Toksoplazmoza w ciąży - jak można się zarazić, objawy i leczenie

Dlaczego toksoplazmoza jest niebezpieczna dla zdrowia twojego nienarodzonego dziecka?

Toksoplazmoza w ciąży - jak można się zarazić, objawy i leczenie

Toksoplazmoza to odzwierzęca choroba zakaźna wywoływana przez pierwotniaka Toxoplasma gondii. Zwykle przebiega bezobjawowo, jednak gdy do zakażenia dojdzie podczas ciąży lub na krótko przed jej rozpoczęciem, staje się niebezpieczna. Jakie są objawy choroby? Jak można się nią zarazić? Co robić, by jej uniknąć?

Co to jest toksoplazmoza?

Toksoplazmoza to jedna z najbardziej rozpowszechnionych chorób pasożytniczych u człowieka. Wywołuje ją pierwotniak Toxoplasma gondii. Po raz pierwszy została opisana przez Nicolle i Manceaux w 1908 roku u afrykańskiego gryzonia Clenodactylus gondi, w 1937 roku udokumentowano przypadek toksoplazmozy wrodzonej u ludzi, a dopiero w 1970 roku opisano kompletny cykl życiowy patogenu.

Zakażenie Toxoplasma gondi jest rozpowszechnione na całym świecie wśród ludzi i zwierząt. W populacji ludzkiej częstość zakażenia waha się w zależności od klimatu, sposobu odżywiania oraz warunków sanitarno-epidemiologicznych i wynosi od 5 aż do 90%.

Jak można zarazić się toksoplazmozą?

Toksoplazmozą można zarazić się:

 • bezpośrednio od chorego zwierzęcia. Głównymi żywicielami Toxoplasma gondii są koty (groźne są ich odchody, choć wydzieliny i wydaliny zarażonych zwierząt (np. mleko, ślina itp.) to również potencjalne źródło zakażenia).
 • drogą pokarmową (przyczyną jest zjedzenie zakażonego surowego albo niedogotowanego mięsa, w którym znajdują się cysty). To aż 80% przypadków toksoplazmozy u człowieka. Cysty mogą się również znajdować w wodzie, ziemi czy zanieczyszczonych jarzynach. Zagrożenie stanowią również owoce, niepasteryzowane mleko kozie i wytwarzane z niego produkty mleczne,
 • przez uszkodzoną skórę (zagrożeni są zwłaszcza weterynarze, pracownicy laboratorium) lub błonę śluzową odbytu.
 • przez transfuzję krwi, przeszczep zakażonych narządów.
 • drogą łożyskową - płód zostaje zakażony, gdy w czasie ciąży u matki wystąpi czynna infekcja.

Do zarażenia człowieka najczęściej dochodzi drogą pokarmową poprzez spożycie mięsa (surowego, niedopieczonego, niedogotowanego), zawierającego cysty Toxoplasma gondii, spożycie nieumytych owoców lub warzyw zanieczyszczonych kocimi odchodami, przypadkowe przeniesienie rękoma do ust oocyst (po kontakcie z zanieczyszczoną ziemią, piaskiem/żwirem z kociej kuwety) lub cyst (po kontakcie z surowym mięsem).

  reklama

  Jakie są objawy toksoplazmozy?

  U ludzi z prawidłowo funkcjonującym układem immunologicznym zarażenie pasożytem w większości przypadków przebiega bez objawów. Mogą też pojawić się symptomy grypopodobne, choć te dotyczą niewielkiej grupy pacjentów. To:

  • bóle stawowe,
  • powiększenie węzłów chłonnych (głównie szyjnych),
  • uczucie osłabienia i umiarkowana gorączka,
  • złe samopoczucie,
  • bóle mięśni.

  Objawy toksoplazmozy zależą od drogi zarażenia (toksoplazmoza nabyta, toksoplazmoza wrodzona) i od stanu układu odpornościowego osoby zarażonej. Oznacza to, ze zarażenie Toxoplasma gondii nie jest równoznaczne z chorobą, gdyż najczęściej przebiega bezobjawowo. Pierwotniaki uwolnione ze spożytych cyst/oocyst rozsiewają się z krwią i chłonką. Większość z nich jest niszczona przez układ odpornościowy. Część osiedla się w tkankach, tworząc cysty. Pozostają tam do końca życia gospodarza.

  Toksoplazmoza może mieć bardzo ciężki przebieg u płodów (zarażonych drogą łożyskową) oraz u osób z niedoborem odporności.

   Toksoplazmoza w ciąży

   Częstość występowania zarażenia Toxoplasma gondii wśród kobiet w ciąży, w zależności od regionu świata, wynosi nawet 90%. W Polsce prawie połowa kobiet w ciąży chorowała w przeszłości na toksoplazmozę, o czym świadczy obecność swoistych przeciwciał we krwi.

   Jeśli zaraziłaś się toksoplazmozą zanim zaszłaś w ciążę, twój organizm zdążył już wytworzyć ochronne przeciwciała. Mogłaś mieć łagodne objawy grypopodobne lub obrzęk węzłów chłonnych. W rzeczywistości możesz nawet nie mieć świadomości, że chorowałaś. Sytuacja zaczyna robić się poważna wtedy, gdy toksoplazmozą zarazisz się w ciąży.

   Chociaż toksoplazmoza u osób ze zdrowym układem odpornościowym zwykle przebiega łagodnie, jest ryzykowna w czasie ciąży, ponieważ może zaszkodzić dziecku.

   Na ryzyko zarażenia płodu wpływa wiele czynników, między innymi:

   • okres ciąży, w którym doszło do infekcji,
   • poziom parazytemii u matki,
   • stan układu odpornościowego matki,
   • dojrzałość i ewentualne patologie dotyczące samego łożyska.

   Do zakażenia płodu dochodzi prawie wyłącznie w przypadku pierwotnego zarażenia ciężarnej i po transmisji pasożyta przez łożysko do płodu.

   Przebycie przed ciążą zarażenia T. gondii łączy się z nabyciem wystarczającej odporności i tylko w przypadku ciężkiego upośledzenia odporności może dojść do reaktywacji infekcji i transmisji do płodu.

    Toksoplazmoza a ciąża – dlaczego jest groźna dla płodu?

    Toksoplazmoza w ciąży jest niebezpieczna, a ryzyko zarażenia płodu rośnie wraz z trwaniem ciąży. Ma to związek z fizjologicznym wzrastaniem przepuszczalności łożyska. W ostatnim tygodniu ciąży jest ono największe i wynosi około 90%. W III trymestrze wynosi 65%, wII trymestrze waha się w przedziale 30–50%, w I trymestrze zaś jest najniższe i wynosi 10–25%.

    Warto wiedzieć, że stopień nasilenia zmian patologicznych u płodu jest odwrotnie proporcjonalny do momentu ciąży, w którym doszło do zarażenia matki. Oznacza to, że pomimo wysokiego ryzyka zarażenia płodu w ostatnich tygodniach ciąży jego konsekwencje są zdecydowanie mniejsze niż we wcześniejszych miesiącach.

     reklama

     Czym grozi toksoplazmoza w ciąży?

     Najrzadziej występujące zarażenie we wczesnym okresie ciąży prowadzi do najcięższych powikłań, takich jak: zapalenie siatkówki i naczyniówki oka, zwapnienia śródmózgowe, wodogłowie, niedosłuch czy drgawki.

     W trakcie pierwotnej infekcji toksoplazmozą u kobiety ciężarnej może dojść do przezłożyskowej transmisji pierwotniaka i zarażenia toksoplazmą płodu, co może skutkować wewnątrzmacicznym zgonem płodu lub poważnymi powikłaniami u noworodka i dziecka. Ryzyko transmisji pierwotniaka do płodu jest różne w zależności od wieku ciąży.

     Infekcja złapana na początku ciąży wiąże się z 10-15% ryzykiem przeniesienia na dziecko. Jeśli zarazisz się po 13. tygodniu, twoje dziecko może przyjść na świat za wcześnie, z niedowagą, uszkodzeniem wzroku lub trwałymi zaburzeniami neurologicznymi (od momentu zarażenia się matki do zakażenia płodu upływa kilka tygodni). Infekcja złapana na tym etapie ciąży wiąże się z 25% ryzykiem, ale tylko 5-6% dzieci urodzi się z poważnymi problemami zdrowotnymi.

     Zarażenie kobiet w ciąży w I trymestrze może być przyczyną poronienia lub obumarcia płodu, w II trymestrze zwykle powoduje ciężkie objawy, widoczne u dziecka po urodzeniu. Klasyczne to: wodogłowie, zwapnienia śródczaszkowe i zmiany zapalne w dnie oka, ale częściej obserwuje się niespecyficzne nieprawidłowości (hipotrofia wewnątrzmaciczna, żółtaczka, powiększenie wątroby i śledziony, małopłytkowość), występujące także w innych zakażeniach wrodzonych.

     Dzieci zarażone pod koniec ciąży zazwyczaj nie prezentują żadnych objawów po urodzeniu. Objawy pojawiają się z opóźnieniem, w okresie niemowlęcym lub w kolejnych latach życia. Należą do nich: opóźnienie rozwoju psychoruchowego, drgawki, zapalenie siatkówki/naczyniówki oka, zez, jaskra.

     Toksoplazmoza wrodzona występuje stosunkowo rzadko i nie każde zarażenie matki skutkuje rozwojem choroby u dziecka.

     Podejrzenie toksoplazmozy wrodzonej postawione w oddziale noworodkowym (w związku z rozpoznaniem toksoplazmozy u matki w czasie ciąży, obecnością ewentualnych objawów u noworodka i wynikami badań serologicznych) wymaga dalszej diagnostyki, prowadzonej w wyspecjalizowanych oddziałach patologii noworodka.

      Rozpoznanie toksoplazmozy

      W Polsce obecnie nie prowadzi się badań przesiewowych u kobiet w czasie ciąży w kierunku zarażenia pasożytem T. gondii. Serodiagnostyka toksoplazmozy jest jedynie zalecana z uwagi na fakt, że kobiety ciężarne stanowią grupę pacjentów, dla których - głównie z uwagi na możliwość zarażenia wewnątrzmacicznego - jest to szczególnie istotne.

      Podstawą diagnostyki toksoplazmozy u ludzi są badania serologiczne wykrywające obecność specyficznych przeciwciał skierowanych przeciwko antygenom T. gondii, co jest dowodem wcześniejszego zarażenia.

      W sytuacji, gdy dojdzie do zarażenia pierwotniakiem Toxoplasma gondii, wytwarzane są przeciwciała klas IgG, IgM, IgA, IgE. Na podstawie wyznaczania ich miana stwierdza się, czy dana osoba przeszła toksoplazmozę, czy nie.

      W przypadku badań diagnostycznych u kobiety ciężarnej po pierwsze należy potwierdzić lub wykluczyć zarażenie pasożytem. Jeśli zostanie ono potwierdzone, trzeba precyzyjnie określić, w jakiej fazie choroby znajduje się dana pacjentka: wczesnej czy przewlekłej.

      Przyjmuje się, że kobiety ciężarne, które zaraziły się pasożytem przed zajściem w ciążę i mają przeciwciała klasy IgG w stężeniu do około 300 IU/ml, są zdolne do ochrony płodu przed zarażeniem T. gondii.

      Wszystkie seronegatywne kobiety ciężarne, u których nie wykryto żadnych przeciwciał anty-T. gondii, należą do grupy ryzyka.

       Zakażenie toksoplazmozą - interpretacja wyników

       Podstawowym badaniem umożliwiającym wykrycie toksoplazmozy jest badanie krwi pod kątem swoistych przeciwciał IgG i IgM. I tak gdy:

       • IgG (-, tzn. negatywne) a IgM (-) oznacza to, że kobieta nie ma odporności na chorobę,
       • IgG (+, tzn. jest pozytywne) a IgM (-), to świadczy o niedawnym przebyciu choroby, nie ma jednak pewności, czy choroba nadal nie trwa,
       • IgG (+) i IgM (+) oznacza, że zakażenie również mogło przebiec niedawno. W takiej sytuacji sprawdza się awidność przeciwciał, a w przypadku stwierdzenia choroby wdraża się leczenie.
       • IgG (-) i IgM (+) jest bardzo prawdopodobnie, że kobieta choruje na toksoplazmozę w ciąży. Aby to potwierdzić, niezbędne są dodatkowe badania.

       Oznaczenie awidności jest zalecane, ponieważ pozwala różnicować świeżą infekcję od "starszego" zakażenia, a co za tym idzie, również określić ryzyko wystąpienia u dziecka wrodzonej toksoplazmozy.

        reklama

        Jak wygląda leczenie toksoplazmozy w ciąży?

        Wskazaniami do leczenia toksoplazmozy są: pierwotna inwazja T. gondii u kobiety w czasie ciąży, postać wrodzona choroby oraz toksoplazmoza u osób z niedoborem odporności.

        W leczeniu toksoplazmozy stosuje się pirymetaminę z sulfasalazyną, pirymetaminę z sulfadoksyną, kotrimoksazol, spiramycynę, klindamycynę. W trakcie leczenia pirymetaminą z sulfasalazyną bądź sulfadoksyną powinno podawać się kwas folinowy, a także kontrolować morfologię krwi i aktywność enzymów wątrobowych.

        Włączenie leczenia u kobiety ciężarnej ma na celu profilaktykę zarażenia płodu. Zwykle podaje się spiramycynę. W przypadku potwierdzenia zakażenia przez amniopunkcję (dodatni wynik badania PCR płynu owodniowego) wskazane jest stosowanie pirymetaminy z sulfadoksyną.

        U noworodków i niemowląt z potwierdzonym zarażeniem wrodzonym stosuje się leczenie, nawet jeśli dziecko nie ma żadnych objawów. Leczenie z użyciem pirymetaminy i sulfadiazyny prowadzi się przez pierwszy rok życia, w przypadkach objawowych nawet dłużej.

        Lekiem z wyboru w przypadku toksoplazmozy u kobiet w ciąży jest Spiramycyna - Rowamycyna podawana doustnie, a przez rok po porodzie u dziecka należy regularnie określać poziom przeciwciał IgG i IgM.

        Bardzo ważne, aby podjąć leczenie rozpoznanego zakażenia. Nieleczone może bowiem ujawnić się w okresie dojrzewania. Wówczas może prowadzić do odległych następstw dotyczących narządu wzroku lub ośrodkowego układu nerwowego.

         Toksoplazmoza w ciąży. Jak jej uniknąć?

         Przyczyny zarażeń są związane przede wszystkim z niską higieną i z niewłaściwymi sposobami przyrządzania żywności nie tylko podczas trwania ciąży.

         Ponieważ czasem toksoplazmoza nie wywołuje żadnych objawów, przed zajściem w ciąże warto wykonać badanie na przeciwciała. IgG dodatnie i IgM ujemne są informacją, że już przechodziłaś toksoplazmozę. Ujemne IgG i IgM oznacza, że nigdy na nią nie chorowałaś.

         Jeżeli przebyłaś chorobę, płód nie jest zagrożony, jeśli nie – zwracaj uwagę na to, by:

         • unikać surowego mięsa. Należy spożywać je wyłącznie poddane obróbce termicznej. Trzeba zrezygnować z posiłków z mięsa marynowanego, grillowanego lub wędzonego, a także surowego mleka,
         • dokładnie myć przed jedzeniem owoce i warzywa,
         • dokładnie myć ręce i sztućce,
         • do prac ogrodowych zawsze stosować rękawice gumowe,
         • unikać kontaktu z kocimi odchodami. Koty domowe karmić wyłącznie suchą karmą oraz uniemożliwić im opuszczanie pomieszczeń domowych,
         • przestrzegać zasad właściwego przygotowywania posiłków,
         • chronić żywność przed dostępem owadów i gryzoni,
         • dbać o czystość piaskownic dla dzieci.

         Bibliografia

         1. Toksoplazmoza w ciąży, dr n. med. Andrzej Bacz
         2. Toksoplazmoza, dr n. med. Ewa Talarek
         3. Toksoplazmoza - fakty i mity, Anna Włodarczyk, Anna Lass, Jacek Witkowski, Via Medica
         4. Toksoplazmoza wrodzona i nabyta u dzieci – praca poglądowa
         5. Toksoplazmoza w ciąży – dramatyczne konsekwencje dla płodu
         6. 255 WYBRANE PROBLEMY KLINICZNE Prawidłowe rozpoznanie toksoplazmozy u kobiet ciężarnych — ważność badań diagnostycznych oraz nowe możliwości, L. Holec-Gąsior1, D. Lautenbach, D. Drapała, J.Kur, Via Medica

         Ocena: z 5. Ocen:

         Ten tekst nie ma jeszcze oceny. Dodaj swoją!

         Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją: