Nieinwazyjne badania prenatalne

Na czym polegają nieinwazyjne badania prenatalne?

Nieinwazyjne badania prenatalne

Wiele się mówi o badaniach prenatalnych - zarówno o ich rodzajach, jak i o zasadności czy sensie wykonywania. To, co jest pewne - badania prenatalne pozwalają rozpoznać wady i ciężkie choroby rozwijającego się płodu. Dodatkowo nieinwazyjne badania są całkowicie bezpieczne dla ciebie i maluszka.

Badania prenatalne, w zależności od ich charakteru, dzieli się na techniki inwazyjne i nieinwazyjne.

Prenatalne badania nieinwazyjne

Badania nieinwazyjne ze względu na bezpieczeństwo dla zdrowia dziecka są niezastąpionym narzędziem diagnostycznym pozwalają precyzyjnie ocenić ryzyko wystąpienia schorzenia bez narażania dziecka, nie wskazują na konkretną chorobę genetyczną, ale pozwalają oprzeć na solidnych podstawach decyzję o badaniach inwazyjnych. Nie dają pewnej diagnozy, a określają jedynie prawdopodobieństwo wystąpienia wad płodu.

Do nieinwazyjnych badań prenatalnych zaliczamy:

 • USG
 • USG genetyczne
 • USG 4D
 • Test NIFTY
 • Test PAPP-A
 • Test na poziom alfa-fetoproteiny (AFP) we krwi
 • Test potrójny
 • Test podwójny
 • Test zintegrowany
 • Badanie przepływu w przewodzie żylnym
 • Przepływ przez zastawkę trójdzielną

Najpopularniejszą wśród badań prenatalnych jest ultrasonografia - prawie każda przyszła mama korzysta z badania USG. W czasie prawidłowo przebiegające ciąży zaleca się wykonywanie trzech badań: pomiędzy 11. a 14., około 20. i około 30. tygodnia ciąży. Pierwsze USG należy wykonać około 12 tygodnia ciąży. Wtedy to lekarz określi wiek płodu oraz stwierdzi ciążę mnoga bądź pojedynczą. Może stwierdzić wady typu rozszczep kręgosłupa czy bezczaszkowia.

Drugie badanie wykonuje się około 20 tygodnia. Lekarz może dokonać oceny wykształconych już narządów wewnętrznych- w tym okresie możliwe jest rozpoznanie większości wad płodu. Ostatnie badanie powinno być wykonane około 32 tygodnia ciąży, a wykonuje je, by określić wielkości dziecka, położenia oraz ilość wód płodowych.

USG genetyczne

Od zwykłego badania ultrasonograficznego różni się tym, że wykonuje się je na bardzo czułym sprzęcie przez doświadczonego specjalistę. Trwa do godziny. Dzięki niemu można dokładnie zbadać-w zależności od wieku ciąży- pęcherzyk ciążowy i żółtkowy, grubość fałdu karkowego, kości nosowe, zarys i wymiary poszczególnych organów płodu oraz pracę jego serca, długość kości udowych, a także łożysko, pępowinę i płyn owodniowy.

Pozwala stwierdzić niektóre choroby genetyczne u dziecka, m.in. zespół Downa, Edwarda, lub Tarnera oraz wady wrodzone, np. serca, bezmózgowie, wodogłowie, rozszczep wargi lub kręgosłupa, karłowatość.

USG 4D

USG 4D to obrazowanie trójwymiarowe w czasie rzeczywistym. Dzięki niemu możliwa jest obserwacja ruchów płodu czy i pracy serca. Badanie USG 4D dostarcza wielu informacji niedostępnych w badaniach tradycyjnych.

Test podwójny

Bada stężenie alfa-proteiny i beta gonadotropiny kosmówkowej. Pozwala określić ryzyko wystąpienia m.in.: zespołu Downa, Edwarda.

Test na poziom alfa-fetoproteiny (AFP) we krwi

Jest to test wykrywający przepuklinę rdzeniową i inne wady rdzenia kręgowego i mózgu. Jeśli dziecko obarczone jest wadą układu nerwowego, poziom AFP w krwi matki jest zazwyczaj wyższy od przeciętnej. To badanie przeprowadza się dla wykrycia kobiet o zwiększonym ryzyku. W przypadku stwierdzenia podwyższonego AFP we krwi badanie powtarza się lub kobieta zostaje skierowana na badania USG.

Test potrójny poziomów hCH, AFP i estriolu

Wykonuje się go pomiędzy 15. a 18. tygodniem ciąży. Pozwala wykryć 6 na 10 przypadków zespołu Dawna, ale jego niezawodność spada wraz z wiekiem kobiety. Polega na pobraniu krwi, która jest następnie poddawana analizie biochemicznej. Czas oczekiwania na wynik to kilka dni.

Test zintegrowany

Test zintegrowany polega na wykonaniu testu PAPP-A pomiędzy 10 a 13 tygodniem ciąży oraz testu potrójnego po 12 tygodniu ciąży. Ryzyko wystąpienia wad u płodu określa się na podstawie analizy obu badań.  Prawidłowo przeprowadzony test zintegrowany daje najwyższą wykrywalność wad płodu (ponad 90%).

Badanie przepływu w obrębie przewodu żylnego

Badanie to przeprowadza się pod koniec pierwszego trymestru ciąży. U 90% płodów z zespołem Downa oraz innymi nieprawidłowościami chromosomowymi obserwuje się nieprawidłowy przepływ w przewodzie żylnym. Prawidłowe widmo przepływu oznacza małe ryzyko zespołu Downa i niektórych nieprawidłowości układu krążenia płodu, a widmo nieprawidłowe oznacza podwyższenie ryzyka.

Test NIFTY

Badanie prenatalne określające ryzyko wystąpienia: zespołu Downa, Patau, Edwards’a na podstawie krwi matki. Dodatkowo określa ryzyko wystąpienia takich chorób jak zespół Turnera, zespół Klinefeltera, zespół kociego krzyku). Jego czułość wynosi 99% (jest niewiele niższa od amniopunkcji, która wiąże się z ryzykiem komplikacji).

Przepływ przez zastawkę trójdzielną

Badanie to przeprowadza się pod koniec pierwszego trymestru ciąży. U około 65% płodów z zespołem Downa przepływ przez zastawkę trójdzielną jest nieprawidłowy (niedomykalność zastawki powoduje cofanie się części krwi do wnętrza przedsionka). Prawidłowe widmo przepływu oznacza małe ryzyko zespołu Downa i niektórych nieprawidłowości układu krążenia płodu, widmo nieprawidłowe oznacza podwyższenie ryzyka.

Kiedy wykonać nieinwazyjne badania prenatalne?

 • między 10 a 14 tygodniem ciąży – test PAPP-A  oraz pierwsze badanie USG
 • między 15 a 21 tygodniem ciąży – USG genetyczne
 • po 14 tygodniu ciąży – test potrójny
 • koniec pierwszego trymestru ciąży (ok. 12, 13  tygodnia ciąży) – badanie przepływu w obrębie przewodu żylnego oraz Przepływ przez zastawkę trójdzielną.

Ocena: Jeszcze nie ma ocen...

Kliknij, żeby dodać swój głos

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją:

Kalendarz ciąży