Jak wybrać położną środowiskową. To musisz wiedzieć

Wybierz położną i sprawdź, co się zmieniło w związku z koronawirusem

Jak wybrać położną środowiskową. To musisz wiedzieć

Jak wybrać położną środowiskową? Najlepiej nie zdawać się na jej losowe przydzielenie, a zdecydować się na osobę, która odpowiada indywidualnym potrzebom i preferencjom. Aby wybór był niekłopotliwy i trafny, warto kierować się opiniami innych mam, a i posiłkować się bazami danych lokalnych położnych. Co warto wiedzieć o opiece położnej zarówno podczas ciąży, jak i po porodzie? Co w zakresie kompetencji położnej zmieniło się w czasie epidemii wywołanej przez COViD-19?

Opieka położnej środowiskowej podczas ciąży

Zgodnie ze Standardem Organizacyjnym Opieki Okołoporodowej lekarz ginekolog, który prowadzi ciążę, powinien skierować kobietę ciężarna między 21. a 26. tygodniem ciąży do wybranej przez kobietę położnej POZ w celu objęcia jej opieką. Następnie wpisuje jej dane do karty ciąży.

Prawo do bezpłatnej opieki położnej przysługuje ciężarnym od 21. tygodnia ciąży do rozwiązania. Położna podstawowej opieki zdrowotnej, inaczej nazywana położną środowiskową, sprawuje pielęgnacyjną opiekę położniczą i ginekologiczną. Realizowane przez nią spotkania edukacyjne mogą odbywać się raz w tygodniu pomiędzy 21. a 31. tygodniem ciąży oraz dwa razy w tygodniu powyżej 32. tygodnia ciąży (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa NFZ nr 105 z dn. 5.11.2008 r.).

Począwszy od 21 tygodnia ciąży, aż do rozwiązania położna środowiskowa sprawuje opiekę w formie bezpłatnych wizyt odbywających się:

  • od 21. do 31. tygodnia ciąży – 1 raz w tygodniu, maksymalnie 10 wizyt,
  • od 32. tygodnia ciąży do porodu – 2 razy w tygodniu, maksymalnie 16 wizyt.

Położna środowiskowa może odbyć wiele wizyt, podczas których sprawdza, czy ciąża rozwija się prawidłowo. Udziela również informacji na temat przebiegu ciąży i opieki nad noworodkiem. Można z nią również porozmawiać o wyborze szpitala do porodu, planie porodu czy sposobach łagodzenia bólu porodowego. Warto przygotować listę pytań i wątpliwości dotyczących ciąży, porodu i połogu. Spotkania z położną środowiskową można porównać do indywidualnego toku nauki w szkole rodzenia.

Aby móc skorzystać ze wsparcia położnej środowiskowej, należy przed 21. tygodniem ciąży złożyć deklarację wyboru położnej w placówce, która ma podpisaną umowę z NFZ.

Opieka położnej środowiskowej po porodzie

Druga grupa pacjentów położnej środowiskowej to noworodki. Patronażowa, pierwsza wizyta położnej w domu świeżo upieczonej mamy i malucha musi się odbyć w ciągu pierwszych 48 godzin po wypisaniu ich ze szpitala.

Po porodzie, w ramach NFZ, kobiecie przysługuje 6 wizyt położnej środowiskowej w domu. Położna POZ opiekuje się noworodkiem do ukończenia 2 miesiąca życia. W szczególnych przypadkach (uzasadnionych medycznie) opieka może ulec wydłużeniu. Po zakończeniu wizyt patronażowych położna przekazuje opiekę nad niemowlęciem pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej.

Czym zajmuje się położna środowiskowa?

  • Doradztwem w kwestii karmienia piersią i laktacji.
  • Opieką nad noworodkiem (kąpiel, noszenie, układanie dziecka do snu, żywienie, szczepienia).
  • Oceną prawidłowego rozwoju noworodka.
  • Poradami dotyczącymi odżywiania się i dbania o siebie w połogu.

Położna środowiskowa opiekuje się kobietami nie tylko w okresie ciąży i po porodzie, ale i po operacjach ginekologicznych oraz wymagających opieki ginekologicznej. Z prawa do bezpłatnych spotkań edukacyjnych może skorzystać każda kobieta ubezpieczona w NFZ.

reklama

Jak wybrać położną środowiskową?

Wyboru położnej można dokonać na takich samych zasadach jak lekarza i pielęgniarki POZ. Wystarczy wypełnić druk. Można to zrobić w każdej chwili.

Ponieważ obecnie nie obowiązuje rejonizacja, można wybrać położną ze swojej przychodni, ale także z innej placówki lub położną, która prowadzi własną działalność gospodarczą i ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia (ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Jak wybrać położną środowiskową? Warto posiłkować się bazami danych, które zawierają wykaz  placówek medycznych, w których jest dostępna opieka położnej podstawowej opieki zdrowotnej w ramach NFZ.

Mając listę położnych środowiskowych w okolicy należy zdecydować się na osobę, która najbardziej odpowiada indywidualnym potrzebom i preferencjom. Jaki jest kolejny krok, by wybrać najlepszą dla siebie położną środowiskową? Cóż - warto podpytać inne mamy lub poszukać opinii w internecie.

Wybrawszy położną środowiskową należy poinformować o tym NFZ, składając deklarację w przychodni lub placówce, w której dana położna pracuje. Każdy pacjent ma prawo do bezpłatnej zmiany położnej trzy razy w ciągu roku. Każda kolejna zmiana powyżej tej liczby kosztuje 80 zł.

Położna POZ świadczy usługi od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 8:00 a 18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Opieka położnej środowiskowej a koronawirus

Mając na uwadze wytyczne zawarte w Komunikacie GIS oraz NFZ w  celu zminimalizowania ryzyka transmisji infekcji COViD-19, należy ograniczyć bezpośrednie kontakty położnej POZ nie tylko z  pacjentkami przebywającymi w swoich domach, ale również w gabinecie położnej. Oznacza to, że aby zminimalizować ryzyko transmisji infekcji COViD-19 w odniesieniu do kobiet ciężarnych, porady i wizyty powinny być realizowane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (telefon, internet), o ile nie zagraża  to pogorszeniem stanu zdrowia podopiecznych.

Ocena: Jeszcze nie ma ocen...

Kliknij, żeby dodać swój głos

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją: