanie moczu
 • Pomiar ciśnienia
 • Badanie ogólne
 • Waga ciała

oraz jeśli nie robiłaś wcześniej:

 • Cytologia
 • Przeciwciała anty-HIV

Po 40. tygodniu

Badania zalecane: 

 • Badanie USG
 • Ruchy płodu
 • Tętno płodu
 • Pomiar ciśnienia
 • Badanie ogólne
 • Waga ciała

oraz jeśli nie robiłaś wcześniej:

 • Cytologia
 • Przeciwciała anty-HIV

Ocena: Jeszcze nie ma ocen...

Kliknij, żeby dodać swój głos

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją:

Kalendarz ciąży