Cesarskie cięcie

Cesarskie cięcie

Nie zawsze istnieje możliwość porodu naturalnego. Czasem jest konieczny poród cesarski. Wiele kobiet obawia się takiego rozwiązania. Czym jest taki poród? Jakie są wskazanie i wieli innych informacji znajdziesz w naszym artykule.

Co to jest?

Cięciem cesarskim określamy poród drogą zabiegu chirurgicznego polegającego na przecięciu powłok brzucha oraz macicy i wydobyciu dziecka przez wytworzoną ranę. Pierwsze zapisy dotyczące tej operacji pochodzą z 715 r p.n.e., kiedy rządził Rzymem Numa Pompilus. Prawo stanowiło, że w przypadku śmierci matki podczas porodu dziecko ma się narodzić przez pośmiertne przecięcie macicy. Pod rządami cezarów prawo to nosiło nazwę Lex caesarea.

6 wskazań do zabiegu

Decyzje o wykonaniu cięcia podejmuje się wówczas, gdy poród naturalny nie może być ukończony z zachowaniem bezpieczeństwa płodu i matki. Wskazania do cięcia można podzielić na względne i bezwzględne ale czytelniejszy będzie podział następujący:

  1. wskazania ze strony matki a więc sytuacje gdy ze względu na narastające wyczerpanie rodzącej lub istniejące schorzenia wywoływanie lub dalsze przedłużanie skurczów porodowych jest niebezpieczne dla jej zdrowia i/lub życia. W tej grupie są wskazania okulistyczne i kardiologiczne do cięcia.
  2. wskazania ze strony miednicy czyli wady miednicy zniekształcające ją tak, że poród jest niemożliwy.
  3. wskazania ze strony pochwy a więc przegroda pochwy lub stany po operacjach pochwy.
  4. wskazania ze strony macicy. Tu można zaliczyć stany po zabiegach na macicy jak usunięcie mięśniaka macicy lub stan po klasycznym cięciu cesarskim oraz wady macicy.
  5. wskazania ze strony łożyska: łożysko przodujące lub przedwczesne oddzielenie łożyska prawidłowo usadowionego
  6. wskazania ze strony płodu: położenie poprzeczne, położenie miednicowe płodu u pierwiastki, ciąże mnogie (w zależności od ilości płodów i ich położenia), noworodek o dużej masie ciała, stany zagrożenia płodu.

  Decyzja o cięciu może być podjęta w każdej chwili jeżeli wystąpią objawy zagrożenia dziecka lub matki (cięcie ze wskazań nagłych) Może też być podjęta przed wystąpieniem akcji porodowej (cięcie elektywne, z wyboru). Kwestią sporną jest wykonanie cięcia na życzenie pacjentki. Jeżeli koniecznie chcesz urodzić cięciem, pamiętaj o możliwych powikłaniach (patrz niżej).

  Rodzaje cięć skóry

  Ciecie skórne może przebiegać w linii prostej pod pępkiem w kierunku do spojenia łonowego (cięcie podpępkowe pośrodkowe) bądź w linii poprzecznej nad spojeniem łonowym (cięcie Pfannenstiela, Cohena, Mizgav-Ladach - cięcie skórne jest praktycznie takie samo, różnice dotyczą głównie sposobu preparowania tkanki podskórnej). Cięcie w linii pośrodkowej jest przez niektórych zalecane w nagłych przypadkach jako najszybszy sposób dotarcia do macicy, choć wprawnemu operatorowi wykonanie cięcia sp. Cohena lub Mizgav-Ladach nie zajmuje więcej czasu.

  reklama

  Jak nacina się macicę?

  Najczęściej wykonuje się cięcie poprzeczne w dolnym odcinku macicy. Obarczone jest najmniejszym ryzykiem rozejścia blizny. Rzadko wykonywane jest cięcie sposobem klasycznym, pionowo przez kurczliwą część macicy. Ten sposób zalecany jest w niektórych położeniach płodu, gdy nacięcie macicy poprzecznie nie daje możliwości szybkiego wykonania manewrów koniecznych do wydobycia płodu.
  Inne rodzaje cięć macicy mają praktycznie znaczenie historyczne.

  Czy jest bezpieczne?

  Należy pamiętać, że jest to operacja i niesie ryzyko większe niż poród drogami natury. Najczęstszym powikłaniem jest zapalenie błony śluzowej i występuje częściej u pacjentek z porodem przedłużającym się, u kobiet, u których dużo wcześniej przed cięciem odeszły wody płodowe i które często badane były przez pochwę. Proces zapalny może przejść na mięsień macicy. Ze względu na to podawane są po porodzie antybiotyki.

  Rodzaje znieczulenia

  Znieczulenie może być ogólne (wtedy śpisz i nic nie pamiętasz) lub miejscowe - dordzeniowe lub nadoponowe (wtedy jesteś "sparaliżowana" od pasa w dół ale w czasie zabiegu jesteś w pełni świadoma). W nagłych cięciach, gdy potrzebne jest szybkie wydobycie dziecka wykonuje się znieczulenie ogólne. Do znieczulenia nadoponowego potrzeba więcej czasu.

  reklama

  Kiedy mogę wstać po cięciu cesarskim?

  Zasadą jest szybkie uruchamianie położnic, pozwala to na zmniejszenie ryzyka powikłań zakrzepowych. Po znieczuleniu ogólnym możesz wstać już po kilku godzinach, po zewnątrzoponowym zalecane jest 24-godzinne leżenie na wznak. Przeczytaj, jak wygląda połóg po cesarskim cięciu

  Ile można wykonać cięć cesarskich u kobiety?

  Z reguły 3-4, choć są opisywane przypadki wykonywania większej ilości cięć. Przy każdym kolejnym cięciu rośnie ryzyko rozejścia się blizny w mięśniu macicy oraz ryzyko uszkodzenia pęcherza moczowego w trakcie zabiegu. Przeczytaj więcej na temat, ile można mieć cesarskich cięć

  Czy kolejna ciąża też tak się zakończy?

  Jeżeli powtarzają się wskazania (wada miednicy, wskazania okulistyczne) to na pewno będzie wykonane cięcie cesarskie. Jeżeli lekarz prowadzący pozwoli można spróbować porodu siłami natury po cesarskim cięciu. Obecnie odchodzi się od poglądu "raz cięcie - zawsze cięcie". Wyjątek stanowi tu sytuacja, gdy poprzednio wykonano cięcie klasyczne (wzdłuż mięśnia macicy). Ze względu na relatywnie wysokie ryzyko w tej sytuacji wykonuje się cięcie.

  reklama

  Kiedy po cesarskim cięciu mogę zajść w następną ciążę?

  W większości przypadków po 6 miesiącach od chwili zabiegu blizna pooperacyjne jest już wykształcona można podjąć próby zajścia w następną ciążę. Niektórzy zalecają jednak wydłużenie tego okresu do 1-2 lat. 

  cesarskie cięcie - animacja 3 D

  Animacja 3D pokazuje dwa rodzaje nacięcia, które są wykorzystywane w trakcie cesarskiego cięcia. Ciekaw

  Ocena: z 5. Ocen:

  Ten tekst nie ma jeszcze oceny. Dodaj swoją!

  Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją: