Niepłodność u mężczyzn

Niepłodność u mężczyzn

Problem niepłodności dotyczy obecnie wielu par. Jej przyczyn jest wiele. Według specjalistów te równie często leżą po stronie kobiet, jak mężczyzn. Niepłodność męska, jak i kobieca, może być spowodowana wieloma zaburzeniami i czynnikami. Niektóre z nich da się leczyć i wyeliminować, innych niestety nie. Na co zwrócić uwagę? Do kogo zwrócić się o pomoc? Jakie badania wykonać?

Niepłodność – problem kobiet i mężczyzn

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, ang. World Health Organization) niepłodność to niemożność uzyskania spontanicznej ciąży w ciągu jednego roku przez seksualnie aktywną, niestosującą antykoncepcji parę.

Według szacunków z problemem niepłodności mierzy się około 15% par nie uzyskuje ciąży w ciągu jednego roku i szuka pomocy medycznej w zakresie leczenia niepłodności.

Rodzaje niepłodności

Z uwagi na obecność wcześniejszej ciąży niepłodność dzieli się na na pierwotną i wtórną. Pierwotna niepłodność dotyczy par, które starają się o dziecko po raz pierwszy, zaś wtórna tych, które mają za sobą ciążę (zakończoną porodem żywego lub martwego dziecka lub poronieniem).

Ze względu na źródło przyczyny niepłodności wyróżnia się takie rodzaje niepłodności jak:

 • niepłodność żeńska (35% wszystkich przypadków),
 • męska niepłodność (35%),
 • niepłodność małżeńska (10%),
 • niepłodność idiopatyczna (20%) - gdy przyczyn niepłodności kobiecej czy męskiej nie da się stwierdzić.

Niepłodność męska, podobnie jak niepłodność partnerska, charakteryzuje się niezdolnością mężczyzny do zapłodnienia partnerki po roku regularnego współżycia bez stosowania antykoncepcji.

Niepłodność a bezpłodność

Należy również rozróżnić pojęcie niepłodności i bezpłodności. O niepłodności mówi się, gdy para, mimo regularnego współżycia, 3-4 razy w tygodniu, przez co najmniej rok nie zaszła w ciążę. To sytuacja potencjalnie odwracalna, jeśli wdrożone zostanie odpowiednie leczenie. Z kolei bezpłodność to nieodwracalna niezdolność do posiadania potomstwa.

Przyczyny niepłodności u mężczyzn

Problemy z płodnością to problem wielu par. Istnieje wiele czynników wpływających na niepłodność u mężczyzn. Niektóre z nich to:

• choroby ogólnoustrojowe. Ryzykiem niepłodności obciążeni są mężczyźni chorujący na cukrzycę, choroby układu krążenia, choroby tarczycy, hiperprolaktynemię czy przewlekłe zapalenie nerek,

• nieprawidłowości w obrębie męskich narządów rozrodczych, takie jak żylaki powrózka nasiennego, niedrożność nasieniowodów, wodniak jąder, niedoczynność idiopatyczna, nieprawidłowości wynikające z urazów jąder, spodziectwo oraz zapalenie gruczołu krokowego,

• infekcje narządów miednicy mniejszej, w tym choroby przenoszone drogą płciową.

• zaburzenia hormonalne,

• czynnik genetyczny,

• czynniki środowiskowe, takie jak narażenie na substancje toksyczne, przegrzewanie jąder, niehigieniczny tryb życia, zła dieta, otyłość i nadwaga, szkodliwe warunki w pracy, a także stosowanie używek: alkoholu, palenie papierosów, narkotyków, dopalaczy.

Niepłodność męska - najczęstsze przyczyny

Jakie są najczęstsze przyczyny niepłodności? Okazuje się, że w 50% par mimowolnie bezdzietnych męski czynnik niepłodności jest diagnozowany razem z nieprawidłowymi parametrami nasienia. Obserwuje się też inne problemy.

Niepłodność immunologiczna

W kontekście niepłodności męskiej pojawia się pojęcie niepłodności immunologicznej. Co warto o niej wiedzieć?

Układ odpornościowy człowieka ma za zadanie wytwarzać przeciwciała, które niszczą bakterie, wirusy i grzyby pojawiające się w ludzkim organizmie. Wiele przeciwciał cały czas znajduje się we krwi, by zareagować natychmiast, gdy pojawi się zagrożenie.

Jednak czasem, z nieznanych medycynie przyczyn, organizm zaczyna wytwarzać przeciwciała, które zwalczają własne komórki. Coś sprawia, że nie są rozpoznawane. Około 6 do 10% mężczyzn jest niepłodnych właśnie z tego powodu, że ich układ odpornościowy atakuje plemniki. Powoduje ich zlepienie – aglutynację, ale też uszkodzenie.

Niepłodność u mężczyzn wynikająca z niedrożności nasieniowodów

Niemożność spłodzenia dziecka może też wynikać z wad w budowie narządów płciowych. Wady takie dzieli się na wrodzone i nabyte. Niektóre z nich doświadczony lekarz potrafi dostrzec w badaniu andrologicznym, do stwierdzenia innych potrzebna jest podanie kontrastu do krwi, który pokaże drożność nasieniowodów w czasie prześwietlenia.

Niepłodność u mężczyzn a żylaki powrózka nasiennego

Żylaki kojarzą się nam zwykle z chorobliwie powiększonym żyłami na nogach. Przypadłość ta może jednak dotknąć każdego narządu, także powrózka nasiennego. Jest to nazwa określająca odcinek między moszną a jamą brzuszną.

Znajdują się tam: nasieniowód, tętnice, żyły, nerwy. Jeżeli żyły poszerzą się, może dojść do ich poskręcania, zgrubień, a to może spowodować gorszy przepływ krwi i wzrost temperatury w jądrach, a co za tym idzie, zmniejszenie ilości i pogorszenie jakości plemników.

Niepłodność u mężczyzn w wyniku zaburzeń hormonalnych

Zbyt niski poziom testosteronu sprawia, że organizm produkuje mniej plemników. Przyczyną takiego stanu może być jakieś schorzenie wrodzone, ale też nabyte, jak świnka, zapalenie prostaty. Niedobór hormonów mogą też powodować choroby innych gruczołów dokrewnych: podwzgórza, przysadki mózgowej, tarczycy, nadnerczy.

Niepłodność u mężczyzn w wyniku niezdrowego stylu życia

To aspekt najłatwiejszy do skorygowania: alkohol, papierosy, zła dieta i nadciśnienie, stres, noszenie obcisłych ubrań, praca w szkodliwym środowisku – mogą być przyczyną gorszej sprawności plemników czy wstecznej ejakulacji.

Starając się o dziecko należy zadbać o to, aby zdrowi byli oboje partnerzy i jeśli to możliwe, zmienić styl życia:

 • zadbać o prawidłową wagę – otyłość zmniejsza płodność,
 • rzucić palenie – obniża ono ilość plemników, zmniejsza ich żywotność,
 • umiarkowanie spożywać alkohol, jego nadmiar pogarsza ogólny stan zdrowia,
 • zmienić dietę, aby ciśnienie krwi było w normie.

Niepłodność męska a liczebność plemników

Niezwykle ważna jest liczebność plemników. Zapłodnienie komórki jajowej to praca zespołowa, a nie koncert jednego skrzypka, chociaż oczywiście koniec w końcu bohater jest jeden.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) już w 2010 roku ogłosiła nowe rekomendacje dla parametrów nasienia, po raz drugi na przestrzeni kilku lat. Obwieszczono, że w nasieniu nie powinno być mniej niż 39 milionów plemników.

Z czego ich koncentracja nie powinna być mniejsza niż 15mln/ml. Dodatkowo 4% ma być prawe idealnej budowy i około 32% ma poruszać się ruchem postępowym. A nie mniej niż 40% powinno wykazywać ruch w ogóle.

Wartości referencyjne określone przez WHO to jedynie „statystyka”. A to oznacza, że pan, który nie mieści się w „normach” nie jest bezpłodny. Ma jedynie statystycznie mniejsze szanse na spłodzenie potomka.

Ponadto określone „normy” przez WHO nie dają 100% gwarancji, że posiadacz „idealnego” nasienia na pewno zostanie ojcem. Mieszcząca się w „normach” ilość, morfologia czy ruchliwość plemników jest niewystarczająca do wyciągnięcia takich wniosków. Czasem należy się przyjrzeć plemnikom nie tylko ilościowo, ale i jakościowo.

Badania naukowe pokazują, że nasienie o gorszych parametrach często nie jest molekularnie kompatybilne do zapłodnienia komórki jajowej. Jednak bywa i tak, że pomimo „idealnych” parametrów w badaniu ogólnym nie dochodzi do zapłodnienia. Wtedy warto przeprowadzić test HBA - test wiązania z kwasem hialuronowym, czy test SCSA - uszkodzenia chromatyny plemnikowej.

Diagnostyka niepłodności męskiej

Podstawą diagnostyki niepłodności wśród mężczyzn jest wywiad medyczny, badanie przedmiotowe i badanie jakości nasienia. Jeśli lekarz uzna za zasadne, możliwe jest włączenie dodatkowej diagnostyki (badań laboratoryjnych i obrazowych czy biopsji).

W diagnostyce niepłodności u mężczyzn pomocne bywa wykonanie badań:

 • USG,
 • oceniających aktywność hormonalną,
 • badań rentgenowskich,
 • vasografii (w przypadku podejrzenia niedrożności przewodu nasiennego),
 • biopsji.

Czasem przyczyny niemożności zajścia w ciążę należy szukać w genetyce. Kiedy już wszystkie możliwe przyczyny zostaną wykluczone, warto sprawdzić kariotyp mężczyzny.

Diagnostyką i leczeniem niepłodności u mężczyzn zajmuje się androlog (specjalista od schorzeń męskiego układu rozrodczego) lub urolog (specjalista chorób układu moczowo-płciowego), zaś u kobiet - ginekolog lub endokrynolog, czyli specjalista od zaburzeń hormonalnych.

Na czym polega badanie nasienia? Normy i wyniki

Pierwszym, najbardziej podstawowym badaniem wykorzystywanym w diagnostyce niepłodności męskiej jest badanie nasienia (spermogram). Można je wykonać bezpośrednio w klinice leczenia niepłodności lub materiał do badania (spermę) oddać w laboratorium, które wykonuje spermogram. Nasienie może zostać także pobrane w domu, jednak należy dostarczyć je do laboratorium w ciągu godziny po pobraniu, utrzymując w czasie transportu temperaturę 20-37 stopni.

Podczas oceny bierze się pod uwagę kilka kryteriów:

 • objętość ejakulatu,
 • ruchliwość i żywotność plemników w nasieniu,
 • liczba plemników,
 • koncentracja plemników,
 • budowa akrosomu, główki, wstawki, witki oraz cytoplazmy plemnika.

Według obowiązujących norm WHO za prawidłowe uznaje się nasienie o następujących parametrach:

 • objętość ejakulatu wynosi przynajmniej 1,5 ml;
 • całkowita liczba plemników wynosi co najmniej 39 ml, przy czym w 1ml nasienia musi się znaleźć minimum 15 mln plemników;
 • w ruchu postępowym i niepostępowym powinno się znajdować co najmniej 40% plemników, z czego tych o ruchu postępowym musi być 32% lub więcej;
 • powyżej 4% plemników musi mieć odpowiednią budowę, aby nasienie zostało uznane za prawidłowe.

Bada się nie tylko nasienie, ale też krew: pomiar stężenia takich hormonów jak gonadotropiny, prolaktyny, testosteronu; obecność przeciwciał. Są to badania nieinwazyjne, niezbyt skomplikowane i stosunkowo niedrogie. Podczas badań lekarz musi też dokonać oceny budowy narządów płciowych, często to badanie jest łączone z badaniem USG.

Badanie spermy często wykonuje się dwukrotnie, aby potwierdzić wynik. Jeżeli pojawią się wskazania, lekarz może zalecić kolejne badania i inne testy, które pozwolą szczegółowo ustalić, gdzie tkwi problem.

- Badana jest ilość nasienia, liczba plemników, ich budowa, ruchliwość. Objętość oddanego nasienia powinna wynosić nie więcej niż 2 ml. W 1 ml oczekuje się powyżej 20 mln plemników, z czego minimum 25% musi wykazywać się dużą ruchliwością. Okazuje się, że w 40% to zbyt mała ilość spermy lub słaba jakość nasienia jest odpowiedzialna za niepłodność u mężczyzn.

Jeżeli w badaniu stwierdzone zostaną nieprawidłowości w składzie i strukturze nasienia, nie znaczy to, że mężczyzna jest bezpłodny (czyli że nigdy nie będzie mógł posiadać biologicznego potomstwa).

reklama

Inne procedury oraz testy stosowane w diagnostyce męskiej niepłodności

Ocena endokrynologiczna, która może wykazać nieprawidłowości hormonalne dotyczące czynności osi podwzgórze-przysadka-jądra (np. niedoczynność przysadki mózgowej). Jednak w rzadkich przypadkach (1%) są one przyczyną męskiej niepłodności.

Poejakulacyjne badanie moczu, pozwalające ocenić objętość ejakulatu. Mała objętość lub brak ejakulatu może być objawem wytrysku wstecznego, niedrożności nasieniowodu, braku nasieniowodów.

Ultrasonografia moszny pozwala na rozpoznanie żylaków powrózka nasiennego, jeśli była trudność w badaniu przedmiotowym.

Testy na przeciwciała przeciwplemnikowe. Z powodu ich obecności płodność może być zaburzona. Najczęściej są konsekwencją niedrożności przewodów, zakażeń narządów płciowych, urazu jąder lub operacji tychże.

Niepłodność immunologiczną diagnozuje się badając krew w poszukiwaniu obecności typowych dla tego zaburzenia przeciwciał.

Badania genetyczne. Najczęstsze czynniki, które mają wpływ na płodność mężczyzny to: mutacje genu mukowiscydozy powiązane z wrodzonym brakiem nasieniowodu, nieprawidłowości chromosomowe powodujące osłabienie czynności jąder oraz mikrodelecje chromosomu Y związane z nieprawidłowościami spermatogenezy.

Test HBA (Hyaluronan Binding Assay). To procentowy odsetek plemników, które w rzeczywistości związały się z kwasem hialuronowym. W prawidłowym nasieniu takich gamet nie powinno być mniej niż 80%.

Test HBA

Nie wszystkie plemniki mają zdolność do wiązania się z kwasem hialuronowym, z którego to zbudowana jest osłonka komórki jajowej. Udowodniono, że tylko dojrzałe zdolne do zapłodnienia plemniki wykazują zdolność do wiązania się z nim i tylko takie plemniki są wstanie „wywęszyć” komórkę jajową.

Czasem plemniki są w stanie dotrzeć i zapłodnić komórkę jajową, ale są „nośnikami” uszkodzonego materiału genetycznego. Wtedy embrion nie rozwija się prawidłowo i przestaje się rozwijać jeszcze przed etapem zagnieżdżenia, wtedy konieczne zdaje się zbadanie fragmentacji DNA plemnika.

Jedynym z sposobów określenia stopnia uszkodzenia chromatyny plemnikowej ( fragmentacji DNA plemnika) jest wykonanie badania SCSA.

Otrzymany w wyniku tego badania indeks DFI (ang. DNA fragmentation Index) mówi jaki jest odsetek plemników z fragmentacją DNA. Czasem spotyka się też indeks HDS (ang.High DNA Stainability) czyli odsetek plemników o niedojrzałej chromatynie.

Ustalono iż, powyżej 30% plemników z defektami genetycznymi w nasieniu (DFI > 30%) przekłada się na bardzo niski lub wręcz zerowy potencjał do zapłodnienia.

Wykonanie testu HBA (zdolności wiązania z kwasem hialuronowym) czy określenia fragmentacji chromatyny plemnikowej może pomóc oszacować szanse na powodzenie inseminacji domacicznej (IUI), czy starań o dziecko w sposób naturalny. W przypadku zapłodnienia pozaustrojowego złe wyniki nawet obu badań nie przekreślają szansy na poczęcie dziecka.

Leczenie niepłodności męskiej

W leczeniu niepłodności kluczowe jest ustalenie jej przyczyny. Wówczas można podjąć działania. Te zależą od podłoża problemu.

Okazuje się, że czasem wystarczy zmiana trybu życia mężczyzny. Co jest ważne? Zwiększenie aktywności fizycznej, rzucenie palenia i ograniczenie spożywania alkoholu, zmiana diety na prawidłowo zbilansowaną, zmiana stylu życia czy suplementowanie witamin, makro i mikroelementów oraz odpowiednich proporcji składników odżywczych.

Wiele przyczyn niepłodności wymaga leczenia farmakologicznego lub chirurgicznego. O sposobie terapii decyduje lekarz. I tak jeśli przyczyną niepłodności jest choroba ogólnoustrojowa, należy ją ustabilizować bądź wyleczyć. W zależności od wyniku badań, gdy problem jest niedrożność nasieniowodów lekarz może zalecić leczenie farmakologiczne (jeśli przyczyną niedrożności jest trwająca infekcja) lub chirurgiczne (usunięcie zrostów, zwężeń). Żylaki powrózka nasiennego usuwa się operacyjnie, poprzez nacięcie lub laparoskopowo.

W przypadku niepłodności immunologicznej pojawiają się próby leczenia przez wytwarzanie indywidualnie dobranych preparatów, których zadaniem jest zablokowanie przeciwciał.

W sytuacji, gdy podejmowane metody leczenia nie przynoszą skutków, rekomenduje się inseminację domaciczną materiałem dawcy. Z nasienia pobranego od mężczyzny selekcjonuje się zdrowe i odpowiednio ruchliwie plemniki, a następnie podaje bezpośrednio do jamy macicy. Szansa, że taki zabieg się powiedzie nie jest duża.

Bibliografia

 1. Niepłodność w świetle definicji choroby podanej przez WHO, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2012
 2. Diagnostyka i leczenie niepłodności. Praca zbiorowa
 3. Diagnostyka niepłodności męskiej – cz. I. Analiza danych umożliwiających opracowanie globalnych wytycznych
 4. Diagnostyka niepłodności męskiej – cz. II. Analiza danych umożliwiających opracowanie globalnych wytycznych
 5. Diagnostyka i leczenie niepłodności — rekomendacje Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE) oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGP), Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2018 tom 3, nr 3
 6. Rekomendacje dotyczące postępowania w męskiej niepłodności

Ocena: z 5. Ocen:

Ten tekst nie ma jeszcze oceny. Dodaj swoją!

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją: